• <
nauta_christmas_2021

Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o dywidendzie i składzie rady nadzorczej

pc

15.06.2019 10:37 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o dywidendzie i składzie rady nadzorczej
Akcjonariusze PKN Orlen zdecydowali o dywidendzie i składzie rady nadzorczej - GospodarkaMorska.pl

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) PKN Orlen, które w piątek obradowało w Płocku, wybrało 9-osobowy skład rady nadzorczej tej spółki na nową kadencję oraz zwiększyło maksymalną liczbę jej członków do 10 osób. Zdecydowało też, że dywidenda koncernu za 2018 r. wyniesie rekordowe 3,5 zł na akcję.

Decyzje ZWZ PKN Orlen, dotyczące rady nadzorczej tej największej spółki rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednej z największych tej branży w Europie, oznaczają umocnienie tam pozycji Skarbu Państwa, największego akcjonariusza płockiego koncernu.

W trakcie piątkowych obrad, ZWZ PKN Orlen podjęło uchwałę o podziale zysku i wysokości dywidendy za 2018 r., zgodnie z wcześniejszą - przedłożona jeszcze w marcu - rekomendacją zarządu spółki. Decyzja ta oznacza, że z zysku płockiego koncernu za 2018 r. w wysokości 5 mld 434 mln 149 tys. 842,17 zł na dywidendę zostanie przeznaczona kwota 1 mld 496 mln 981 tys. 713,50 zł, co daje 3,5 zł na jedną akcję, a pozostała część, czyli 3 mld 937 mln 168 tys. 128,67 zł, będzie przekazana na kapitał zapasowy płockiego koncernu.

W przyjętej przez akcjonariuszy PKN Orlen uchwale, głównie głosami Skarbu Państwa, zdecydowano, że dniem dywidendy będzie 22 lipca 2019 r., natomiast 5 sierpnia 2019 r. - dniem jej wypłaty.

Jak informował wcześniej PKN Orlen, wzrost wysokości dywidendy do poziomu 3,5 zł na jedną akcję „odzwierciedla stabilną sytuację finansową spółki i efekty wdrożonych planów rozwojowych”. Dywidenda w takiej wysokości jest najwyższą w historii płockiego koncernu.

Zgodnie z piątkową uchwałą ZWZ PKN Orlen, ponownie przewodniczącą rady nadzorczej tej spółki została Izabela Felczak-Poturnicka, zgłoszona przez Skarb Państwa. Oprócz niej, w radzie płockiego koncernu znaleźli się także – powtórnie: Anna Wójcik, Małgorzata Niezgoda, Jadwiga Lesisz i Andrzej Kapała, a także nowo wybrani: Andrzej Szumański, Michał Klimaszewski oraz Barbara Jarzembowska i Anna Sakowicz-Kacz. Ich kandydatury zgłosił również Skarb Państwa.

W głosowaniu ZWZ wystarczającego poparcia do objęcia funkcji w radzie nadzorczej PKN Orlen nie uzyskała kandydatura Piotra Nowjalisa zgłoszona jeszcze przed posiedzeniem akcjonariuszy płockiego koncernu przez Nationale Nederlanden OFE.

Podczas piątkowych obrad ZWZ płockiego koncernu na wniosek Skarbu Państwa był rozpatrywany również projekt uchwały zwiększającej z 9 do 10 liczbę członków rady nadzorczej. Przyjęcie takiego rozwiązania wymagało zmiany odpowiednich zapisów statutu spółki.

Pierwsza wersja wniosku Skarbu Państwa, zgłoszona jeszcze przed obradami akcjonariuszy PKN Orlen, obejmowała zmianę brzmienia jednego z punktów statutu spółki, polegającą na wprowadzeniu zapisu, iż „w skład rady nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz”. W głosowaniu ZWZ nie otrzymała ona jednak akceptacji.

Po odrzuceniu pierwotnego projektu uchwały w tej sprawie przez akcjonariuszy PKN Orlen – uzyskał on 73,4 proc. poparcia przy wymaganej większości 75 proc. głosów, Skarb Państwa wniósł nową propozycję, tym razem w brzmieniu: „w skład rady nadzorczej wchodzi od sześciu do dziesięciu członków, w tym przewodniczący”. Wniosek ten został ostatecznie zaakceptowany, gdy w ponownym głosowaniu uzyskał nieco ponad 76 proc. poparcia.

Decyzja o zwiększeniu maksymalnej, statutowej liczby członków rady nadzorczej PKN Orlen z 9 do 10 oznacza, że Skarb Państwa będzie mógł nominować do rady nadzorczej swego przedstawiciela, zgodnie z zapisem statutu spółki, iż Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka rady - bez udziału Walnego Zgromadzenia.

Z danych publikowanych przez PKN Orlen wynika, iż obecnie Skarb Państwa posiada tam 27,52 proc. akcji, Nationale Nederlanden OFE – 7,01 proc., Aviva OFE – 6,6 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 58,87 proc. Od czerwca 2018 r. uprawnienia do wykonywania prawa z akcji PKN Orlen wykonuje premier – wcześniej był to minister energii.

Podczas piątkowych obrad ZWZ PKN Orlen akcjonariusze spółki przyjęli absolutorium za 2018 r. dla członków zarządu, w tym prezesa Daniela Obajtka, a także dla członków rady nadzorczej płockiego koncernu.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39897,00 $ tona 1,27% 7 gru
 Cynk 3287,00 $ tona 1,95% 7 gru
 Aluminium 2624,00 $ tona 0,92% 7 gru
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.