• <
Nauta_top_1100x200

VISTAL Gdynia: wzrost wyników finansowych i portfela zamówień

19.05.2015 10:37 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki VISTAL Gdynia: wzrost wyników finansowych i portfela zamówień
VISTAL Gdynia: wzrost wyników finansowych i portfela zamówień - GospodarkaMorska.pl

Grupa Vistal, producent wielkogabarytowych, specjalistycznych konstrukcji stalowych, wypracowała w pierwszym kwartale 2015 roku przychody wynoszące 87,4 mln zł, czyli wyższe o 22,4% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej.  Zyski EBIT i EBITDA wzrosły odpowiednio o 4,4% (do 6,4 mln zł) i 8,6% (do 10,1 mln zł).

Zysk netto grupy w 1 kw. 2015 roku wzrósł o 71,6% i wyniósł 5,7 mln zł wobec 3,3 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Rentowność netto wzrosła o 1,9 p.p., osiągając w pierwszym kwartale poziom 6,6%. Portfel podpisanych umów na koniec pierwszego kwartału 2015 miał wartość 251,7 mln zł - tym samym grupa odnotowała wzrost wartości portfela pozyskanych zleceń o blisko 17% r/r. Dodatkowo Grupa Vistal negocjuje kontrakty o łącznej wartości 217,5 mln zł.

Zgodnie z rekomendacją zarządu, WZA Spółki zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2014 w wysokości 0,30 zł za akcję, co stanowi 35% skonsolidowanego zysku netto. Dzień dywidendy został ustalony na 30 lipca 2015, a dzień wypłaty dywidendy na 14 sierpnia 2015.

W 1 kwartale 2015 roku Grupa Vistal zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 22,4%. W wyniku wykorzystania przez Grupę dobrej koniunktury na rynkach zagranicznych segment infrastruktury zanotował przychody na poziomie 55,2 mln zł co oznacza 66-proc. wzrost (wartościowo o blisko 22 mln zł) sprzedaży rok do roku. Udział tego segmentu w tym okresie,
w łącznych przychodach Grupy wzrósł do 63% z 47% rok wcześniej.

Grupa realizuje w tym segmencie szeroko rozumiane usługi budowlane, w tym głównie wytwarzanie i montaż konstrukcji stalowych obiektów mostowych. Znaczącą część - 68% - przychodów stanowiły realizacje zagraniczne, a 32% infrastruktura krajowa.

Grupa zwiększa też skalę działalności na rynkach zagranicznych w segmencie infrastruktury. W ubiegłym roku rozszerzyła ofertę o usługi montażowe i realizuje już pierwsze tego typu kontrakty. W kwietniu 2015 rozpoczęła działalność nowo zarejestrowana spółka zależna w Göteborgu w Szwecji, co ma ułatwić dalszą ekspansję w krajach Skandynawii.

Firma rozwija także działalność w segmencie infrastruktury na rynku krajowym w formule generalnego wykonawcy poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych oraz ofertowanie projektów dla czołowych firm z branży infrastruktury krajowej.

Zgodnie z przewidywaniami zarządu spółki sprzedaż w segmencie marine&offshore spadła o 39,8% (wartościowo 12,1 mln zł) w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Spadek ten był konsekwencją spowolnienia na rynku offshore oil&gas (związanego ze spadkiem cen ropy na światowych rynkach) i przesunięcia się w czasie  podejmowania decyzji w tym segmencie w zakresie rozpoczęcia realizacji nowych projektów. Jednocześnie Grupa jest w trakcie ofertowania i negocjacji kolejnych kontraktów z obszaru marine i offshore.

Łączna sprzedaż w Polsce w 1 kw. 2015 r. stanowiła blisko 40% łącznych przychodów grupy i wyniosła 34,8 mln zł wobec 40,8 mln zł w 1 kw. 2014 r. Sprzedaż zagraniczna w 1 kw. 2015 r. stanowiła ponad 60% łącznych przychodów i wyniosła 52,6 mln zł, wobec 30,6 mln zł rok wcześniej.
 
INWESTYCJE

Łączna wartość zaplanowanych na rok 2015 inwestycji to 12,3 mln zł, z czego w 1 kwartale 2015 roku zostały zrealizowane inwestycje o wartości 3,4 mln zł. Grupa planuje m.in. rozbudowę zakładu i wykup gruntów w Czarnej Białostockiej, modernizację zakładu w Czarnej Białostockiej, wyposażenie nowej wytwórni na Nabrzeżu Indyjskim, wdrożenie systemu ERP oraz budowę nowej linii cynkowania oraz malarni proszkowej w Liniewie.

- Jesteśmy zadowoleni z wyników wypracowanych po pierwszym kwartale 2015 roku. Podpisaliśmy w ostatnim czasie wiele znaczących umów m.in. na realizację mostu na drodze S51, Mostu Gdańskiego w Warszawie czy budowę części nośnej odbudowywanego Mostu Łazienkowskiego. Nasz backlog jest na stabilnym poziomie i pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość oraz planować dalszy rozwój Grupy. Obecnie najbardziej perspektywiczny, z naszego punktu widzenia, jest segment infrastruktury. Wzmacniamy także naszą obecność na rynkach zagranicznych realizując głównie projekty infrastrukturalne - mosty, ale także stopniowo rozwijając działalność w obszarze budownictwa specjalistycznego, czego przykładem jest wytwarzanie i montaże kontenerowych modułów hotelowych.  Kraje skandynawskie realizują wieloletnie programy rozwoju infrastruktury. Nowo utworzona szwedzka spółka zależna w Göteborgu ma nam pomóc w rozszerzeniu zakresu realizowanych projektów na rynkach skandynawskich, na których już teraz wyraźnie zaznaczamy swoją obecność - mówi Ryszard Matyka, Prezes Zarządu Vistal Gdynia S.A.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.