• <
smartre_2023

„Górnictwo morskie, głębokowodne może stać się w przyszłości wielkim atutem Polski i Pomorza Zachodniego”

wzp.pl,JK

21.01.2016 10:15 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki „Górnictwo morskie, głębokowodne może stać się w przyszłości wielkim atutem Polski i Pomorza Zachodniego”

Partnerzy portalu

„Górnictwo morskie, głębokowodne może stać się w przyszłości wielkim atutem Polski i Pomorza Zachodniego” - GospodarkaMorska.pl

Mimo że głębokowodne górnictwo morskie może wydawać się dziś daleką perspektywą, to warto wzmacniać ten obszar gospodarki, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Region ma szansę stać się ważnym miejscem rozwoju myśli branży wykorzystującej zasoby morskie. I właśnie temu zagadnieniu, a także kwestiom związanym z ochroną środowiska, prawnym regulacjom oraz nowoczesnym technologiom, poświęcono międzynarodową konferencję West Pomerania Deep Sea Mining. Wydarzenie jest kontynuacją debaty podjętej podczas ubiegłorocznego Kongresu Morskiego.

Polska jest współwłaścicielem koncesji na eksploatację konkrecji manganowych na powierzchni 75 000 km2 dna wschodniego Oceanu Spokojnego (w tzw. obszarze Clarion-Clipperton). Występujące w tym rejonie konkrecje zawierają ok. 30% manganu, 1,28% niklu, 1,22% miedzi, 0,18% kobaltu.

 – Głęboko wierzymy, że górnictwo morskie, górnictwo głębokowodne może stać się w przyszłości wielkim atutem Polski i Pomorza Zachodniego. Wierzymy, że innowacyjne podejście do głębokowodnego górnictwa morskiego może stwarzać przewagi konkurencyjne dla naszego kraju. Mamy ku temu odpowiednie zasoby naukowe, jak i wydaje się finansowe. Warto je wykorzystać - uważa marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

– Górnictwo morskie to daleka perspektywa, ale musimy wykorzystać szansę, że od wielu lat siedzibą Interoceanmetalu, czyli międzynarodowej organizacji zrzeszającej wiele krajów, jest Szczecin – uważa dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej Paweł Szynkaruk. – Międzynarodowa współpraca przy zachowaniu zasad ochrony środowiska może spowodować, że w Szczecinie tego rodzaju górnictwo stanie się jedną z ważniejszych specjalizacji. Możemy wykorzystać KGHM z jego wiedzą i potrzebami. W łańcuchu logistycznym jest Szczecin i Świnoujście,  a także to, że jest tu siedziba największego armatora PŻM-u, co oznacza plus w kwestiach transportowych – dodaje Paweł Szynkaruk, który również zwraca uwagę na zasoby technologiczne i naukowe województwa zachodniopomorskiego.

Wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa w trakcie wystąpienia otwierającego konferencję podkreślał, że temat górnictwa morskiego jest niezwykle ważny dla gospodarki. – W roku 2010 Komisja Europejska po raz pierwszy zdefiniowała 14 krytycznych surowców mineralnych dla gospodarki. Dziś jest ich 20. Charakteryzują się one wysokim niedoborem podaży – mówił w trakcie konferencji. – Deklarujemy swoją gotowość w podjęciu współpracy w  obszarze górnictwa morskiego – zwrócił się do uczestników konferencji wicemarszałek.

W konferencji West Pomerania Deep Sea Mining  uczestniczył Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ, Nii A. Odunton, który  podczas wystąpienia zwracał uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska i koniecznością opracowania kodeksu korzystania z zasobów oceanicznych.

Na podstawie konwencji o prawie morza (United Nations Convention on the Law of the Sea - UNCLOS) utworzonej w 1982 roku powołano Międzynarodową Organizację Dna Morskiego ONZ (International Seabed Authority). Na wielu obszarach dna oceanów rozpoznano złoża konkrecji polimetalicznych, naskorupień kobaltonośnych i siarczków polimetalicznych, które zawierają znaczne ilości metali istotnych z punktu widzenia gospodarki opartej na innowacjach i wysokim rozwoju technologicznym. Polska jako kraj członkowski Wspólnej Organizacji Interoceanmetal oraz sygnatariusz konwencji UNCLOS jest również współposiadaczem licencji eksploracyjnej na takiej działce, w wyniku czego nasz kraj został zobowiązany do opracowania technologii pozyskiwania konkrecji manganowych z dna oceanu.

O znaczeniu niebieskiej gospodarki mówił także w przesłanym do Szczecina wystąpieniu europoseł Jerzy Buzek, który uczestniczył w III Kongresie Morskim – Gospodarka morska, tzw. niebieska gospodarka wytwarza blisko 5% produktu krajowego brutto Unii Europejskiej, generując ponad 5,5 miliona miejsc pracy i 500 mld euro zysku. Uznana została za swoiste spoiwo całej Europy, podobnie jak na przykład energetyka. By tak się stało kluczowe jest rozwijanie badań i nowych technologii w tym obszarze, tak ważnych także dla górnictwa głębokowodnego. 

Konferencja West Pomerania Deep Sea Mining  odbyła się 18 i 19 stycznia 2016 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.