• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos wzmocni m.in. potencjał rafineryjny

pc

03.08.2019 14:54 Źródło: PAP
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos wzmocni m.in. potencjał rafineryjny
Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos wzmocni m.in. potencjał rafineryjny - GospodarkaMorska.pl

Dzięki połączeniu PKN Orlen i Grupy Lotos rafinerie obu grup kapitałowych będą mogły wyprodukować w ciągu roku łącznie ok. 12 mln to produktów lekkich, głównie benzyn i 20 mln ton średnich destylatów, zwłaszcza oleju napędowego i paliwa lotniczego – podał m.in. miesięcznik Grupy Orlen „GO!”.

Opisując efekty przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen, gazeta płockiego koncernu, w artykule „Fuzja coraz bliżej” podkreśliła, że konsolidacja obu spółek „to włączenie się Polski w światowy trend budowania znaczących graczy na rynku paliwowo-energetycznym”.

Jak ocenił Artur Cieślik, ekspert i doradca zarządu PKN Orlen, cytowany przez gazetę Grupy Orlen, w wyniku połączenia płockiego koncernu i gdańskiej spółki, „powstanie podmiot, który jest bardziej stabilny i zintegrowany, odporny na kryzysy”. Zwrócił przy tym uwagę, że „chociażby sprawa z ostatnich tygodni – dotycząca dostaw rosyjskiej ropy – wyraźnie wskazała, że konieczna jest potrzeba koordynacji działań w trudnych sytuacjach”.

„Poza tym powstanie podmiot mający większe możliwości negocjacyjne podczas zakupów surowca do przerobu we wszystkich zakładach produkcyjnych. Nie należy bowiem zapominać o dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, co w przypadku połączenia obu firm daje jeszcze większe możliwości negocjacyjne” – podkreślił Cieślik.

Gazeta Grupy Orlen zaznaczyła, iż projekt konsolidacji z Grupą Lotos „to odpowiedź polskich przedsiębiorstw na globalne trendy przemysłu rafineryjnego, która w przyszłości zmniejszy ryzyko utraty płynności przez krajowe rafinerie”. Przypomniała zarazem, iż procesy konsolidacyjne w tej branży „trwają od dawna i podyktowane są przede wszystkim koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państw”.

Jak wspomniano w artykule, podobne konsolidacje przechodziły np. węgierski MOL, norweski Statoil, hiszpański Repsol czy austriackie OMV i francuski TOTAL.

„Wszystkie zrealizowane w Europie procesy konsolidacji w żaden sposób nie ograniczyły konkurencji na tych rynkach w obszarze paliw czy logistyki. Tak będzie również w przypadku połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos” – podkreślił miesięcznik „GO!”. Ocenił przy tym, że „polski rynek jest bardzo konkurencyjny w tym obszarze i to się w przyszłości nie zmieni”.

Według gazety Grupy Orlen, finalizacja transakcji połączenia płockiego koncernu z gdańską spółką „przełoży się na większe możliwości inwestycyjne, m.in. w zakresie rozwoju aktywów czy ekspansji zagranicznej”. „Jeden silny podmiot zagwarantuje wyższy potencjał w tym zakresie przy jednoczesnym utrzymaniu wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie. Pod tym względem transakcja znacząco wzmocni siłę polskiej gospodarki” – zaznaczyła gazeta.

W artykule zwrócono też uwagę, że „połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos będzie również atrakcyjne ze względu na komplementarność technologiczną i produktową oraz pozycję spółek na rynku paliw”.

„Dzięki połączonym zdolnościom rafineryjnym, zakłady z obu Grup Kapitałowych będą w stanie wyprodukować łącznie ok. 12 mln to rocznie produktów lekkich (głównie benzyn) i 20 mln ton rocznie średnich destylatów (przede wszystkim oleju napędowego i paliwa lotniczego). Co istotne, ok. 2/3 tej produkcji będzie pochodziło z polskich zakładów” – wyliczono w publikacji. „W przyszłości zakładany jest dalszy wzrost tych wolumenów w związku z realizowanymi i planowanymi inwestycjami rozwojowymi” - dodano.

Gazeta Grupy Orlen podkreśliła jednocześnie, że „połączony podmiot to również zdecydowanie większy potencjał do wygospodarowania znaczących środków na badania, które są niezwykle istotne dla zrównoważonego rozwoju każdej gospodarki”.

„PKN Orlen buduje w Płocku centrum Badawczo-Rozwojowe, którego celem jest realizacja prac ukierunkowanych na wdrożenie nowych rozwiązań technicznych oraz prac nad nowymi produktami i technologiami” – przypomniano w artykule. Zaznaczono w nim także, że zespół Grupy Lotos będzie mógł korzystać zarówno z doświadczeń, jak i infrastruktury PKN Orlen w Płocku, w tym z Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz ośrodków naukowo-badawczych w Czechach”.

Według miesięcznika „GO!”, „jednym z głównych beneficjentów procesu koncentracji spółek będzie Pomorze i jego mieszkańcy”. „Dzięki wzmocnieniu Lotosu wzrośnie liczba i skala zamówień, firma wejdzie w nowe obszary działalności i jeszcze bardziej będzie rozwijać te, w których Lotos jest już aktywny, m.in. elektromobilność i wydobycie” – wskazała gazeta Grupy Orlen.

W publikacji zapewniono, że siedziba Grupy Lotos „pozostanie w Gdańsku i tu, na takich samych zasadach jak dzisiaj, trafiać będzie część podatków CIT”.

„Budynki Grupy Lotos wciąż będą użytkowane, więc wpływy z podatków od nieruchomości pozostaną w Gdańsku. Podobnie będzie z redystrybucją dochodów z PIT pracowników do lokalnego samorządu” – podkreśliła gazeta Grupy Orlen. I zaznaczyła: „Konsolidacja spółek to również szansa dla pracowników. Ambitne plany inwestycyjne i rozwojowe będą wiązały się z tworzeniem nowych stanowisk pracy. Wzmocnione zostanie też zaangażowanie w działania prospołeczne, sportowe i kulturalne w regionie”.

W artykule „Fuzja coraz bliżej” przypomniano, że proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy. Wyjaśniono przy tym, że w pierwszym etapie PKN Orlen planuje nabyć 32,99 proc. akcji od Skarbu Państwa - w kolejnym konieczne będzie ogłoszenie wezwania na zakup akcji reprezentujących do 66 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy Lotos.

PKN Orlen złożył na początku lipca do Komisji Europejskiej formalny wniosek koncentracyjny o zgodę na przejęcie kapitałowe Grupy Lotos.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.