• <
siemens_gamesa_2022

Zmiana we władzach MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

22.01.2016 13:39 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Zmiana we władzach MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

Partnerzy portalu

Zmiana we władzach MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - GospodarkaMorska.pl

20 stycznia 2016 r. zmienione zostały władze MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA – zmiany dotyczą zarówno Rady Nadzorczej, jak i Zarządu MS TFI.

Dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej zastąpili: Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Joanna Czekaj oraz Adam Barbasiewicz, Krzysztof Bączyk, Mateusz Bochacik i Maciej Lew-Mirski.  

Decyzją Rady Nadzorczej został również zmieniony skład Zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA. Na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Adam Lesiński. Wiceprezesem został Leszek Milczarek, natomiast funkcję Członka Zarządu będzie sprawował Piotr Słupski.

Skład Zarządu MS TFI SA:


Adam Lesiński, Prezes Zarządu MS TFI

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach takich jak: Mostostal Warszawa, Paged, Libella czy Premium Food Restaurant. Zajmował się m.in. przygotowaniem kalkulacji finansowych, tworzeniem i analizą wykonania budżetów, kontrolą kosztów nowych inwestycji czy przygotowaniem spółki do debiutu giełdowego. Jest absolwentem studiów magisterskich z dziedziny zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów w Akademii Leona Koźmińskiego i SGH.

Leszek Milczarek,  Wiceprezes Zarządu MS TFI


Od wielu lat związany z rynkiem kapitałowym. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi . Zajmował się m.in. wdrażaniem strategii aktywnego zarządzania i IDM, współtworzeniem i zarządzaniem funduszem Idea (Idea TFI).

Piotr Słupski, Członek Zarządu MS TFI


Posiada wieloletnie doświadczenie korporacyjne w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego, w tym branży stoczniowej. Realizuje liczne projekty restrukturyzacyjne i projekty akwizycyjne dla spółek Skarbu Państwa oraz Agencji Rozwoju Przemysłu. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zarządza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS (MARS FIZ) oraz Funduszem Rozwoju Nieruchomości LOTUS FIZ. Towarzystwo, zarządzając funduszami, dąży do maksymalizacji wartości posiadanych aktywów poprzez wdrażanie działań naprawczych, realizację projektów inwestycyjnych oraz wykorzystanie efektu synergii pomiędzy spółkami portfelowymi.

Partnerzy portalu

seatech_390x100_2022
aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.