• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

O nowoczesnym i ekologicznym recyklingu statków na UAM w Poznaniu podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. Zielonej Stoczni

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki O nowoczesnym i ekologicznym recyklingu statków na UAM w Poznaniu podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. Zielonej Stoczni
O nowoczesnym i ekologicznym recyklingu statków na UAM w Poznaniu podczas posiedzenia Grupy Roboczej ds. Zielonej Stoczni - GospodarkaMorska.pl

pc/gov.pl

05.04.2019 Źródło: własne

Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 4 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Roboczej ds. projektu „Zielona Stocznia w Polsce”. Przewodniczyli mu przedstawiciele MGMiŻŚ oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

Posiedzenie stanowiło okazję do podsumowania dotychczasowych prac grupy roboczej w przededniu rozpoczęcia fazy realizacyjnej.

Projekt Zielona Stocznia jako jeden z filarów programu „Batory” w części reindustrializacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest nowatorskim, interdyscyplinarnym projektem, łączącym podejście ekonomiczne z najwyższymi wymogami ochrony środowiska.

Jest to jeden z kluczowych elementów master – planu stoczniowego i przykład stworzenia w oparciu o najnowocześniejsze technologie funkcjonalności w polskiej branży stoczniowej, która może uzupełnić dotychczas posiadany potencjał. 

Te i inne projekty prowadzone pod egidą MGMiŻŚ mają na celu zapewnienie polskiej branży stoczniowej możliwości odbudowy i aktywizacji, tak aby skutecznie konkurować we wszystkich segmentach rynku związanego z branżą stoczniową.

Zielona Stocznia opiera się o koncepcję gospodarki w obiegu zamkniętym (ang. circular economy) co przewiduje wdrożenie technologii pełnego, ekologicznego recyklingu statków i zagospodarowania wszystkich ich części składowych. Projekt daje możliwość zastosowania wielu zaawansowanych technologii  opracowanych przez polskich naukowców z dziedzin pozornie luźno związanych z gospodarką morską oraz umiejętności i technologii posiadanych rzez stocznie i ich zaplecze badawczo – rozwojowe.

Przedstawiciele Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu od początku aktywnie partycypują w pracach Grupy Roboczej. Posiedzenie Grupy Roboczej otworzył prodziekan ds. nauki Uniwersytetu Adama Mickiewicza prof. dr hab. Marcin Hoffman.

Następnie przedstawiona została Informacja o aktualnej sytuacji w przemyśle stoczniowym w Polsce i na Świecie oraz dane dotyczące portfeli zamówień stoczni, globalnym stanie floty handlowej oraz trendach w zakresie zapotrzebowania na nowe statki oraz usługi recyklingu wycofywanych jednostek.

Omówiono także kwestie związane z wdrożeniem niezbędnego dla realizacji Zielonej Stoczni projektu badawczo-rozwojowego „Opracowanie pilotażowej linii technologicznej do recyklingu jednostek pływających  z wykorzystaniem odzyskanych materiałów i czynników roboczych – Zakład Recyklingu Statków”.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały też informacje na temat toczących się na forum Unii Europejskiej pracach dotyczących  demontażu statków, w tym zagadnienia prawne kwalifikowania i przekazywania statków  do zakładów recyklingu w różnych krajach.

Uczestnicy spotkania omówili również zagadnienie Innowacji i innowacyjności na przykładzie  dobrych praktyk w zakresie współpracy nauki i przemysłu.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.