• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

WZA PERN zatwierdziło strategię spółki - do 2022 r. zainwestuje 2,7 mld zł

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki WZA PERN zatwierdziło strategię spółki - do 2022 r. zainwestuje 2,7 mld zł
WZA PERN zatwierdziło strategię spółki - do 2022 r. zainwestuje 2,7 mld zł - GospodarkaMorska.pl

ew

22.01.2019 Źródło: PAP

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PERN zatwierdziło Wieloletni Plan Strategiczny spółki na lata 2018–22. Informując we wtorek o swoich planach, PERN zapowiedział, że do 2022 r. nakłady inwestycyjne w grupie wyniosą łącznie 2,7 mld zł.

Jak wyjaśniła spółka, „realizacja strategii zakłada zwiększenie skali działania PERN oraz zapewnienie stabilnego wzrostu przychodów i zasobów finansowych na realizację kluczowych zadań”.

„Aktualizacja strategii PERN była konieczna, bo nasze otoczenie w ostatnich dwóch latach bardzo się zmieniło. Został wdrożony pakiet paliwowy, który okazał się ogromnym sukcesem – przyczynił się do znacznego wzrostu legalnej konsumpcji paliw i zapotrzebowania na pojemności magazynowe. Jednocześnie powstał plan połączenia naszych głównych klientów, czyli PKN Orlen i Grupy Lotos. Dodatkowo na rynku ropy coraz większą rolę odgrywa dywersyfikacja źródeł pozyskiwania surowca” – podkreślił prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie spółki.

PERN zwrócił uwagę, że przed spółką stoi „szereg wyzwań” związanych z polityką rządu dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym. Zaznaczył przy tym, iż „wpływ na konieczność aktualizacji najważniejszego dokumentu w spółce” miało także połączenie PERN i Operatora Logistycznego Paliw Płynnych - OLPP, które nastąpiło jeszcze na początku 2018 r.

„Wieloletni Plan Strategiczny zakłada realizację ambitnego programu inwestycji. Do 2022 r. nakłady Grupy PERN wyniosą łącznie 2,7 mld zł. To wielkie wyzwanie, ale też zobowiązanie, aby w sposób efektywny i terminowy zrealizować te założenia” - podkreśliła w komunikacie spółka.

Jak podał PERN, plan inwestycyjny na najbliższe lata zakłada m.in. budowę nowych pojemności zbiornikowych na paliwa oraz ropę naftową, a także nowych rurociągów. „Polski rynek coraz bardziej otwiera się na dostawy ropy z różnych kierunków. Rafinerie sprowadzają drogą morską gatunki surowca z wielu zakątków świata. Dla zwiększenia sprawności obsługi i efektywności tego rozwiązania, PERN musi wybudować dodatkowy rurociąg, który pozwoli na dostarczanie z Gdańska do rafinerii w Płocku ropy najwyższej jakości” – wyjaśniła spółka.

PERN zapowiedział jednocześnie, iż w ramach tworzenia nowych pojemności surowcowych, jeszcze w tym roku „ruszy rozbudowa Terminala Naftowego w Gdańsku” (TNG), a także „bliżej finału będą prace” przy budowie nowych zbiorników na ropę naftową w gdańskiej bazie magazynowej spółki.

Według PERN, wraz z rozwojem rynku paliwowego, klienci potrzebują również „nowych możliwości magazynowania paliw i jak najbardziej efektywnej logistyki”. „Stąd także w tym obszarze dynamiczne działania PERN. Już dziś nastąpił rozruch technologiczny nowych zbiorników w Koluszkach, a do połowy 2019 r. do eksploatacji trafią dwa zbiorniki paliwowe w Nowej Wsi Wielkiej. Kluczowe będzie także wybudowanie rurociągu paliwowego z Boronowa do Trzebini, który poprawi dostępność paliw dla Aglomeracji Śląskiej” – podkreśliła spółka.

W ostatnim czasie PERN podpisał umowę z konsorcjum Naftoremontu–Naftobudowy i spółki Agat na rozbudowę TNG. W ramach tej inwestycji do października 2020 r. powstanie tam pięć zbiorników na ropę naftową o łącznej pojemności ok. 400 metrów sześc. Wartość przedsięwzięcia to 327 mln zł. W TNG funkcjonuje obecnie sześć zbiorników, posiadających łączną pojemność 375 tys. metrów sześc.

W styczniu 2018 r. PERN podpisał umowę na budowę w swej bazie magazynowej w Gdańsku dwóch zbiorników na ropę naftową o pojemności po 100 tys. metrów sześc. każdy. Inwestycję, która ma być gotowa w 2020 r., realizuje konsorcjum Mostostal Płock i Mostostal Warszawa. Jej wartość to ponad 142,9 mln zł.

Już wcześniej PERN zapowiadał, że plan strategicznych inwestycji obejmował będzie także zwiększenie pojemności magazynowania paliw - do 2022 r. o ok. 320 tys. metrów sześc., w dwóch etapach. Pierwszy z nich dotyczy baz paliwowych w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej i budowy tam 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc. Natomiast drugi etap zakłada zwiększenie pojemności w innych lokalizacjach o ok. 190 tys. metrów sześc.

PERN informował też, iż w ramach rozbudowy infrastruktury przesyłowej, planuje budowę drugiej nitki rewersyjnego Rurociągu Pomorskiego na odcinku ponad 240 km, tłoczącego ropę naftową w relacji Płock-Gdańsk-Płock oraz budowę rurociągu produktowego o długości prawie 100 km relacji Boronów-Trzebinia, zaopatrującego w paliwa Aglomerację Śląską.

Główna część inwestycji PERN planowanych w ramach zaktualizowanej strategii, wpisana została do przyjętej w listopadzie 2017 r. „Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”. Zgodnie z jej założeniami, PERN ma wspierać dywersyfikację dostaw ropy do Polski, a także pełnić „wiodącą rolę” w składowaniu tego surowca oraz paliw, „zajmując się bilansowaniem całego systemu magazynowego”, w tym rozbudową pojemności magazynowych.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza bazami magazynowymi ropy naftowej o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc. oraz siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych. Spółka tłoczy ropę naftową z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu.

PERN w wyniku sfinalizowanego z początkiem 2018 r. połączenia z OLPP - wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych - przejął 19 baz magazynowych o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.

Z końcem 2018 r. doszło z kolei do połączenia dwóch spółek serwisowych Grupy PERN - Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury (CDRiA) zostało przejęte przez Naftoserwis. Obecnie spółka ta kontynuuje działalność CDRiA, czyli m.in. badania stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej, przy użyciu unikalnych urządzeń własnej konstrukcji - inteligentnych tłoków diagnostycznych.
Źródło:
PAP

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32079,00 $ tona 0,55% 23 cze
 Cynk 2869,00 $ tona 0,99% 23 cze
 Aluminium 2386,00 $ tona 0,46% 23 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.