• <

Absolwentka Oceanografii na UG nagrodzona za osiągnięcia naukowe

28.09.2020 11:46 Źródło: Forum Akademickie
Strona główna Absolwentka Oceanografii na UG nagrodzona za osiągnięcia naukowe
Absolwentka Oceanografii na UG nagrodzona za osiągnięcia naukowe - GospodarkaMorska.pl
fot. G. Mehring/gdańsk.pl

Troje absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego i dwoje Politechniki Gdańskiej otrzymało Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców do 35. roku życia za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska przyznano po raz 45. Ich wręczenie odbyło się w czwartek, 24 września, w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego, podczas Walnego Zebrania GTN. Laureaci zostali docenieni za działania naukowe w pięciu dziedzinach:

- w dziedzinie nauk o Ziemi – dr Agnieszka Jędruch

- w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – dr Marta Cebera
- w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych – dr n. med. inż. Agata Olejniczak-Kęder
- w dziedzinie nauk technicznych – dr inż. Krzysztof Żerdzicki
- w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych – dr inż. Paweł Mazierski

Dr Agnieszka Jędruch jest absolwentką kierunku oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim. Swoją pracę doktorską pt. „Kumulacja rtęci w organizmach makrozoobentosowych strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej” realizowała pod opieką dr hab. Magdaleny Bełdowskiej, prof. nadzw., w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku uzyskała w 2019 roku.

Jest autorką lub współautorką kilkunastu publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej. Jest również autorką licznych prezentacji na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych o tematyce związanej z chemią morza oraz ochroną środowiska morskiego. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych projektach naukowych.

Otrzymała Nagrodę Naukową Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców, Nagrodę im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego przyznaną podczas XVII Sympozjum Młodych Oceanografów. Decyzją Rady Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała również wyróżnienie za swoją rozprawę doktorską. Obecnie kieruje projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego kontynuuje badania związane z transferem rtęci w morskim łańcuchu pokarmowym.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 36575,00 $ tona 1,63% 23 wrz
 Cynk 3043,00 $ tona 0,83% 23 wrz
 Aluminium 2936,00 $ tona 1,73% 23 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.