• <

Rząd przyjął uchwałę w sprawie konwencji AGN

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Rząd przyjął uchwałę w sprawie konwencji AGN
Rząd przyjął uchwałę w sprawie konwencji AGN - GospodarkaMorska.pl

Biuro Prasowe MGMiŻŚ

29.10.2016 Źródło: własne

Rada Ministrów w trybie obiegowym przyjęła uchwałę w sprawie Konwencji AGN (Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu).

Ministrowie nie mieli do projektu ustawy żadnych uwag. Najprawdopodobniej na początku listopada premier podpisze dokument i skieruje go do Sejmu.

Przypomnijmy, że  konwencja zobowiązuje Polskę do dostosowania naszych głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglowności (minimalna klasa międzynarodowa). Klasy niższe nie uprawniają nas do korzystanie ze środków TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE). Aby skorzystać ze unijnych środków TEN-T nasz główne drogi wodne muszą mieć parametry właśnie IV klasy żeglowności (głębokość tranzytowa na szlaku powinna wynosić min. 2,5 m).

TEN-T to program Unii Europejskiej dotyczący rozwoju sieci połączeń drogowych, kolejowych, wodnych. Jego celem jest m.in. zapewnienie większej dostępności wszystkich regionów UE, zintegrowanie poszczególnych rodzajów transportu, a także stworzenie systemu transportowego przyczyniającego się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.