• <

Lampa UV odkaża wodę na platformie LOTOS-u

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Lampa UV odkaża wodę na platformie LOTOS-u
Lampa UV odkaża wodę na platformie LOTOS-u - GospodarkaMorska.pl
15.09.2016 Źródło: własne

Od wiosny tego roku przy wydobyciu ropy naftowej na Bałtyku stosowana jest nowoczesna metoda ochrony biologicznej. Na platformie wydobywczej Baltic Beta, należącej do spółki LOTOS Petrobaltic, działa lampa promieniowania ultrafioletowego.

Wewnątrz lampy znajdują się żarniki wytwarzające promieniowanie zapewniające najskuteczniejsze oddziaływanie bakteriobójcze. A wszystko po to, aby zapewnić wysoką jakość biologiczną morskiej wody wtłaczanej do bałtyckiego złoża ropy naftowej B3.

– Montaż lampy UV pozwolił na zatłaczanie do złoża wody o lepszej jakości biologicznej – wyjaśnia Sławomir Sochacki, dyrektor Departamentu Wydobycia. – Przyczyniło się to do ochrony instalacji zatłaczającej oraz samego złoża. Pozwoliło na zmniejszenie zużycia szkodliwych dla środowiska biocydów i obniżyło koszty obróbki chemicznej wody – dodaje Sochacki.

W czasie eksploatacji złoża w miarę ubywania ropy ciśnienie złożowe stopniowo spada. Zatłaczanie wody ma na celu jego podniesienie, a dzięki temu zwiększenie ilości wydobytej ropy. Wtłaczana do złoża woda musi spełniać surowe wymagania dotyczące jej składu chemicznego.

Czystość wody jest ważna

Biologiczna czystość wody jest ważna, ponieważ ma bezpośredni wpływ na jakość wydobywanej ropy. Zawarte w wodzie zanieczyszczenia mogłyby doprowadzić do wytwarzania w złożu siarkowodoru. A pojawienie się tego gazu w ropie oznaczałoby konieczność wymiany instalacji wydobywczej, stwarzałoby też duże ryzyko dla obsługującego ją personelu. Konsekwencją biologicznego zanieczyszczenia instalacji byłby wzrost prędkości korozji mikrobiologicznej rur i urządzeń, co zwiększałoby ryzyko awarii.

Z kolei rozwój biofilmu – cienkiej warstwy bakterii na wewnętrznych powierzchniach instalacji – zwiększałby niebezpieczeństwo jego oderwania i dostania się do złoża. To zaś mogłoby pogorszyć jego przepuszczalność, a w drastycznych przypadkach spowodować utratę chłonności i uniemożliwić wtłaczanie wody do złoża.

Spółka LOTOS Petrobaltic S.A. realizuje strategiczne cele Grupy Kapitałowej LOTOS w obszarze poszukiwań i wydobycia węglowodorów, którymi są: wzrost wydobycia zgodnie z priorytetami polityki energetycznej Polski oraz budowa silnego segmentu poszukiwawczo-wydobywczego o zasięgu międzynarodowym. Zwiększając wydobycie ropy pochodzącej z własnych zasobów, LOTOS realizuje program dywersyfikacji zaopatrzenia w surowiec, umacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski. W całym I półroczu 2016 roku LOTOS wydobył blisko 5 mln boe (+135% r/r). Jest to najwyższy wynik w historii spółki.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32123,00 $ tona 3,02% 17 maj
 Cynk 2954,00 $ tona 1,03% 17 maj
 Aluminium 2455,00 $ tona 0,70% 17 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.