• <

DCT Gdańsk zmodernizował kolej. To krok w stronę ekologicznego transportu [WIDEO]

25.01.2022 07:55
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski DCT Gdańsk zmodernizował kolej. To krok w stronę ekologicznego transportu [WIDEO]

Partnerzy portalu

DCT Gdańsk zmodernizował kolej. To krok w stronę ekologicznego transportu [WIDEO] - GospodarkaMorska.pl
Fot. DCT Gdańsk

DCT Gdańsk zakończył rozbudowę jednego z największych w Europie kolejowych terminali kontenerowych o przepustowości 750 tys. TEU (kontenerów 20-stopowych). Nowa inwestycja otwiera możliwości rozwoju na rynkach śródlądowych, które nie mają dostępu do morza oraz stanowi efektywną ekonomicznie i ,,zieloną” alternatywę dla klientów DCT Gdańsk.

Rozbudowa terminalu kolejowego była kluczowym elementem trzyletniego programu inwestycyjnego DCT Gdańsk (tzw. T2b), rozpisanego na lata 2018-2021. Poza rozbudową dokonano całkowitej automatyzacji bram wjazdowych do DCT, gdzie zastosowano kamery OCR (optical character recognition) do rejestrowania samochodów ciężarowych i kontenerów, zwiększono do 8 liczbę nowoczesnych suwnic nabrzeżowych STS, powiększono powierzchnię placów składowych, a także zakupiono dodatkowy sprzęt do ich obsługi - 5 suwnic placowych eRTG

Krok pierwszy. Nowe tory i suwnice RMG

W ramach rozbudowy terminalu kolejowego wydłużono tory z 618 do 750 metrów, poszerzono bocznicę kolejową z 4 do 7 torów, zakupiono całkowicie zelektryfikowane suwnice kolejowe RMG, a także uruchomiono system kamer OCR do rejestracji pociągów i kontenerów. Wszystko to pozwoliło na zwiększenie zdolności przeładunkowych drogą kolejową do 750 tys. TEU.

– Dodaliśmy też trzy kolejne tory, mamy ich zatem obecnie siedem. Taka ilość torów stała się zbyt duża na możliwości suwnic RTG, więc zamówiliśmy trzy suwnice bramowe na szynach – RMG. W ten sposób zwiększyliśmy naszą przepustowość kolejową do 750 tys. TEU – informuje Charles Baker, dyrektor generalny DCT Gdańsk.

Przypomnijmy. Suwnice przypłynęły do Gdańska w częściach w lipcu 2019 z Chin. Ogromne elementy nowego sprzętu zostały przetransportowane do miejsca montażu. W tym samym czasie rozpoczęto prace nad stworzeniem nowych szyn dla suwnic RMG. Po przejściu pierwszych testów, rozpoczęły obsługę pociągów na bocznicy kolejowej DCT.

Ciekawostką może być fakt, że spektakularne suwnice RMG mają 47 metrów długości, 20 metrów wysokości, 28 metrów szerokości i przeznaczone są do pracy na szynach.

Wiktoria Matlak-Paszak, project managerka odpowiedzialna za infrastrukturalną część inwestycji z ramienia DCT Gdańsk przypomina, że roboty budowlane na terminalu rozpoczęły się na początku 2019 roku. 

Jak wyglądały te prace w szczegółach?

– To był pierwszy etap rozbudowy bocznicy kolejowej. Celem umożliwienia realizowania operacji przeładunkowych suwnicą kolejową RMG, konieczne było wybudowanie drugiej belki podsuwnicowej, remont istniejącej, wykonanie wszystkich robót towarzyszących - w tym w szczególności robót elektrycznych. Mówimy tu o dużych mocach – 15 kW – wyjaśnia Wiktoria Matlak-Paszak, inżynier budownictwa.

Koniec prac inżynierskich, przypieczętowanych decyzją administracyjną, nastąpił w roku 2020. Inwestycja ta wymagała podziału na etapy, ze względu na dostawę suwnic RMG. 

– Gdy suwnice przyjechały na terminal musieliśmy udostępnić pewien obszar placu, tak by je zmontować, doprowadzić do rozruchu i operacji próbnych całego sprzętu – opowiada. –  Po tym rozpoczęliśmy drugi etap, który polegał na dodaniu trzech nowych torów, wydłużeniu istniejących, przebudowie rozjazdów, dzięki czemu udało się połączyć z drugim torem doprowadzonym do DCT w ramach inwestycji realizowanej przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk.

Project managerka podkreśla, że konieczne były dwa etapy inwestycji. – Rozstaw naszych poprzednich suwnic RTG jest mniejszy niż suwnic RMG, które jeżdżą na szynach –  wyjaśnia. 

Drugi etap inwestycji rozpoczął się na początku 2021 roku i zakończył się praktycznie wraz z jego końcem. 

Czy będzie czwarta suwnica?

Charles Baker przyznaje, że terminal prowadzi rozmowy z dostawcami o czwartej suwnicy RMG dla terminala kolejowego w DCT.

– To by podniosło naszą przepustowość prawdopodobnie do okolic 900 tys. TEU, co jest oczywiście związane ze wzrostami, jakich spodziewamy się w związku z rozwojem Terminala nr 3 – podkreśla Baker.

– Następnie być może będziemy zmuszeni znaleźć miejsce na drugi terminal kontenerowy, skoro chcemy się rozwijać. Szczególnie, jeśli ta migracja z ciężarówek do pociągów będzie wciąż rosła w przyszłości, a tego się właśnie spodziewamy biorąc pod uwagę presję prawodawców, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej oraz do pewnego stopnia IMO, które naciskają na zmniejszanie emisji w międzynarodowym transporcie towarowym – prognozuje.

RMG zastąpiły RTG. Ta zmiana - jest „eko”

Szczególnie ważne dla terminala jest również fakt, że suwnice RMG są zasilane elektrycznie, mają więc niższe emisje niż suwnice placowe RTG, które zastąpiły. Ale plusów jest więcej: RMG są większe, wydajniejsze i szybsze (maksymalna prędkością jazdy - 150 m na minutę).

– Nie mamy jeszcze ostatecznych statystyk za 2020 rok, ale prawdopodobnie zamkniemy się w okolicach 480 tys. TEU na terminalu kontenerowym – mówi nam dyrektor generalny Baker.  

DCT wykłada blisko 17 mln euro na kolej. Opłaci się?

Szef największego terminala kontenerowego na Bałtyku przypomina, że te wszystkie inwestycje umożliwiają DCT otwarcie większej ilości okien dla operatorów kolejowych. 

– Pociągi z różnych stron i jadące w różne miejsca będą mogły przyjeżdżać do nas z większą częstotliwością. Oczywiście zarówno nam, jak i liniom żeglugowym i kolejowym zależy na tym, żeby te pociągi jeździły według określonego rozkładu. Każdy wie, kiedy dany pociąg ma się pojawić i kiedy wyruszyć w dalszą trasę, by łańcuchy dostaw funkcjonowały w odpowiedni sposób. Przypłynięcia i odpłynięcia statków są planowane tygodniowo. Mieliśmy szczęście, że przez zdecydowaną większość 2020 i 2021 roku te statki przypływały o czasie, niezależnie nawet od problemów z kongestiami w innych europejskich portach – opowiada.

– Towar będzie przeładowywany w naszym terminalu kolejowym i popłynie feederami do innych bałtyckich, łącznie z Petersburgiem. I odwrotnie – towary rozładowane z pociągów w Rosji mogą z Petersburga popłynąć do Gdańska, a my je postawimy na kolejnych wagonach, na innych torach, by mogły zostać rozdystrybuowane po Europie – przedstawia scenariusz.  

I zaznacza, że większość ładunków, które przyjeżdżają koleją, jest przeznaczona dla Polski.

– A ten odsetek rośnie. Oczywiście jest mnóstwo inwestycji w kraju, których celem jest modernizacja infrastruktury kolejowej, ulepszenie torów, ulepszenie bocznic, aby pociągi mogły być dłuższe. To pomoże nam zredukować emisje dwutlenku węgla, które są związane z transportem towarów w Europie, a to jest jeden z naszych celów. Myślimy, że to też napędzi transport kolejowy. Spodziewamy się zobaczyć w najbliższych latach proporcjonalnie więcej kontenerów wyjeżdżających z DCT po torach – podkreśla dyrektor generalny.

Otwarci na południowych sąsiadów

Klienci zagraniczni będą mieli możliwość wygenerowania znaczących oszczędności kosztowych poprzez wykorzystanie krótszej trasy kolejowej do i z DCT Gdańsk, w porównaniu z innymi portami w południowej lub zachodniej Europie. DCT Gdańsk będzie pracował z partnerami z branży nad rozwojem swoich usług intermodalnych do i z sąsiadujących z Polską krajów i regionów, pozbawionych dostępu do morza, czyli Czechami, Słowacją, zachodnią Ukrainą oraz Białorusią. 

DCT Gdańsk jest bezpośrednio reprezentowany na rynku czeskim i słowackim, co umożliwia naszym południowym sąsiadom wykorzystanie potencjału spedycyjnego DCT.

– Oferujemy konkurencyjne terminy dostaw, a także – dzięki zastosowaniu połączeń kolejowych na szeroką skalę - dajemy naszym klientom gwarancję niższej emisji dwutlenku węgla w przeliczeniu na kontener w porównaniu z innymi portami Europy. Doświadczenie i zakres działań DCT dają zatem klientom śródlądowym lepszą, tańszą i bardziej ekologiczną alternatywę przewozu towarów – dodaje Charles Baker.

O DCT Gdańsk

DCT Gdańsk został uruchomiony w 2007 roku posiada zdolność przeładunkową w wysokości 3 mln TEU. Terminal obsługuje ponad 700 statków rocznie, w tym 100 zawinięć największych kontenerowców świata. W 2021 roku DCT Gdańsk obsłużył blisko 2,1 mln TEU, a 8 kwietnia 2021 r. osiągnął 15 mln TEU, łącznie przeładowanych od czasu inauguracji 14 lat temu.

Terminal ma znaczący wpływ na gospodarkę; zatrudnia ponad 1000 pracowników, z czego ponad 50 proc. mieszka w Gdańsku i okolicach. Ponadto generuje ponad 12 mld złotych rocznie z tytułu podatku VAT, akcyzy i ceł do budżetu państwa.

DCT Gdańsk podejmuje również działania na rzecz społeczności lokalnych, a jasno określone, mierzalne cele zrównoważonego rozwoju są integralną częścią działalności biznesowej DCT.

Terminal jest własnością PSA International (40 proc.), Polskiego Funduszu Rozwoju (30 proc.) oraz IFM Global Infrastructure Fund advised by IFM Investors (30 proc.). PSA International jest wiodącą globalną grupą portową i zaufanym partnerem dla podmiotów z branży cargo na całym świecie. Dzięki flagowym operacjom prowadzonym w Singapurze i Antwerpii, globalna sieć PSA obejmuje ponad 50 lokalizacji w 26 krajach na całym świecie. Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) to grupa instytucji finansowych, oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. IFM Investors to globalna firma zarządzająca funduszami instytucjonalnymi o wartości 118 miliardów USD (na dzień 31 marca 2021 r.).

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34975,00 $ tona 1,82% 16 maj
 Cynk 3583,00 $ tona 2,40% 16 maj
 Aluminium 2790,00 $ tona 2,50% 16 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.