• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Ustanowienie europejskiego systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji dla emisji CO2 ze statków

21.04.2015 12:21 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Ustanowienie europejskiego systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji dla emisji CO2 ze statków

Z dniem 1 lipca 2015 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego zmieniające rozporządzenie (UE) nr 525/2013. Zmiany zostały przyjęte dnia 5 marca 2015 roku (17086/1/14 REV 1).

Podstawowym celem rozporządzenia jest ustanowienie europejskiego systemu monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRV) dla emisji CO2 ze statków w ramach pierwszego etapu wieloetapowego podejścia do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Rozporządzenie ma zastosowanie do statków o pojemności brutto powyżej 5000 i odnosi się do emisji CO2 ze statków w trakcie ich rejsów z ostatniego portu zawinięcia do portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz rejsów z portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii do następnego portu zawinięcia, jak również w obrębie portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego Unii.

Wymogi rozporządzenia nie obejmują okrętów wojennych, okrętów wojennych floty pomocniczej, statków rybackich lub statków do przetwórstwa ryb, drewnianych statków o prostej konstrukcji, statków o napędzie innym niż mechaniczny oraz statków rządowych wykorzystywanych do celów niekomercyjnych.

Zgodnie z wymogami powyższego rozporządzenia:
1. Do dnia 31 sierpnia 2017 r. właściciele statków, inne organizacje lub osoby, które przejęły od właściciela odpowiedzialność za eksploatację statku, zobowiązani są do przedłożenia weryfikatorom, w odniesieniu do każdego swojego statku, Planu Monitorowania emisji CO2, wskazującego jedną z następujących czterech metod monitorowania:

a) wykorzystanie dokumentów dostawy paliwa,
b) monitorowanie zbiorników z olejem bunkrowym na statku,
c) wykorzystanie przepływomierzy do pomiarów paliwa w odnoszących się do nich  procesów spalania, lub
d) bezpośrednie pomiary emisji CO2, wybraną dla potrzeb monitorowania i raportowania emisji CO2 oraz przekazywania innych istotnych informacji związanych z ograniczaniem emisji na statku.
 
2. Od dnia 1 stycznia 2018 r. właściciele statków lub inne organizacje odpowiedzialne za eksploatację statku, wykorzystując Plan Monitorowania, są zobowiązani do monitorowania emisji CO2 z każdego statku w każdym rejsie i w okresach rocznych, stosując w tym celu odpowiednią metodę określania emisji CO2 i obliczając jej poziom.
 
3. Począwszy od 2019 r. właściciele statków lub inne organizacje odpowiedzialne za eksploatację statku, zobowiązani są do przedłożenia w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku Komisji Europejskiej i organom odpowiednich państw bandery raportu emisji dotyczącego emisji CO2 oraz innych istotnych informacji z całego okresu sprawozdawczego, w odniesieniu do każdego statku, za który ponoszą odpowiedzialność, który to raport został uznany za satysfakcjonujący przez weryfikatora.

Polski Rejestr Statków S.A.
, spełniając wymagania Komisji Europejskiej w przypadku powierzenia roli weryfikatora  systemu MRW będzie brał udział w następujących procesach:
- sprawdzania planów monitorowania,
- weryfikacji raportów emisji,
- uczestniczenia w kontaktach z właścicielami i operatorami statków pływających pod polską banderą oraz
- wystawiania wymaganych dokumentów zgodności.

Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy Polskiego Rejestru Statków dla dostosowania statków do wymagań rozporządzenia oferuje armatorom usługi doradztwa technicznego, zatwierdzania okrętowej dokumentacji technicznej i certyfikacji dodatkowych urządzeń i systemów pomiaru paliwa określonych w rozporządzeniu w metodzie - c) lub systemów pomiaru emisji CO2 – określonych w metodzie d).
Na życzenie zainteresowanych stron Polski Rejestr Statków będzie również przeprowadzał szkolenia w zakresie przystosowania statków do nowych wymogów.

Wszelkich informacji w tym zakresie udziela oraz zlecenia przyjmuje Inspektorat Maszynowo-Wyposażeniowy PRS, e-mail: tm@prs.pl.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.