• <

Czy Polska skorzysta na bumie w sektorze górnictwa podmorskiego?

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Czy Polska skorzysta na bumie w sektorze górnictwa podmorskiego?
Czy Polska skorzysta na bumie w sektorze górnictwa podmorskiego? - GospodarkaMorska.pl

Piotr Boroń

12.09.2016 Źródło: własne

Walka o podmorskie złoża wchodzi  obecnie  w decydujący etap, coraz więcej krajów poważnie interesuje się pozyskaniem stosownych koncesji i rozpoczęciem wydobycia. Jak wygląda aktualnie sprawa polskich perspektyw i możliwość w obszarze posiadanych koncesji na Pacyfiku przybliży nam  rozmowa przeprowadzona z Panem dr inż. Tomaszem Abramowskim, dyrektorem generalnym Interoceanmetal.

Piotr Boroń: - Proszę na wstępie przybliżyć naszym Czytelnikom pojęcie konkrecji polimetalicznych.

Tomasz Abramowski: -
Konkrecje polimetaliczne lub też mówiąc inaczej konkrecje manganowe to  występujące na dnie oceanów konglomeraty składające się z różnych pierwiastków. Ze względu na ich skład chemiczny, dużą zawartość manganu, niklu, kobaltu, miedzi, żelaza a także innych pierwiastków takich jak tytan, molibden, cynk, aluminium stanowią perspektywiczne źródło surowców metalicznych. Najczęściej przybierają formy owalne, są bardzo kruche a wysuszone szybko się rozpadają.

- Czy w związku z zakończeniem koncesji na badanie i poszukiwanie na obszarze Clarion Clipperton w 2016 r
Polska w ramach InterOceanMetal zamierza przystąpić do fazy wydobycia złoża? A jeśli tak to kiedy to nastąpi i w jakim zakresie?


dr inż. Tomasz Abramowski:
- Licencja na badania nie została zakończona. Dopiero co w lipcu na 22 sesji Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (ISA: www.isa.org.jm )ONZ uzyskaliśmy przedłużenie licencji na kolejne 5 lat. Określanie terminu przystąpienia do wydobycia jest w chwili obecnej niemożliwe z uwagi na brak przepisów wydobywczych - te przepisy w postaci tzw. Exploitation Code są teraz przygotowywane przez ISA. W praca tych uczestniczy również Polska jako kraj. Przepisy te przede wszystkim będą dotyczyć kwestii ochrony środowiska w trakcie wydobycia oraz sprawa związanych z podatkiem górniczym. Istnieje również wiele innych kwestii natury prawnej które muszą zostać najpierw rozwiązane w przez ISA.

- Na ile są szacowane zasoby polskiego obszaru koncesyjnego?

- Ostanie nasze obliczenia wykonane zgodnie z międzynarodowymi normami dotyczącymi obliczeń zasobów i zapasów geologicznych i zasadami geostatystycznymi dają dla naszej działki 50 milionów ton w klasie tzw. "indicated mineral resources" oraz 180-200 mln ton konkrecji w klasie "inferred mineral resources". Należy mieć na uwadze, że obliczenia zostały wykonane jedynie dla tej części działki, która została zbadana w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie obliczeń zgodnie z normami.

- Czy przeprowadzono badania w zakresie występowania w tym obszarze metali ziem rzadkich? Badania japońskich naukowców z 2011 r wskazują na ogromne złoża na Pacyfiku szacowane od 80 do 100 mld ton.

- W złożu konkrecji polimetalicznych na które IOM posiada licencję REE znajdują się w stopniu umożliwiającym rozważanie ich przerobu jako tzw. "by-product". Wydobycie konkrecji polimetalicznych jedynie ze względu na REE najprawdopodobniej nie będzie opłacalne. Największe znaczenie ekonomiczne w konkrecjach odgrywają cztery metale: Ni + Co + Cu oraz Mn, dodatkowo Mo, Zn, Ti, Vn i inne. Badania które Pan cytuje dotyczą według mojej wiedzy nieco innego rodzaju osadów i chyba są nieco przesadzone, ale na tym etapie trudno wyrokować.

- Czy Plan Wicepremiera Morawieckiego obejmuje zagospodarowanie i wydobycie z dna Pacyfiku cennych surowców?


- Nic mi o tym nie wiadomo ale plan Morawieckiego nie jest chyba jeszcze dokumentem zamkniętym. Jest to jednak pytanie raczej do Głównego Geologa Kraju.

- Czy macie Państwo zagwarantowane przez polski rząd źródło finansowania przyszłej eksploatacji górniczej polskiej działki na Pacyfiku?


- Wszystkie państwa-strony Interoceanmetal solidarnie w chwili obecnej finansują prace organizacji w zakresie eksploracji i badań . Finansowanie eksploatacji górniczej raczej nie będzie się jednak odbywało ze środków publicznych. Raczej widzimy tutaj udział dużych partnerów gospodarczych realizujących wydobycie i przeróbkę metali takich jak np. KGHM lub też fundusze. Potwierdzam natomiast, że cały czas trwają prace związane z analizą możliwości komercjalizacji przedsięwzięcia.

- Czy jest możliwość rozszerzenia obszaru koncesyjnego i dalszą ekspansje w tym rejonie?

- W zakresie uzyskania dodatkowych działek istnieją takie możliwości, jeżeli chodzi o IOM tylko w zakresie konkrecji polimetalicznych. Jednak z pewnością takie możliwości jeszcze istnieją chociaż intensywność pozyskiwania nowych działek w tzw. Obszarze (Area) przez inne kraje jest bardzo duża i być może niedługo wszystko będzie podzielone.

---------------------

Wartość polskiego złoża (Przy założeniu 200 milionów ton konkrecji polimetalicznych)

54 miliony ton Manganu cena tony ok 1500 $-wartość 81 mld $

2,5 miliona ton Niklu cena tony ok 10700$ -wartość 26,7 mld $

2 miliony ton Miedzi cena tony ok 4600$ -wartość 9,2 mld $

400 tys. ton Kobaltu cena tony ok.14000$ -wartość 5,6 mld $

Łączna wartość 122,5 mld $ ( ok.465 mld zł) vs. roczna wysokość planowanych dochodów budżetu Polski na 2017 r  wynosi 324 mld zł)

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.