• <
Nauta_top_1100x200

Grupa Zamet pracuje nad strategicznym modelem rozwoju

jk

07.09.2017 11:32 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Grupa Zamet pracuje nad strategicznym modelem rozwoju
Grupa Zamet pracuje nad strategicznym modelem rozwoju - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Zamet Industry planuje wdrożenie kierunkowych działań na rzecz dalszego, długoterminowego rozwoju Grupy Zamet, polegających na zmianie dotychczasowego modelu organizacji grupy kapitałowej, na dopasowany do zmieniającego się otoczenia rynkowego i potrzeb gospodarczych, model holdingowy.

Głównym celem przedstawionej przez zarząd koncepcji, jest budowanie rozpoznawalności na rynkach międzynarodowych, marek Mostostal Chojnice, Zamet Industry oraz Zamet Budowa Maszyn – jako marek przypisanych do ścisłych kompetencji wytwórczych i specjalizacji powyższych zakładów produkcyjnych.
 
Rozpatrywany obecnie scenariusz zakłada wyodrębnienie zakładów produkcyjnych w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim i wniesienie ich do nowoutworzonych spółek, nad którymi kontrolę sprawował będzie Emitent, w wyniku czego dojdzie do powstania struktury holdingowej. Wszelkie aktywa produkcyjne zostaną skoncentrowane w nowoutworzonych spółkach prowadzących działalność produkcyjną, na rzecz których spółka dominująca świadczyć będzie usługi wspólne oraz funkcje nadzoru nad Grupą Kapitałową.

– Naszym celem jest znalezienie optymalnego modelu funkcjonowania Grupy Zamet, na którym chcemy oprzeć jej dalszy, konsekwentny rozwój. Prowadzimy prace zmierzające do ukształtowania struktury organizacji w sposób przejrzysty a ponadto umożliwiający pełniejsze wykorzystanie potencjału marek przynależnych do Grupy Zamet, przy jednoczesnym ograniczeniu niektórych ryzyk operacyjnych. Aktualnie, marka „Mostostal Chojnice” nie występuje samodzielnie w obrocie gospodarczym jako firma przedsiębiorcy, gdyż zakład ten prowadzi działalność w ramach Zamet Industry Spółki Akcyjnej - której marka utożsamiana jest na rynku międzynarodowym, przede wszystkim z kompetencjami w branży związanej z podmorskim wydobyciem ropy i gazu. Zależy nam na uwydatnieniu przynależności poszczególnych marek, do przypisanych im, ścisłych kompetencji i specjalizacji – mówi Tomasz Jakubowski, prezes zarządu Zamet Industry. - Transformacja modelu biznesowego na holdingowy nie powoduje żadnych skutków w zakresie ograniczenia miejsc pracy. Pracownicy zakładów produkcyjnych w Piotrkowie Trybunalskim i Chojnicach, zostaną przejęci z mocy prawa przez nowe spółki, bez uszczerbku w zakresie warunków pracy i płacy – podkreśla Tomasz Jakubowski.

– Rozważane zmiany organizacyjne stworzą nam również możliwość ograniczenia niektórych ryzyk operacyjnych oraz kształtowanie warunków zawieranych umów, odpowiednio do specyfiki działalności zakładów w Piotrkowie Trybunalskim i Chojnicach, oraz oczekiwań rynku, na których prowadzą działalność. W konsekwencji umożliwi to dalszą optymalizację niektórych kosztów - na przykład w obszarze finansowania kontraktów czy ubezpieczeń – mówi Przemysław Milczarek, wiceprezes zarządu ds. finansowych, Zamet Industry SA.

W opublikowanym komunikacje giełdowym, zarząd spółki oświadczył, że będzie rekomendował aby przedłożona koncepcja weszła w życie na początku 2018 roku. Decyzję podejmą Akcjonariusze Spółki, którym Zarząd zamierza przedłożyć swoje propozycje, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38725,00 $ tona -0,80% 27 paź
 Cynk 3385,00 $ tona -2,03% 27 paź
 Aluminium 2703,00 $ tona -4,49% 27 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.