• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

GUS: innowacje wprowadziło 24 proc. firm przemysłowych i 19,6 proc. usługowych

ew

28.10.2019 10:35 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki GUS: innowacje wprowadziło 24 proc. firm przemysłowych i 19,6 proc. usługowych
GUS: innowacje wprowadziło 24 proc. firm przemysłowych i 19,6 proc. usługowych - GospodarkaMorska.pl

W latach 2016-2018 innowacje wprowadziło 24 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 19,6 proc. usługowych; najwięcej podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób - podał GUS w poniedziałkowym opracowaniu dot. działalności innowacyjnej firm w Polsce .

Jak dodano, w latach 2016-2018 aktywność innowacyjną wykazało 26,1 proc. firm przemysłowych oraz 21,0 proc. usługowych.

"Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2018 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 23 mld 388,7 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych – 13 mld 094,8 mln zł" - czytamy w opublikowanym w poniedziałek opracowaniu Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak poinformował GUS, o 4,8 p. proc. wzrósł odsetek firm przemysłowych, które wprowadziły innowacje produktowe, a o 4,2 p. proc. - przedsiębiorstw usługowych.

W 2018 r., jak podano, "udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub znacząco ulepszonych, wprowadzonych na rynek w latach 2016-2018, w przychodach ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniósł 9,1 proc., a w usługowych – 3,2 proc.".

Największy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesów biznesowych wystąpił w działach Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (52,0 proc.) oraz Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (51,6 proc.); natomiast w usługach – w działach Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (77,6 proc.) oraz Badania naukowe i prace rozwojowe (58,5 proc.) - podał urząd.

Wskazano, że nakłady poniesione na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych były o 78,6 proc. wyższe niż w usługowych. "Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2018 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 23388,7 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych – 13094,8 mln zł." - wskazał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. W 2018 r. udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub znacząco ulepszonych, wprowadzonych na rynek w tym okresie, w przychodach ogółem wyniósł 9,1 proc. w firmach przemysłowych, a w usługowych – 3,2 proc. - dodano.

Według GUS aktywność innowacyjną, czyli wdrożenie innowacji produktowych lub procesów biznesowych, bądź prowadzenie działalności innowacyjnej zaniechanej lub niezakończonej zadeklarowało 26,1 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 21,0 proc. usługowych.

W badanym okresie innowacje, czyli "nowe lub znacząco ulepszone produkty lub procesy biznesowe - wprowadziło 24,0 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 19,6 proc. przedsiębiorstw usługowych". "Zarówno innowacje produktowe, jak i innowacje procesów biznesowych częściej wprowadzały przedsiębiorstwa przemysłowe niż usługowe (odpowiednio 16,8 proc. i 19,9 proc. wobec 9,6 proc. i 17,5 proc." - podano.

Zwrócono uwagę, że innowacje procesów biznesowych wdrożyło 19,9 proc. firm przemysłowych oraz 17,5 proc. usługowych. "Przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wprowadzały nowe lub znacząco ulepszone metody wytwarzania produktów (12,3 proc.), a podmioty usługowe – nowe lub znacząco ulepszone metody podziału zadań, uprawnień decyzyjnych lub zarządzania zasobami ludzkimi (10,4 proc.)" - czytamy.

W przedsiębiorstwach przemysłowych dominowały nakłady inwestycyjne na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, które stanowiły 52,3 proc. wszystkich nakładów na innowacje. Przedsiębiorstwa usługowe najwięcej środków przeznaczyły na działalność badawczą i rozwojową (57,7 proc.) oraz na inwestycje (22,9 proc.).

Wśród przedsiębiorstw wprowadzających innowacje największy udział miały podmioty o liczbie pracujących 250 osób i więcej - podano.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.