• <

Uboat Line coraz mocniejszy na międzynarodowych rynkach

Strona główna Uboat Line coraz mocniejszy na międzynarodowych rynkach

Nawet do 30%, w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy, mogą wzrosnąć przychody notowanej na rynku NewConnect spółki Uboat Line S.A. Powód? Spółka zawarła porozumienie z DFDS Seaways - jednym z największych armatorów w rejonie Kanału La Manche, który obsługiwać będzie zlecenia spółki na przeprawy promowe między Dover i Dunkierką.

Porozumienie z firmą DFDS Seaways stanowi istotny element w realizacji strategii rozwoju naszej spółki, która przewiduje m.in. dywersyfikację przychodów w oparciu o wpływy uzyskiwane z działalności na międzynarodowych rynkach – mówi Grzegorz Misiąg, prezes zarządu Uboat Line S.A. – Dla naszych klientów oznacza to możliwość znacznego skrócenia czas podróży z Wielkiej Brytanii do Francji, Niemiec, Szwajcarii oraz krajów położonych dalej na wschodzie i południu Europy. Równie istotne znaczenie ma fakt, że ceny za przeprawy promowe, które zaproponujemy będą bardzo konkurencyjne wobec oferty innych firm. Z tego powodu przewidujemy znaczący wzrost przychodów naszej spółki.
Koordynacją procesu obsługi klientów  Uboat Line S.A. w rejonie Kanału La Manche zajmie się spółka zależna w Wielkiej Brytanii. W ten sposób dojdzie do powstania nowej platformy biznesowej na terenie Europy Zachodniej. Podobny projekt z bardzo dobrym skutkiem działa także na terenie Niemiec. W Hamburgu funkcjonuje spółka zależna Oliwia Trans.

Uboat Line S.A. planuje dalszy rozwój działalności na zagranicznych rynkach. Środki na ten cel zostaną pozyskane m.in. w ramach emisji obligacji, które w tym roku trafią na rynek Catalyst. Umożliwią one także stopniową rezygnację z finansowania factoringiem, co spowoduje znaczące, obniżenie kosztów prowadzenia działalności operacyjnej.

Spółka powstała w 2008 roku. Jej oferta obejmuje organizację przepraw promowych da samochodów ciężarowych, jak również rezerwację tanich biletów promowych na rejsy pasażerskie. Za pośrednictwem Uboat Line S.A.  klienci mogą rezerwować m.in. bilety na promy do Szwecji, Anglii, Irlandii oraz innych portów. Spółka jest liderem w obrębie tego rynku. Jej dynamiczny rozwój znalazł swoje odzwierciedlenie m.in. w debiucie na rynku NewConnect, który nastąpił 03.01.2012 roku.

Dziękujemy za wysłane grafiki.