• <
BOTA_2023

Klimat w porcie - rozmowa z Tadeuszem Sierżęgą, Prezesem Zarządu spółki PPU Klimat

06.07.2015 20:10 Źródło: własne
Strona główna Klimat w porcie - rozmowa z Tadeuszem Sierżęgą, Prezesem Zarządu spółki PPU Klimat
Klimat w porcie - rozmowa z Tadeuszem Sierżęgą, Prezesem Zarządu spółki PPU Klimat - GospodarkaMorska.pl

Klimatyzatory w naszych domach i biurach pojawiły się pod koniec lat 90. Klimatyzacja rozwijała się jednak wcześniej wraz z powstawaniem ośrodków informatycznych i nowoczesnych central telekomunikacyjnych. Każda z nich musiała być wyposażona w skuteczny system klimatyzacji precyzyjnej. Pierwsze w naszym regionie centrum obliczeniowe ZETO powstało już w 1974 roku, a a zaraz potem ośrodki obliczeniowe PLO, Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni, Stoczni Gdańskiej , Stoczni Marynarki Wojennej, Stoczni Remontowej w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej i Bazy Kontenerowej w Gdyni.

Problemem technologiczny, jakim jest ciepło wydzielane w systemach informatycznych, od ponad 25 lat rozwiązuje firma Klima z Gdyni, której specjalnością jest chłodzenie i klimatyzacja serwerowni. Obiektami referencyjnymi zrealizowanymi przez PPU Klimat są między innymi serwerownie Terminala Kontenerowego Portu Gdynia oraz Wirtualnej Polski.

Gospodarka Morska: Co właściwie kryje się pod pojęciem klimatyzacji precyzyjnej?

Tadeusz Sierżęga: Klimatyzatory precyzyjne to urządzenia służące do chłodzenia pomieszczeń technicznych, w których podczas zachodzących tam procesów technologicznych wydzielają się duże ilości ciepła. Systemy teleinformatyczne na przykład całą zużywaną energię elektryczną zamieniają na ciepło, a chłodzenie systemów IT jest elementem krytycznym ponieważ przegrzanie serwera prowadzi do awarii. Oczywistą koniecznością jest stosowanie klimatyzatorów precyzyjnych, których zadaniem jest odprowadzenie ciepła na zewnątrz.

GM: Czym właściwie charakteryzuje się ich "precyzyjność"?

Tadeusz Sierżęga: Klimatyzatory precyzyjne dbają o o utrzymanie ściśle określonych parametrów związanych z czystością, temperaturą i wilgotnością powietrza. Mają one zastosowanie głównie w pomieszczeniach IT, laboratoriach, liniach produkcyjnych i farmacji. Intuicyjnie wydawałoby się, że klimatyzacja przeznaczona dla ludzi powinna być bardziej „precyzyjna” niż klimatyzacja przeznaczona dla techniki, ale to wymagania technologii określone są dużo dokładniej niż te, które odnoszą się do klimatyzacji zapewniającej nam poczucie komfort.

GM: Jakie jeszcze różnice występują między klimatyzacją precyzyjną i klimatyzacją komfortu?

Tadeusz Sierżęga: Urządzenia te mają zupełnie inną filozofię działania. Klimatyzatory komfortu muszą odznaczać się cichą pracą i niską prędkością powietrza wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie. Popularne klimatyzatory typu split nie regulują też wilgotności powietrza. W przypadku klimatyzacji precyzyjnej w zależności od konkretnych potrzeb uzyskujemy odpowiednią klasę czystości powietrza a temperatura i wilgotność jest regulowana w oparciu o celowe procesy chłodzenia, grzania, osuszania i nawilżania powietrza. Serwery nie przejmują się także dużą prędkością przepływy powietrza oraz względnie wysokim poziomem głośności.

GM: Firma Klimat obecna jest na rynku już 25 lat. Jakie największe zlecenie zrealizowaliście?

Tadeusz Sierżęga: Naszym najstarszym i obsługiwanym bez przerwy od 25 lat klientem jest serwerownia Terminala Kontenerowego Portu Gdynia, natomiast największą serwerownią w której zamontowaliśmy klimatyzację precyzyjna jest serwerownia Wirtualnej Polski.

GM: A jeżeli chodzi o klimatyzację komfortu?

Tadeusz Sierżęga:  Możemy pochwalić się systemem który zaprojektowała i zamontowała nasza firma w biurowcu Zarządu Portu Gdynia.

GM: Jakie trendy obserwuje Pan w rozwoju technologii związanej z klimatyzacją?

Tadeusz Sierżęga: Wszyscy producenci prześcigają się w uzyskiwaniu jak najlepszych wskaźników  energetycznych,  ponieważ użytkownicy coraz częściej patrzą na koszty eksploatacyjne, więc przede wszystkim na koszt energii elektrycznej. Klimatyzatory precyzyjne zużywają dziś mniej energii, a ich skuteczność chłodzenia potęgowana jest właściwie zaprojektowanym układem zimnych i gorących korytarzy w serwerowniach oraz coraz powszechniej stosowanym systemem  free-coolingu opartym na wykorzystywaniu chłodu zawartego w powietrzu zewnętrznym.

GM: Jak dokładnie działa free-cooling?

Tadeusz Sierżęga: Mówiąc w pewnym uproszczeniu, pierwotną formą bezpośredniego free-colingu jest wietrzenie pomieszczenia. W klimatyzatorach, ze względów funkcjonalnych, stosuje się free-cooling pośredni czyli wykorzystujący dodatkowe wymienniki ciepła i krążący w urządzeniach glikol. W efekcie free-cooling może działać zawsze wtedy, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa od temperatury panującej w serwerowni. Aby zwiększyć zastosowanie  free-coolingu  sensowne jest wydzielanie w serwerowni gorących korytarzy, w których temperatura dochodzi do 30 C. System free-coolingu bezpośredniego stosowany jest głównie w kontenerach teletechnicznych, natomiast dla serwerowni  projektujemy glikolowe systemy pośrednie, w których następuje wymian ciepła zewnętrznego bez przewietrzania pomieszczenia. Warto wspomnieć, że stosunkowo wysoko temperatura gorących korytarzy sprawia, że oparty na nich system może pracować praktycznie  przez cały rok.

GM: To rzeczywiście działa latem?

Tadeusz Sierżęga: W przypadku klimatyzacji precyzyjnej jak najbardziej. Obecne serwery działają  w temperaturach powyżej 30º C  i taka jest też temperatura często panuje w gorących strefach współczesnych serwerowni. W praktyce free-cooling jest najbardziej efektywny kiedy temperatura zewnętrzna jest niższa od 15º C, co często zdarza się również latem. System free-coolingu zwraca się po 3-5 latach eksploatacji.

GM: Jak długo wytrzymują intensywnie eksploatowane instalacje klimatyzacji precyzyjnej?

Tadeusz Sierżęga: 14-16 lat, jednak klienci często proszą nas o wcześniejszą wymianę ze względu na zmiany technologiczne, chęć oszczędności związanej z mniejszym zużyciem energii i ekologię.

GM: Zajmujecie się wszystkim?

Tadeusz Sierżęga: Z zakresu techniki klimatyzacyjnej - tak. Klient otrzymuje od nas projekt, zajmujemy się też dostawą, montażem i zabudową wszystkich urządzeń oraz serwisem przez cały czas eksploatacji.

GM: Na co powinienem zwrócić uwagę chcąc zamówić dobrą klimatyzację?

Tadeusz Sierżęga: Podstawowym parametrem urządzenia klimatyzacyjnego, tak komfortu jak i precyzyjnego, jest moc chłodnicza wyrażona w kilowatach. Potrzeną w danym przypadku moc określa się  na postawie rzeczywistych obciążeń cieplnych pomieszczeń. Każdy system klimatyzacyjny powinien być  szyty na miarę, przy uwzględnieniu konkretnych oczekiwań klienta, spodziewanej ewentualnie rozbudowy i  zastosowaniu  rozwiązań gwarantujących niskie zużycie energii oraz niezawodność systemu. Przykładem takiej realizacji w zakresie klimatyzacji komfortu może być wspomniany system VRV działający w budynku Zarządu Portu Gdynia. Pewnie miał Pan okazję przekonać się, że konferencje prasowe przebiegają tam zawsze w dobrym klimacie.

GM

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Klimat Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w  branży klimatyzacji. Firma rozpoczęła działalność w 1989 roku, a jedną z jej wiodących specjalności była zawsze klimatyzacja precyzyjna.

Dziękujemy za wysłane grafiki.