• <
Proteh GlassDeep_top

MGMiŻŚ zabiera głos ws. postępowania Komisji Europejskiej dot. wsparcia dla polskich stoczni

pc/MGMiŻŚ

19.01.2018 23:18 Źródło: własne
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki MGMiŻŚ zabiera głos ws. postępowania Komisji Europejskiej dot. wsparcia dla polskich stoczni
MGMiŻŚ zabiera głos ws. postępowania Komisji Europejskiej dot. wsparcia dla polskich stoczni - GospodarkaMorska.pl

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informuje, iż wszczęcie dochodzenia w odniesieniu do notyfikowanego środka pomocowego jest jednym z etapów postępowań podejmowanych przez Komisję Europejską, której celem szczegółowa weryfikacja zgłoszonych rozwiązań legislacyjnych. Ministerstwo na bieżąco wyjaśnia przedstawicielom KE wszelkie kwestie.

Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie notyfikowanej przez stronę polską ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych z dnia 6 lipca 2016 r., w związku ze zgłoszeniem środka pomocowego przez władze polskie w dniu 8 grudnia 2016 r. Od tego momentu KE kilkukrotnie zwracała się do strony polskiej z pytaniami mającymi na celu doprecyzowanie i wyjaśnienie mechanizmów zawartych w zgłoszonym środku pomocowym. Pismem w sprawie SA.46981 z dnia 21 września 2017 r. KE po raz ostatni zwróciła się z pytaniami dotyczącymi notyfikowanej pomocy w postaci zryczałtowanego podatku dochodowego. Odpowiedź strony polskiej została przekazana Komisji Europejskiej w dniu 27 listopada 2017 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów po uzgodnieniu z MGMiŻŚ treści odpowiedzi na przedmiotowe pytania.  Jesteśmy więc w stałym dialogu z Komisją Europejską i wyjaśniamy wszelkie wątpliwości.

Należy podkreślić, że zgodnie z ustawą o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, wejście w życie przepisów umożliwiających korzystanie przez przedsiębiorców stoczniowych z 1% zryczałtowanego podatku dochodowego jest uzależnione od ostatecznej decyzji KE w prowadzonym od grudnia 2016 r. postępowaniu. MGMiŻŚ oczekuje aktualnie na informacje Komisji Europejskiej dotyczące dalszego procedowania przedmiotowej notyfikacji.

Wsparcie dla przedsiębiorców zaakceptowane


Zadowalający jest fakt, że Komisja Europejska zaakceptowała program pomocowy dla małych i średnich przedsiębiorstw, który zawarty jest w projekcie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na inwestycje w zakresie budownictwa okrętowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc udzielana będzie mogła być przedsiębiorcom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w formie dotacji, pożyczki, poręczenia i gwarancji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Całkowity budżet programu wynosi ok. 17,5 mln. Euro.

Przemysł okrętowy jako rozwojowa część polskiej gospodarki


Sektor gospodarki morskiej, oparty w dużej mierze na przemyśle okrętowym, stanowi ważną i rozwojową część polskiej gospodarki. Obecnie w sektorze budownictwa okrętowego działają głównie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, których część powstała z wykorzystaniem potencjału upadłych stoczni produkcyjnych. Firmy te często zatrudniają byłych pracowników stoczni. Wśród przedsiębiorstw tego sektora najliczniej reprezentowana jest działalność związana z remontami, modernizacją, przebudową i konserwacją jednostek pływających lub instalacji morskich. Istniejące firmy w głównej mierze zajmują się budową sekcji lub kadłubów, które wyposażane są w innych stoczniach.

Główną przeszkodą w realizacji kompletnych projektów jednostek pływających jest rozdrobnienie i niski potencjał finansowy firm. Jednocześnie wśród projektowanych i budowanych w Polsce statków są również obecnie jednostki skomplikowane i wysoko specjalistyczne jednostki i obiekty pływające, których odbiorcami są wyłącznie klienci zagraniczni. Są to jednostki zawierające innowacyjne, często unikatowe rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne. W wielu obszarach polskie podmioty są nie tylko podwykonawcami, ale także twórcami i eksporterami oryginalnych i kompletnych jednostek.

Rozwój gospodarki morskiej wpisuje się też w proces reindustrializacji. Zapewnienie finansowania projektów podnoszący jakość i stopień zaawansowania technologii wykorzystywanych w procesach produkcyjnych w przemyśle stoczniowym będzie stanowiło istotny impuls rozwojowy w tej branży. Dodatkowy zastrzyk inwestycyjny wspomoże reorientowanie się polskiego przemysłu stoczniowego na wytwarzanie produktów finalnych, wyżej przetworzonych, zaawansowanych technologicznie, innowacyjnych oraz realizowanych w oparciu o własne rozwiązania technologiczne i inżynieryjne.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.