• <
PZT_980x120_gif_2020

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Vistal Gdynia

Strona główna Porty, logistyka Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Vistal Gdynia
Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości w Vistal Gdynia - GospodarkaMorska.pl

ew

03.06.2020 Źródło: PAP

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 i 9/2020 informuje, że dnia 3 czerwca 2020 r. zawarta została warunkowa umowa sprzedaży na rzecz Operator ARP Sp. z o.o. należącego do Spółki prawa użytkowania wieczystego działki nr 589 objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00054873/1, wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce budynku, stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanej przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego.

Umowa warunkowa została zawarta zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie nr 8/2020. Umowa bezwarunkowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku zostanie zawarta w terminie 14 dni po bezskutecznym upływie terminu do wykonania prawa pierwokupu przysługującym Skarbowi Państwa oraz Zarządowi Morskiego Portu Gdynia S.A. lub po doręczeniu przez ww. podmioty oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu. O zawarciu bezwarunkowej umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynku Spółka poinformuje w odrębnym raporcie

Źródło:
PAP
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.