• <
kongsberg_mega_2020

Raport z rynku żeglugowego – wielkie floty z ładunkami kierują się do Chin (tydzień 18-20)

Strona główna Stocznie, offshore Raport z rynku żeglugowego – wielkie floty z ładunkami kierują się do Chin (tydzień 18-20)
Raport z rynku żeglugowego –  wielkie floty z ładunkami kierują się do Chin (tydzień 18-20) - GospodarkaMorska.pl

sons

18.05.2020 Źródło: własne

Kolejne tygodnie upływały pod znakiem bieżących wydarzeń związanych z trwającą pandemią COVID-19 jak i zaburzeniami cen na rynkach produkcji ropy naftowej.

Tym samym, jak na razie sprawdza się scenariusz pośredni, który jeszcze kilka miesięcy temu był ogłaszany przez analityków rynku. Pierwszy, przy założeniu opanowania epidemii do końca marca, zakładał w miarę szybką poprawę procesów zarówno produkcyjnych, konsumpcyjnych jak i transportowych. Niestety jesteśmy obecnie w scenariuszu pośrednim, który przewiduje już znacząco dłuższy okres poprawy i znacznie poważniejsze implikacje dla całego świata. Polska gospodarka według przekazanych w ostatnich dniach wstępnych szacunków GUS-u skurczyła się w I kwartale roku o 0,5%. Nasz największy port morski – Gdańsk poinformował o wynikach przeładunkowych za pierwsze trzy miesiące roku. Dane obrazują sytuację, w jakiej się aktualnie znajdujemy. Spadek przeładunków wszystkich grup ładunkowych wynosi 8,3% w stosunku do roku wcześniej. Zespół portowy Szczecin – Świnoujście podczas pierwszych 4 miesięcy roku, porównując do zeszłego roku zanotował natomiast spadek przeładunków o 7%.  Nasi krajowi armatorzy jak i stocznie i ich podwykonawcy również coraz boleśniej odczuwają spowolnienie gospodarcze. A jak sytuacja wyglądała w wybranych segmentach żeglugi w ostatnich trzech tygodniach na świecie, i jaki ma ona wpływ na warunki panujące w naszym regionie? O tym w poniższym raporcie rynków żeglugowych.


RYNEK PRZEWOZÓW MASOWYCH

  •     Rynek frachtowy

Na świecie postępowało zmniejszenie podaży wielu grup ładunkowych. Towarzyszyła temu silna presja na obniżanie stawek frachtowych dla poszczególnych typów jednostek masowych. Niemal na wszystkich głównych szlakach odnotowywano spadki. Nie dotyczyło to jednak przykładowo relacji Australia – Chiny. Jak się bowiem okazuje import węgla do Chin w pierwszych czterech miesiącach roku był większy (+) 27,8% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Również import rud żelaza dla tego okresu odnotował wzrost (+) 5,3%. Zaopatrzenie w te surowce było głównie realizowane właśnie z Australii. Jednakże kierunek „australijsko-chiński” nie był w stanie znacząco wpłynąć na poprawę warunków frachtowych panujących na całym globalnym rynku. Jak podaje Danish Ship Finance przewidywania co do spadku zapotrzebowania na niektóre typy największych jednostek masowych wynoszą 2,3% w 2020 roku i wzrostu o 3,3% dopiero
w 2021 roku. Na koniec tygodnia 18 wskaźnik Baltic Dry Index wynosił zaledwie 617 punktów a na koniec tygodnia 20, tj. 14 maja jeszcze mniej, bo marne 393 punkty! Oznacza to olbrzymi spadek rok do roku, który wynosi ponad 60%! W związku z obecną trudną sytuacją, według analityków Drewery, odbudowa rynków przewozów masowych rozpocznie się w 2021 i będzie postępowała do 2024. Odnosząc się do naszego lokalnego stanu rzeczy, to jak pokazują dane portu Gdańsk za pierwszy kwartał 2020 roku, mniej było ładunków masowych, tj. węgiel (-) 27%. Niewielkim pocieszeniem była za to większa podaż zbóż. Podobnie w porcie Gdynia – dane za pierwsze cztery miesiące 2020 roku wskazują wzrost przeładunków zboża (+) 22,4 % w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z mocno zróżnicowanymi warunkami, zarówno na globalnych jak i lokalnych rynkach, będzie musiał się zmierzyć nasz największy krajowy armator - Polska Żegluga Morska, która koncentruje się obecnie na obsłudze transportowej stosunkowo obfitej podaży właśnie ładunków zbożowych.

  •     Rynek tonażowy

Spadek apetytu inwestycyjnego na rynkach transakcji kupna i sprzedaży statków masowych w ostatnich tygodniach powodował, że szacunkowy spadek ilości transakcji rok do roku wynosi 56%. Wynika to z faktu, że potencjalni kupujący są bardziej ostrożni i niechętni do inwestycji w ten segment rynku. Taki będzie też na pewno trend krótkoterminowy przez co ceny jednostek wykazywały wyraźne tendencje spadkowe. W ostatnich 3 tygodniach dokonano 21 transakcji kupna – sprzedaży statków używanych. W tym samym okresie zamówiono też 9 nowych masowców. Nie było w tym okresie żadnego złomowania.

 

RYNEK OFFSHORE

  • Wydobycie i konsumpcja

Poluzowywanie restrykcji związanych z pandemią oraz odmrażanie kolejnych światowych gospodarek pobudza powoli wzrost zapotrzebowania na paliwa. Ceny ropy i pochodnych do niej produktów w ostatnim tygodniu wzrastały nawet do 29,61 USD za baryłkę (WTI Crude). Jednakże efekty zmienności rynków i kilkumiesięcznych zaburzeń wpływają i będą wpływać na te rynki w perspektywie wielu lat. Jak prognozuje OPEC, efektem będą znaczne okresowe spadki w zapotrzebowaniu na ropę w porównaniu rok do roku – szczególnie będzie miało to miejsce na obszarze Europy i Ameryki Południowej. Biorąc pod uwagę takie dane makroekonomiczne, wielu z armatorów jednostek wydobywczych, tzw. „drill ships” otrzymuje wypowiedzenia kontraktów, co oznacza mocne zmniejszenia potencjału poszukiwawczego i wydobywczego. O takim fakcie powiadomił na przykład Seadrill Partnersi dotyczyło to kontraktu z firmą West Polaris. Inny z graczy rynku, firma Prosafe, specjalizująca się przede wszystkim w udostępnianiu konstrukcji mieszkalnych, tzw. floteli dla morskiej branży wydobywczej, poinformowała w ostatnim tygodniu, że wykorzystanie floty w pierwszym kwartale roku spadło  do poziomu zaledwie 32%, w stosunku do poziomu 62,5% w analogicznym okresie roku poprzedniego. To są tylko nieliczne przykłady wielu takich przypadków i powszechnego stanu rynku. Tymczasem nasza rodzima Grupa Lotos podała informacje na temat swojej działalności i wyników za pierwszy kwartał bieżącego roku. Odnotowano stratę netto w wysokości 1,311 mld zł w porównaniu do 172,5 mln zł zysku w analogicznym okresie zeszłego roku. Niemniej jednak prace produkcyjne, podobnie jak i logistyka, w tym dystrybucja produktów, pozostały niezakłócone. Tym samym nie zmieniają się też plany inwestycyjne grupy.

 

RYNEK STATKÓW WSPARCIA (Offshore Support Vessels - OSV)

  • Kontrakty

Kontrakty przez statki wsparcia branży offshore są nadal pozyskiwane, ale możliwości zarobkowania, a w szczególności rentownego wykorzystania jest mniej. Stawki czarterowe na angażowanie tego typu jednostek wykazują trendy spadkowe. Stąd też wiele ze statków branży offshore nadal poszukuje zatrudnienia. Liderzy segmentu, jak na przykład duńska firma ESVAGT, zapowiadają opóźnienia w planowanych inwestycjach.

  • Rynek tonażowy

Sytuacja niewątpliwie wpływa na ilość transakcji kupna i sprzedaży dokonywanych dla jednostek wsparcia. W tygodniu 18 była to jedna transakcja na sumę 0,8 mln USD. W kolejnych tygodniach nie odnotowano transakcji.  Nie było też aktywności na rynku nowych budów oraz złomowania.


RYNEK PRZEWOZÓW ROPY

  •     Rynek frachtowy

Po okresie bardzo wysokich stawek frachtowych i czarterowych oferowanych za zbiornikowce, w ostatnich dniach zaczęto odnotowywać stopniowe zatrzymywanie się tej tendencji i powolne zmiękczanie rynku. Przykładowo w tygodniach 18 - 20 dynamika wzrostów stawek frachtowych dla segmentu tankowców „clean”, a więc wożących głównie materiały ropopochodne, malała. Podobnie było dla niektórych rejonów (Morze Czarne, Afryka Zachodnia) i statków z grup „dirty”, transportujących głównie surową ropę.  Niemniej jednak nadal niska dostępność wolnego tonażu utrzymywała wysoki poziom stawek na rynku dla wszystkich rodzajów tankowców. Jak podaje Bloomberg w kierunku Chin kieruje się lub lada moment będzie zmierzać olbrzymia flota 117 supertankowców z 230 milionami baryłek taniej ropy. Ta wielka flota dotrze do portów docelowych w trakcie około 3 miesięcy pomiędzy majem a sierpniem. Tym oto sposobem Chiny wykorzystują okazję zakupu taniej ropy, podczas gdy reszta świata wychodzi dopiero z nałożonych pandemicznych ograniczeń. Lokalnie - jak raportuje Port Gdańsk - paliw płynnych w przeładunkach w pierwszym kwartale roku było mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Według danych z portu w okresie styczeń - marzec 2019 roku: 3,922,860 ton, a w 2020 3,262,063 ton.

  •       Rynek tonażowy

Ze względu na znaczące gromadzenie ropy naftowej przez kupujących, nadal była podtrzymana mocna aktywność w pozyskiwaniu tonażu. Na rynku pilnie poszukiwany był szybko dostępny tonaż. Stąd też ceny statków dynamicznie rosły, ale stopniowo zaczęto również w ostatnich dniach rozpoznawać symptomy spadku apetytu potencjalnych inwestorów. Na przestrzeni 3 tygodni odnotowano 28 transakcji kupna – sprzedaży tankowców z drugiej ręki, ale w ostatnim 3 tygodniu (nr 20) zaledwie 4.  W tygodniach 18 – 20 zakontraktowano też w stoczniach dalekowschodnich (Korea Południowa, Chiny) zamówienia na 9 tankowców o łącznej nośności 970,000 ton. W analizowanym okresie nie odnotowano żadnego złomowania zbiornikowca.


Obecna sytuacja oraz zapowiedzi uwiązania dużej części światowej floty różnych typów, tj. odstawienia z eksploatacji statków różnych segmentów w kolejnych miesiącach ukazuje skalę aktualnego i postępującego problemu na rynkach żeglugowych w zakresie podaży ładunków i wysokości frachtów. Bardzo ciężka sytuacja jest również w segmentach pasażerskim, breakbulk, czy kontenerowym, o czym w kolejnym raporcie za tydzień.

Radosław Marciniak

Źródło:
własne
wartsila_390x100_2020

Surowce

 Ropa brent 48,28 $ baryłka  0,00% 19:58
 Cyna 18790,00 $ tona 0,58% 25 lis
 Cynk 2727,00 $ tona -0,66% 25 lis
 Aluminium 1967,00 $ tona 0,15% 25 lis
 Pallad 2420,70 $ uncja  0,00% 19:44
 Platyna 970,95 $ uncja  0,00% 19:44
 Srebro 22,68 $ uncja  0,00% 19:44
 Złoto 1783,10 $ uncja  0,00% 19:44

Dziękujemy za wysłane grafiki.