• <
BOTA_TECHNIK_MEGA

Karczewski: Będziemy dalej pracować na rzecz przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej. VII Konwent Morski (foto, wideo)

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Karczewski: Będziemy dalej pracować na rzecz przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej. VII Konwent Morski (foto, wideo)
Karczewski: Będziemy dalej pracować na rzecz przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej. VII Konwent Morski (foto, wideo) - GospodarkaMorska.pl

pc/PAP

09.02.2019 Źródło: własne

Będziemy dalej pracować na rzecz przemysłu stoczniowego i gospodarki morskiej, po to, żeby rozwijał się Gdańsk i Polska – zadeklarował w sobotę w Gdańsku w trakcie VII Konwentu Morskiego marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

VII Konwent Morski, który miał miejsca na Politechnice Gdańskiej, to spotkanie przedstawicieli środowisk gospodarczych i naukowych, poświęcone zagadnieniom pozostającym w kompetencjach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu, oprócz Karczewskiego, uczestniczyli m.in. szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski.

Karczewski powiedział, że cieszy się, iż spotkanie ma miejsce na Politechnice, która – jak mówił – „dynamicznie się rozwija”. – Chcemy, żeby polskie uczelnie rozwijały się, chcemy, żeby były naszymi wizytówkami, chcemy, żeby były wizytówkami Polski. Wierzę, że właśnie ta uczelnia jest również wizytówką nie tylko Gdańska, nie tylko Pomorza, ale również i Polski – podkreślił marszałek Senatu.

Podziękował ministrowi Gróbarczykowi za prowadzenie „niezwykle ważnego ministerstwa, które reaktywowali”, bo chcą „pokazać nie tylko symbolicznie, ale praktycznie jak dla nas Polaków, (...) ważna jest gospodarka morska, ale nie tylko morska, również śródlądowa”.

Karczewski podkreślił, że rząd pracuje i będzie dalej pracował „na rzecz Gdańska, na rzecz przemysłu stoczniowego, całej gospodarki morskiej po to, żeby rozwijał się Gdańsk, po to, żeby rozwijała się Polska”.

Z kolei Gróbarczyk w swoim wystąpieniu podkreślił, że „przemysł stoczniowy ma szczególne znaczenie dla rządu”. – Dlatego został wpisany jako jeden z filarów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Morawieckiego – powiedział minister, dodając, że „stocznie stanowią dla nas niezwykle istotną wartość, są podstawą rozwoju, nie tylko technicznego ale technologicznego”. – Mają być kierunkiem reindustrializacji państwa, mają być tym elementem innowacyjności – powiedział Gróbarczyk.

Dodał, że „w tym momencie” ogromne znaczenie ma „rola gdańskiej stoczni Remontowej (stocznia Remontowa Shipbuilding wchodząca w skład Remontowa Holding – PAP”. – Dzisiaj gdańska stocznia Remontowa stanowi istotny element, fundament rozwoju polskiej gospodarki morskiej – mówił Gróbarczyk.

– Albo Polska będzie silna albo wcale jej nie będzie. Bez gospodarki morskiej po prostu jej nie będzie – podkreślił minister. Zaznaczył, że nadrzędnym zadaniem Konwentu Morskiego jest „wyznaczanie horyzontalnych kierunków funkcjonowania nie tylko ministerstwa ale całej branży.
W rozmowie z dziennikarzami szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podkreślił, iż nie jest tajemnicą, że „chcemy wrócić do tej możliwości produkcyjnej z roku 2008, czyli 500 tys. t przerobu w stoczniach”.

– Jest to podyktowane rynkiem, konkurencją, ale takie przyjmujemy założenia. Dlatego też inwestycje, które chcemy poczynić w przemyśle stoczniowym, przede wszystkim infrastrukturalne, jak również uruchomienia nowych programów: „zielona stocznia”, czy stocznie złomowe, decommissioning wież wiertniczych – to wszystko są elementy, które mają za zadanie po prostu dać możliwości i „świeże powietrze” dla rozwoju przemysłu stoczniowego – powiedział Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Gróbarczyk odczytał też list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który przypomniał, że Konwent odbywa się „w przeddzień 99. rocznicy zaślubin Polski z morzem”. „Odrodzenie się państwa polskiego z dostępem do Bałtyku było dla naszej ojczyzny wydarzeniem historycznym niezwykłej wagi. Co więcej, nasi przodkowie nie tylko odzyskali to okno na świat, ale też wspaniale wykorzystali dziejową szansę. Wybudowanie Gdyni z portem i stoczniami, rozbudową floty handlowej i rybackiej oraz Marynarki Wojennej, a także rozwój szkolnictwa morskiego, to były wielkie sukcesy II Rzeczypospolitej – napisał m.in. w liście Kaczyński.

List do uczestników konwentu wystosowała też wicepremier Beata Szydło. „Transport morski i śródlądowy odgrywa istotną rolę we wzroście konkurencyjności w Unii Europejskiej i na światowych rynkach. To także kluczowy sektor polskiej gospodarki. Dlatego jedną z moich pierwszych decyzji jako premiera w 2015 roku było utworzenie ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej” – przypomniała Szydło dodając, że „jako rząd wytyczyliśmy jasny kierunek wspierania ośrodków szkolnictwa morskiego, obraliśmy również kurs na odbudowę przemysłu okrętowego i rewitalizację przemysłu stoczniowego”. „Po 3 latach funkcjonowania urzędu widać efekty aktywnej polityki w tym obszarze” – podkreśliła.

Ze względów osobistych w spotkaniu nie mógł wziąć udziału anonsowany wcześniej kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu Morskiego i były wiceminister transportu i gospodarki morskiej. Na jego – przekazaną przez organizatorów – prośbę, spotkanie rozpoczęto minutą ciszy ku czci zmarłego b. premiera Jana Olszewskiego (to w jego rządzie Sulatycki był wiceministrem).

Obecny na konwencie Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej, w swoim wystąpieniu zwracał uwagę, po co w ogóle istnieje flota statków.

– 90% handlu światowego, międzynarodowego odbywa się morzem, na statkach. W Unii Europejskiej jest to ok. 70%. Jeżeli chodzi o Polskę jest to między 60% a 70%. Czyli to, wszystko, co widzimy na naszych zatłoczonych drogach, to marne kilkanaście procent. Brak ośrodka dysponowania flotą w kraju oznacza natychmiastowe wykorzystanie sytuacji przez obcych armatorów – powiedział Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny PŻM.

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik podkreślił, że uczelnia ta nie buduje okrętów, natomiast kształci specjalistów, bez których ta budowa okrętów i innych urządzeń niezbędnych do rozwoju gospodarki morskiej byłaby niemożliwa.

 – Czyli to jest kształcenie inżynierów magistrów, inżynierów doktorów, którzy znajdą po zakończeniu swoich studiów pracę w jednostkach związanych z rozwojem gospodarki morskiej. Oczywiście to jest także to, że część tych absolwentów musi znaleźć zatrudnienie na politechnice, żeby rozwijać potencjał – powiedział prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor PG.
 
W programie spotkania przewidziano kilka wystąpień. Prezes Remontowa Holding Piotr Soyka wygłosił referat pt. „Perspektywy Rozwoju Przemysłu Stoczniowego na przykładzie Remontowa Holding SA”. Zaprezentowano też działalność Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia i wygłoszono referat pt. „Wkład Politechniki Gdańskiej w rozwój gospodarki morskiej”.

Konwent Morski powołany został w 2016 r. z inicjatywy ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Ciało to zajmuje się m.in. opiniowaniem kluczowych kierunków działania resortu w obszarze polskiej gospodarki morskiej, rekomendowaniem inicjatyw, a także przedkładaniem projektów, założeń i koncepcji rozwoju w obszarach pozostających w kompetencjach Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna $ tona
 Cynk $ tona
 Aluminium $ tona
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.