• <
PZT_1100x200_gif_2020

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Vistal Gdynia

Strona główna Porty, logistyka Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Vistal Gdynia
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Vistal Gdynia - GospodarkaMorska.pl

ew

03.06.2020 Źródło: PAP

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 i 9/2020 informuje, że dnia 3 czerwca 2020 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży na rzecz Operator ARP Sp. z o.o. należącego do Spółki prawa użytkowania wieczystego działki nr 589 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00054873/1, wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanej przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa warunkowa została zawarta zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie nr 8/2020. Umowa bezwarunkowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku zostanie zawarta w terminie 14 dni po bezskutecznym upływie terminu do wykonania prawa pierwokupu przysługującym Skarbowi Państwa oraz Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. lub po doręczeniu przez ww. podmioty oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu. O zawarciu bezwarunkowej umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku Spółka poinformuje w odrębnym raporcie

Źródło:
PAP
port_gdańsk_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 56,34 $ baryłka  0,68% 12:57
 Cyna 21806,00 $ tona 1,45% 18 sty
 Cynk 2664,00 $ tona -1,26% 18 sty
 Aluminium 1979,00 $ tona -1,05% 18 sty
 Pallad 2367,50 $ uncja  0,34% 12:57
 Platyna 1096,20 $ uncja  0,38% 12:57
 Srebro 25,36 $ uncja  0,32% 12:57
 Złoto 1848,65 $ uncja  0,51% 12:57
invest_gda_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.