• <
ATC_CARGO_TOP

Urząd Morski w Szczecinie uczestnikiem międzynarodowego programu wymiany

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Urząd Morski w Szczecinie uczestnikiem międzynarodowego programu wymiany
Urząd Morski w Szczecinie uczestnikiem międzynarodowego programu wymiany - GospodarkaMorska.pl

ew/Urząd Morski w Szczecinie

04.02.2019 Źródło: własne

Urząd Morski w Szczecinie będzie w tym roku uczestnikiem międzynarodowego programu wymiany European Coast Guard Functions Training Exchange Programme. Program jest jednym z elementów dużego, europejskiego projektu ECGFA NET III, koordynowanego przez Straż Graniczną Finlandii (Finnish Border Guard), a jego organizatorem jest Agencja Bezpieczeństwa i Ratownictwa Morskiego z Hiszpanii (Spanish Maritime Safety and Rescue Agency).

Program skierowany jest do służb wykonujących, szeroko pojęte, zadania narodowych straży przybrzeżnych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i eksperckim. Jego cele to m.in. wymiana wiedzy, doświadczeń i umiejętności, wzajemne wsparcie, dzielenie się zasobami i narzędziami, poszerzanie wiedzy i rozumienia wyzwań stojących przed państwami UE, w zakresie wykonywania zadań straży przybrzeżnych.

CGF (Coast Guard Functions), zgodnie z definicją Komisji Europejskiej, obejmuje następujące funkcje:


- bezpieczeństwo morskie, w tym monitorowanie ruchu statków (maritime safety, including vessel traffic management),
- ochrona żeglugi i portów (maritime, ship and port security),
- morskie działania celne (maritime customs activities),
- zapobieganie przemytom i przerzutom oraz egzekwowanie obowiązującego prawa morskiego (the prevention and suppression of    trafficking and smuggling and connected maritime law enforcement),
- kontrola granic morskich (maritime border control),
- monitoring i nadzór morski (maritime monitoring and surveillance),
- ochrona środowiska morskiego i zwalczanie zanieczyszczeń (maritime environmental protection and response),
- ratownictwo życia na morzu (maritime search and rescue),
- badanie wypadków i służby asysty (ship casualty and maritime assistance service),
- reagowanie na wypadki i katastrofy morskie (maritime accident and disaster response),
- kontrola rybołówstwa (fisheries inspection and control),
- inne działania związane z powyższymi (activities related to the above Coast Guard Functions).

W Polsce funkcje straży przybrzeżnych wykonują (niektóre funkcje mogą być wykonywane przez więcej niż jedną służbę) urzędy morskie (6 z 11 funkcji), MSPiR SAR (2 z 11 funkcji), Straż Graniczna (2 z 11 funkcji), administracja skarbowa (2 z 11 funkcji), Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego (1 z 11 funkcji).

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33055,00 $ tona 0,39% 16 cze
 Cynk 2972,00 $ tona -0,47% 16 cze
 Aluminium 2454,00 $ tona -0,16% 16 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.