• <
Nauta_top_1100x200

Gdyńska firma Vistal pomoże odbudować Most Łazienkowski

16.04.2015 07:12 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Gdyńska firma Vistal pomoże odbudować Most Łazienkowski

Grupa Vistal, wiodący producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych, podpisała umowę z Bilfinger Infrastructure S.A. na dostawę elementów konstrukcji stalowej do przedsięwzięcia inwestycyjnego: Przebudowa Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Wartość umowy zawartej z Bilfinger Infrastructure S.A. na dostawę elementów konstrukcji stalowej w ramach Przebudowy Mostu Łazienkowskiego wynosi 14,2 mln zł.

Zarząd Spółki Vistal Gdynia SA („Spółka”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie o wyborze przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oferty konsorcjum Firm INTOP Warszawa Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz Spółki (Partner Konsorcjum) jako najkorzystniejszej (oferta otrzymała najwyższą ilość punktów przyznaną zgodnie z kryterium cena oraz okres rękojmi i gwarancji tj. 100) w trybie przetargu na wykonanie robót budowlanych pn.: Likwidacja wąskich gardeł poprzez poprawę stanu technicznego obiektów inżynieryjnych „Poprawa bezpieczeństwa na kolejowym Moście Gdańskim w Warszawie”. Cena zaoferowana przez konsorcjum Firm to 18 mln PLN brutto.

Dla Grupy Vistal remont Mostu Łazienkowskiego jest inwestycją, która pozytywnie wpłynie na znaczenie marki w Polsce i zagranicą:

- Cieszymy się z podpisania kontraktu na realizację prac w ramach przebudowy Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Z dostarczonych przez nas elementów zbudowana zostanie konstrukcja nośna Mostu Łazienkowskiego. Aktywnie poszukujemy nowych zleceń zarówno na rynku krajowym jak i za granicą. Obecnie rozstrzyga się kilka przetargów na rynku polskim w sektorze infrastruktury, w których bierzemy udział. Mamy stabilny portfel zamówień, oraz bardzo dobre możliwości techniczne, dzięki zakończeniu w 2014 roku ważnego dla Grupy długoletniego planu inwestycyjnego. – Perspektywy rozwoju segmentów, w których działamy oceniamy jako dobre. Obecnie szczególnie perspektywiczny, w naszej opinii, jest sektor infrastruktury polskiej i zagranicznej – mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia SA.

- W ramach inwestycji zostaną odnowione filary. Podobny proces przejdą przęsła, które zostaną pokryte nową powłoką antykorozyjną. Podczas prac ruch pociągów prowadzony będzie z zastosowaniem naprzemiennego zamykania torów. Zarządca infrastruktury, wspólnie z przewoźnikami przygotuje rozkład jazdy na czas prac - poinformowały PKP PLK.

Prace mają zostać zrealizowane do 16 listopada 2016roku.

Umowa pomiędzy Spółką a Bilfinger Infrastructure S.A. została podpisana dwa dni wcześniej. Tym samym łączna wartość umów zawartych między Spółką a spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Bilfinger wyniosła łącznie 15,2 mln PLN brutto i osiągnęła wartość 10% kapitałów własnych Spółki. Umowa przewiduje kary umowne w wysokości maksymalnej równej 15 % wartości umowy (naliczanych w wysokości 50.000,00 zł netto za każdy dzień opóźnienia z winy Spółki w realizacji dostaw). Kara za odstąpienie od umowy przez Bilfinger Infrastructure S.A. z przyczyn zależnych od Spółki wynosi 15% wartości umowy. Umowa została zawarta pod warunkiem zaakceptowania Spółki jako podwykonawcy przez Zamawiającego tj. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zgodnie z trybem art. 647 (1) k.c. Warunki kontraktu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39575,00 $ tona 1,67% 18 paź
 Cynk 3814,00 $ tona 0,53% 18 paź
 Aluminium 3179,00 $ tona 0,54% 18 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.