• <

Wzrost żeglugi w rejonie Przejścia Północno-Zachodniego zagraża wrażliwemu ekosystemowi arktycznemu

ac

15.04.2021 20:10 Źródło: Zielona Gospodarka
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Wzrost żeglugi w rejonie Przejścia Północno-Zachodniego zagraża wrażliwemu ekosystemowi arktycznemu

Partnerzy portalu

Wzrost żeglugi w rejonie Przejścia Północno-Zachodniego zagraża wrażliwemu ekosystemowi arktycznemu - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Według najnowszego raportu grupy roboczej ds. Ochrony środowiska morskiego Arktyki (Arctic Council’s Working Group on the Protection of the Arctic Marine Environment - PAME) liczba statków wpływających do obszaru Przejścia Północno-Zachodniego wzrosła aż o 44% w latach od 2013 do 2019 roku.

W 2013 roku odnotowano około 112 statków na tym obszarze, podczas gdy w 2019 roku liczba ta wzrosła do 160 jednostek.

Większość statków handlowych poruszających się w obszarze Przejścia Północno-Zachodniego to statki kanadyjskie, ale również i jednostki pływające pod banderą Wysp Marshalla, Panamy i Bahamów.

W raporcie zidentyfikowano sześć głównych szlaków morskich, jak pokazano na poniższej mapie.

Fot. PAME 2021 report

Fot. PAME 2021 report

Oficjalnie nie ma definicji Przejścia Północno-Zachodniego, natomiast na potrzeby raportu dla tego obszaru przyjęto określenie wód arktycznych, które z kolei zostało opisane do ustalenia obszaru geograficznego, w kanadyjskiej ustawie o zapobieganiu zanieczyszczeniom wód arktycznych.

Na drogi wodne otaczające kanadyjski obszar Arktyki, składa się około 36 000 wysp, co czyni ją jednym z najbardziej złożonych obszarów geograficznych na Ziemi.

Zamieszkująca ten region, przybrzeżna społeczność nie ma dostępu do infrastruktury drogowej i kolejowej prowadzącej na południe regionu.

Autorzy raportu wskazują na wzrost użytkowania arktycznych szlaków żeglugowych. Zjawisko to stało się centrum zainteresowania organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska naturalnego.

Wzrost ilości jednostek w tym obszarze, powoduje znaczny wzrost emisji gazów cieplarnianych, pyłów i innych zanieczyszczeń, które negatywnie wpływają na bardzo wrażliwy, arktyczny morski ekosystem.

Wiele organizacji pozarządowych, w tym m.in. Clean Arctic Alliance nadal wzywa organy rządowe do wprowadzenia regulacji prawnych, które będą obligować jednostki korzystające z tranzytu przez Arktykę, do stosowania „czystych paliw”, które znacząco poprawią ochronę tego regionu.

Organizacje uważają za konieczność transformację żeglugi – rezygnację z paliw kopalnych i przejście na ekologiczne, bezemisyjne alternatywne nośniki energii.


Dziękujemy za wysłane grafiki.