• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Sieć TEN-T budowana jest w konkretnych miastach i gminach – o Porozumieniu Samorządowym dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk

Marek Nowak

20.09.2015 13:38 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Sieć TEN-T budowana jest w konkretnych miastach i gminach – o Porozumieniu Samorządowym dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk
Sieć TEN-T budowana jest w konkretnych miastach i gminach – o Porozumieniu Samorządowym dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk - GospodarkaMorska.pl

Transeuropejska sieć korytarzy transportowych TEN-T to jedna z najważniejszych sieci infrastrukturalnych Unii Europejskiej. Ich skuteczne tworzenie zależy przy tym nie tylko od decyzji unijnych urzędników, ale też oddolnych, regionalnych inicjatyw, a przede wszystkim od ich koordynacji. Rozumieją to między innymi członkowie Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk (SPR KTBA), z którego inicjatywy powstał specjalny raport dotyczący tej problematyki.

- Każdy samorząd w naturalny sposób skupia się na potrzebach lokalnych i punktowych inwestycjach, dlatego tak ważne jest by wprowadzić do naszego planowania szerszą perspektywę i podjąć wspólne działania związane z tworzeniem korytarza transportowego – podkreśla Ryszard Świlski, Prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, a zarazem Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. - Warto przy tym podkreślić, że nasza organizacja powstawała w sposób całkowicie oddolny z inicjatywy regionów, które dostrzegają znaczenie tej arterii komunikacyjnej.

Porozumienie Samorządowe dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk zawarte zostało 9 grudnia 2013 r. w Gdyni przez 6 istniejących już wcześniej stowarzyszeń: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Samorządowe Stowarzyszenie Autostrady A1, Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, Konsorcjum Samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk – Porty.

O tym jak wiele niewiadomych łączy się z powstawaniem korytarza świadczyć może powstanie Centrum Logistycznego Zduńska Wola Karszenice, którego pierwszy etap budowy zakłada między innymi budowę płyty terminala o powierzchni ok. 25 tysięcy metrów kwadratowych, modernizację infrastruktury i zakup sprzętu załadunkowo-rozładowczego.

- Mamy analizy wstępne, jednak kolejne etapy rozbudowy Centrum odbywać się będą w zależności od rentowności i potoku ładunków – mówi Katarzyna Hess Dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Zduńska Wola.

We wrześniu podczas Targów Balt-Expo 2015 odbyło się II Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. W konferencji wzięło udział około 150 osób, wśród których było wielu przedstawicieli władz, świata biznesu morskiego, spółek Skarbu Państwa, naukowców i samorządowców. Podczas Forum udostępniono szczegółowy Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk w Polsce na rok 2015. Jest to bardzo szczegółowe opracowanie analityczne, które zwraca uwagę zarówno na dostęp do portów morskich korytarza, specyfikację dróg wodnych śródlądowych, infrastruktury liniowej (autostrady i linie kolejowe) i punktowej (centra logistyczne i terminale intermodalne) wraz z zaawansowaniem i terminami realizacji poszczególnych inwestycji.

Twórcy Raportu zwracają uwagę, że bardzo ważnym elementem Korytarza są układy komunikacyjne zapewniające dostęp do portów morskich, a włączenie tych odcinków (określanych jako ostania mila), do sieci TEN-T, leży w interesie wszystkich użytkowników korytarza. W związku z tym wagi nabiera w gdańsku budowa dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą, a w Gdyni połączenie portu z Obwodnicą Trójmiasta (według najnowszej koncepcji od skrzyżowania z ulicą Morską po estakadzie, a następnie wiaduktem lub tunelem pod torami kolejowymi w prawo).

Najbardziej niepokojący sygnał płynący z Raportu, potwierdzany także przez dr Tomasza Sowińskiego, reprezentującego Związek Miast Nadwiślańskich, to całkowite niewykorzystanie w Polsce środka transportu jakim są rzeki Odra i Wisła. Mocno zaakcentowany został także całkowity brak koordynacji inwestycji dotyczących naszych głównych rzek (zarządzanie gospodarką wodną i śródlądową prowadzone jest przez 6 ministerialnych resortów). Jan Pyś z Wydziału Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu wyraził przy tym opinię, że żegluga śródlądowa posiada w Polsce ogromny potencjał, co wynika z faktu, że 80 % polskiego przemysłu ulokowane jest właśnie nad rzekami.

Zastępujący podczas konferencji prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, Ryszard Toczek wyraził natomiast podczas swojego wystąpienia konieczność większego włączenia polskich miast i metropolii w proces europejskich konsultacji korytarza prowadzonych przez koordynatora Korytarza, prof. Kurta Bodewiga. Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, Krzysztof Szymborski, wyraził natomiast opinię, że państwo nie odgrywa właściwej i wystarczającej roli jeżeli chodzi o proces koordynacji inwestycji korytarza.

- Z naszych spotkań i dyskusji wynika, że konieczna jest większa koordynacja tych inwestycji zarówno przez instytucje centralne, jak i samorządowe - podsumowuje Ryszard Świlski, Prezes SPR KTBA.

Nie brak też głosów, że to właśnie Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk powinno odgrywać wiodącą rolę w tym zakresie.

Marek Nowak

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39275,00 $ tona 1,10% 25 paź
 Cynk 3510,00 $ tona 0,46% 25 paź
 Aluminium 2916,00 $ tona -0,98% 25 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.