• <
gryfia_70lat

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Vistal Gdynia

ew

03.06.2020 11:07 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Vistal Gdynia

Partnerzy portalu

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Vistal Gdynia - GospodarkaMorska.pl

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 i 9/2020 informuje, że dnia 3 czerwca 2020 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży na rzecz Operator ARP Sp. z o.o. należącego do Spółki prawa użytkowania wieczystego działki nr 589 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00054873/1, wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanej przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa warunkowa została zawarta zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie nr 8/2020. Umowa bezwarunkowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku zostanie zawarta w terminie 14 dni po bezskutecznym upływie terminu do wykonania prawa pierwokupu przysługującym Skarbowi Państwa oraz Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. lub po doręczeniu przez ww. podmioty oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu. O zawarciu bezwarunkowej umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku Spółka poinformuje w odrębnym raporcie

Partnerzy portalu

waltoria_390x100_2022
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.