• <
Baltexpo2023_duży

Udany początek roku dla Grupy Kapitałowej ONICO

pc

17.05.2018 11:35 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Udany początek roku dla Grupy Kapitałowej ONICO - GospodarkaMorska.pl

W pierwszym kwartale 2018 roku przychody Grupy ONICO osiągnęły poziom 682 mln zł co jest historycznie najwyższym wynikiem w pierwszym kwartale roku.

Wynik ten jest blisko o 17% wyższy niż przychody Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2017 r. (584,6 mln), który był do tej pory rekordowym. Grupa Kapitałowa ONICO wypracowała zysk netto w wysokości 2,4 mln złotych w trudnych warunkach rynkowych działając na bardzo konkurencyjnym rynku pod silną presją cenową ze strony największych podmiotów. Z kolei zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 5,92 mln zł. W związku ze wzrostem cen paliw na rynkach światowych oraz zmienioną strategią Spółki w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw w fizycznym produkcie nastąpił znaczący wzrost aktywów obrotowych, w szczególności zapasów.

Pierwszy kwartał na rynku LPG był okresem o zwiększonym zapotrzebowaniu na gaz płynny propan, służący w okresie zimowym do ogrzewania.  W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 Grupa Kapitałowa ONICO zwiększyła swój udział rynkowy, ale co warte zauważenia po raz kolejny zwiększyła ilość gazu importowaną przez terminal morski w Gdyni. W dalszym ciągu ONICO kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski z czterech niezależnych źródeł. W pierwszym kwartale 2018 roku odnotowano wzrost sprzedaży ON o ponad 50% względem pierwszego kwartału 2017 roku. Do osiągania większych obrotów olejem napędowym przyczyniły się przede wszystkim działania podejmowane przez administrację państwową w walce z szarą strefą. Wprowadzone rozwiązania zapewniły większą przejrzystość na rynku paliw i przyczyniły się do uszczelnienia systemu dystrybucji oraz egzekucji zobowiązań cywilno-prawnych.

W ocenie Zarządu miniony kwartał był udanym okresem w działalności ONICO. Grupa zamierza kontynuować strategię działania w oparciu o stabilne fundamenty minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktuacji cen oraz zmian otoczenia rynkowego dążąc do maksymalizacji osiąganych wyników. Głównym celem stawianym przed Grupą Kapitałowa na kolejne kwartały jest poprawienie marż w segmentach sprzedaży. ONICO zamierza także aktywnie poszukiwać dalszych możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów oraz ekspansję na rynkach międzynarodowych.

Szczegółowe informację w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym dostępnym tutaj.

etmal_790x120_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.