• <
Proteh GlassDeep_top

Koncentracja na Skandynawii i mostach. Vistal Gdynia ogłosił plan restrukturyzacji

pc

08.02.2018 13:10 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Koncentracja na Skandynawii i mostach. Vistal Gdynia ogłosił plan restrukturyzacji
Koncentracja na Skandynawii i mostach. Vistal Gdynia ogłosił plan restrukturyzacji - GospodarkaMorska.pl

Przychody w 2018 r. na poziomie 52,63 mln zł w wariancie realistycznym do 71,29 mln zł w wariancie optymistycznym oraz rentowność EBITDA na poziomie odpowiednio od - 6% do 0% w zależności od wariantu. To prognoza załączona do Planu Restrukturyzacji, który Vistal Gdynia w restrukturyzacji przesłał do sądu rejonowego w Gdańsku. Zakłada on m.in. przyjecie strategii „Budujemy mosty”, w której Vistal Gdynia chce skupić swoją działalność na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce.

Jak czytamy w planie restrukturyzacyjnym, „po pierwsze, zostanie zmieniona struktura organizacyjna i dłużnik będzie bezpośrednio kontrolował cały cykl produkcyjny (produkcja w ramach jednego podmiotu). Wiąże się to z tym, ze dłużnik musi zatrudnić zarówno średnią kadrę kierowniczą do bezpośredniego nadzoru produkcji, jak i pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Przy czym w wypadku tych ostatnich nie będzie ich zatrudniał w oparciu o stosunek pracy, ale na zasadach elastycznych umów o świadczenie usług (osoba wykonująca pracę spawacza prowadzi działalność gospodarczą). Koncentracja aktywności gospodarczej w jednym podmiocie pozwoli na lepszy monitoring, niższe koszty oraz rezygnację z działalności dodatkowych, które zostały uznane na obecnym etapie za zbędne. W ten sposób wyeliminowany zostanie szereg zagrożeń, które przyczyniły się do obecnej sytuacji dłużnika”.

Po drugie, w planie restrukturyzacji zapisano, że Vistal Gdynia „będzie prowadził działalność w zakresie tych segmentów rynku, w których posiada doświadczenie oraz kompetencje umożliwiające osiągnięcie rentowności i jakości”, zatem „będzie wykonywał prefabrykacje oraz montaż konstrukcji stalowych (głównie konstrukcji mostowych)”.

Po trzecie zaś, czytamy w planie, „dłużnik będzie koncentrował się na rynku skandynawskim oraz na konstrukcjach mostów kolejowych w Polsce”.

Nowa strategia „Budujemy mosty” ma być wdrażana w trzech etapach. „Etap I – zwrot” (czas trwania do 6 miesięcy), zakłada, że „nastąpi zwrot w dotychczasowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa polegający na ponownym uruchomieniu produkcji w nowych warunkach organizacyjnych i formalnych. Przed otwarciem postępowania sanacyjnego dłużnik nie wykonywał bezpośrednio prac realizacyjnych, które były powierzane jednostkom powiązanym. Na tym etapie dłużnik rozpocznie nową kontraktację, która jest kluczowa dla jego dalszego funkcjonowania.

W „Etapie 2 – budowa potencjału” (czas trwania 6-12 miesięcy) natomiast dłużnik ma zbudować „nowe kompetencje niezbędne do dalszego efektywnego funkcjonowania w większej skali. Zostaną zaprojektowane i wprowadzone rozwiązania i procedury tworzące efektywną organizację. Dłużnik będzie dążył do budowy portfela zamówień na okres 6-12 miesięcy”.

„Etap 3 – nowe perspektywy” (czas trwania 12-18 miesięcy) zakłada zaś, że „dłużnik, w oparciu o pozyskane kontrakty, zawarty układ, zmiany właścicielskie oraz dostęp do nowego finansowania, będzie przygotowany do istotnego wzrostu sprzedaży i ekspansji w zakresie posiadanych kompetencji w strategicznych obszarach aktywności biznesowej”.

W planie restrukturyzacji czytamy także, że „głównym źródłem finansowania prowadzonej działalności oraz układu są:

1. Sprzedaż zbędnego majątku w postaci nieruchomości, ruchomości oraz aktywów finansowych;

2. Optymalizacja kosztów działalności i wygenerowanie marży na pokrycie rat układu;

3. Umowy zawarte o nowe finansowanie, w szczególności w zakresie zabezpieczeń finansowych związanych z wykonywaniem kontraktów, o jakie dłużnik będzie zabiegał w trakcie wykonywania układu”.

Jak wynika z planu restrukturyzacji, główne aktywa, jakie przeznaczono na sprzedaż w okresie sanacji, to:

  • Nabrzeże Węgierskie w Gdyni (cena transakcyjna sprzedaży zawarta w umowie przedwstępnej wynosi 39,5 mln PLN);
  • nieruchomość Dębogórze (szacowana cena sprzedaży nieruchomości wynosi 5,5-6 mln PLN);
  • biurowiec przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni (szacowana cena sprzedaży nieruchomości wynosi 5,5-6 mln PLN)
  • spółka/zakład cynkowania ogniowego w Liniewie (szacowana cena sprzedaży majątku obejmującego nieruchomości i ruchomości wynosi 5,5-6 mln PLN);
  • udziały spółki zależnej Vistål AB z siedzibą w Szwecji (szacowana cena sprzedaży wynosi 0,1 mln SEK).

Zawarcie układu ma nastąpić w IV kw. 2018 r., a jego uprawomocnienie w I kw. 2019 r.

W związku z zakładanym okresem realizacji układu, projekcja zysków i strat oraz salda środków pieniężnych zostały sporządzone do 2029 r. „W wariancie realistycznym założono wolniejsze dochodzenie do wykorzystania zdolności produkcyjnych, jak i osiągnięcia progu rentowności. W wariancie tym w pierwszym roku prognozy dłużnik osiąga przychody na poziomie 52,6 mln PLN przy rentowności EBITDA na poziomie - 6%”. Kluczowym czynnikiem ograniczającym rozwój w latach 2018-2019 jest niski poziom kapitału obrotowego. W latach następnych skala działalności stopniowo wzrasta do osiągnięcia docelowego poziomu w roku 2022 r., od kiedy przychody rosną w sposób nieznaczny. Rentowność EBITDA w wariancie realistycznym w latach 2019-2029 waha się od 6,7% do 8,2%” – czytamy w planie restrukturyzacji.

W wariancie optymistycznym natomiast „założono szybsze tempo pozyskiwania nowych zleceń w tym również w 2018 r., co przekłada się na osiągnięcie w pierwszym roku prognozy przychodów na poziomie 71,3 mln PLN osiągając próg rentowności EBITDA. Szybsze tempo wzrostu w 2018 r. skutkuje niższym niż w wariancie realistycznym saldem środków pieniężnych na koniec pierwszego roku projekcji. Podobnie jak w wariancie realistycznym, docelowy poziom przychodów osiągany jest w roku 2022, od kiedy wzrosty są nieznaczne. Rentowność EBITDA w wariancie optymistycznym w latach 2019-2029 waha się od 7,5% do 8,8%”.

Istotny wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej GK Vistal miały niekorzystne warunki rynkowe tj.: dekoniunktura na rynku budownictwa konstrukcji offshore, trudna sytuacja na krajowym rynku budownictwa infrastrukturalnego, wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Zarząd spółki Vistal Gdynia 11 września 2017 r. rozpoczął rozmowy z kluczowymi bankami finansującymi. Jednocześnie 28 września 2017 r. Vistal złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji jest jednostką dominującą GK Vistal. Zajmuje się produkcją konstrukcji stalowych dla klientów w kraju i zagranicą. W styczniu 2014 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43142,00 $ tona 0,81% 27 sty
 Cynk 3648,00 $ tona 0,11% 27 sty
 Aluminium 3106,00 $ tona 0,45% 27 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.