• <
ATC_CARGO_TOP

Komitet Transportu Lądowego EKG ONZ wspiera rozwój sektora wodnego śródlądowego

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Komitet Transportu Lądowego EKG ONZ wspiera rozwój sektora wodnego śródlądowego
Komitet Transportu Lądowego EKG ONZ wspiera rozwój sektora wodnego śródlądowego - GospodarkaMorska.pl

pc/gov.pl

28.02.2019 Źródło: własne

W Pałacu Narodów w Genewie w dniach 19-22 lutego 2019 r. odbyło się 81. posiedzenie Komitetu Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, podczas którego przyjęte zostały rezolucje w sprawie Wsparcia rozwoju transportu wodnego śródlądowego.

Dokument, choć nie ma charakteru prawnie wiążącego, podkreśla kluczową rolę żeglugi śródlądowej w zrównoważonych intermodalnych systemach transportowych.

Komitet Transportu Lądowego (ITC) przyjmując rezolucje wyraził poparcie dla zrównoważonego rozwoju transportu, w szczególności poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnych w żegludze śródlądowej.

Wsparcie rozwoju transportu wodnego śródlądowego ujęte w formie rezolucji wynika z postanowień Deklaracji Ministerialnej podpisanej podczas Międzynarodowej Konferencji „Żegluga łączy”, która odbyła się w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poparło podczas 81. Posiedzenia Komitetu Transportu Lądowego przyjęcie rezolucji w sprawie Wsparcia rozwoju transportu wodnego śródlądowego.

Zrównoważony rozwój transportu nie jest możliwy bez żeglugi śródlądowej, która charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa, niskimi kosztami zużycia energii oraz niskimi kosztami operacyjnymi wpływającymi na atrakcyjność logistyczną, a także stanowi niskoemisyjną gałąź transportu redukującą poziom hałasu oraz negatywne zjawisko kongestii.

Rozwój transportu wodnego śródlądowego w Polsce uwarunkowany jest m.in. włączeniem polskich dróg wodnych do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Ministerstwo kontynuuje działania zmierzającego do osiągnięcia tego celu, traktując przywrócenie żeglowności w Polsce jako wypełnienie zobowiązań międzynarodowych oraz wkład w rozwój gospodarczy.

81. posiedzenie Komitetu Transportu Lądowego poświęcone zostało omówieniu wszystkich najważniejszych inicjatyw realizowanych w sektorze transportu, w podziale na poszczególne gałęzie: transport drogowy, kolejowy, wodny śródlądowy oraz intermodalny.

Podczas posiedzenia przyjęta została również Strategia Komitetu Transportu Lądowego do 2030 r.

W zakresie żeglugi śródlądowej Komitet omówił także aktualny stan prac w zakresie automatyzacji i innowacji w transporcie wodnym śródlądowym.

 

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
MIĘDZYNARODOWA DROGA WODNA E70
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33055,00 $ tona 0,39% 16 cze
 Cynk 2972,00 $ tona -0,47% 16 cze
 Aluminium 2454,00 $ tona -0,16% 16 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.