• <
KONGSBERG_2023

Ruszyły konsultacje warsztatowe w sprawie publikacji 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”

ew

20.07.2020 09:54 Źródło: PRS
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Ruszyły konsultacje warsztatowe w sprawie publikacji 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”

Partnerzy portalu

Ruszyły konsultacje warsztatowe w sprawie publikacji 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe” - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay.com

27 września 2019, PRS udostępnił Publikację 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”, będącą efektem własnych prac rozwojowo-badawczych PRS połączonych z doświadczeniami partnerów zaangażowanych w projekty MFW.

PRS dąży do jak najlepszego dopasowania Publikacji do oczekiwań i potrzeb jej użytkowników, dlatego po procesie konsultacji elektronicznych, uruchomiliśmy proces szerokich konsultacji warsztatowych. Stworzona platforma ma służyć wymianie doświadczeń i wypracowaniu rozwiązań, pomocnych wszystkim zainteresowanym stronom, celem ułatwienia i przyspieszenia procesu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz zapewnić bezpieczeństwo związanych z nią projektów.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Uczestników w związku z obecną sytuacją epidemiczną, planowane konsultacje odbędą się w formie wideokonferencji.

Pierwsza z trzech serii spotkań odbędzie się na początku sierpnia, wg poniższego schematu:Gospodarka Morska

Proponujemy podział grup warsztatowych wg obszarów działalności:

A. Inwestorzy – dotyczy wszystkich Części Publikacji,

B. Łańcuch dostaw – dotyczy Części II – IV (tj. Warunki środowiskowe i lokalizacyjne, Projektowanie, Prefabrykacja),

C. Łańcuch dostaw – dotyczy Części V – VII (tj. Transport i instalacja, Dopuszczenie do ruchu i eksploatacja, Wycofanie z eksploatacji i utylizacja).

Każda z zaplanowanych serii spotkań będzie miała swój temat przewodni:


I. Wymagania instytucji finansowych (08.2020),

II. Kompetencje i zasoby ludzkie (09.2020),

III. Wymagania regulacyjne (10/11 2020).

Prosimy o potwierdzenie chęci udziału w I serii konsultacji warsztatowych do 24.07.2020 r., wraz ze wskazaniem wybranych Grup Warsztatowych, na adres: dp@prs.pl. Spotkania będą odbywały się w języku polskim - szczegółowa agenda zostanie przesłana zainteresowanym w ostatnich dniach lipca.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szerokich konsultacjach warsztatowych, które umożliwią zebranie opinii i sugestii wszystkich Interesariuszy. Wymiana wiedzy i doświadczeń, poznanie poglądów innych, szukanie wspólnych rozwiązań i spójnego stanowiska, przyczynią się do ciągłego rozwoju Publikacji PRS 130/P „Morskie Farmy Wiatrowe”.

Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o konsultacjach wśród partnerów biznesowych zainteresowanych tematem MFW.

Z treścią publikacji można zapozać się TUTAJ

etmal_790x120_gif_2020
AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.