• <
kongsberg_mega_2020

COVID-19 - Wytyczne IMO dotyczące opóźnienia dostawy statku

Strona główna Stocznie, offshore COVID-19 - Wytyczne IMO dotyczące opóźnienia dostawy statku
COVID-19 - Wytyczne IMO dotyczące opóźnienia dostawy statku - GospodarkaMorska.pl

ew/Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego

24.04.2020 Źródło: własne

Z powodu problemów wynikających z pandemii COVID-19, dnia 3 kwietnia 2020 r. Międzynarodowa Organizacja Morska („IMO”), wydała w ramach okólnika nr. 4204/Add. 7 Wytyczne odnoszące się do nieprzewidzianych opóźnień w budowach i dostawach statków. Wytyczne są skierowane do wszystkich państw członkowskich IMO, organizacji międzyrządowych i pozarządowych posiadających status doradczy w ramach IMO i są szczególnie istotne dla armatorów, stoczniowców, inspektorów, inżynierów serwisowych, a także dostawców sprzętu.

Wytyczne odnoszą się do zastosowania Regulacji SOLAS II-1/3-10. Regulacja ta ustanowiła normy budowy statków, mające zastosowanie do masowców i zbiornikowców o długości 150 m i większej, których planowana dostawa została ustalona na 1 lipca 2020 r. lub później. Normy dotyczące budowy statków przewidują, że projektowane i budowane masowce i zbiornikowce do przewozu ropy, powinny mieć określony okres użytkowania i przez cały okres eksploatacji powinny pozostać bezpieczne i przyjazne dla środowiska.

Wytyczne sugerują projekt ujednoliconej interpretacji definicji „nieprzewidzianego opóźnienia w dostawie statków”, tak jakby taki termin został zawarty w Regulacji SOLAS. Rozwiązanie to jest zbliżone do interpretacji przyjętej w odniesieniu do tego samego terminu w innej regulacji SOLAS, a mianowicie II- 1/ 3-2 (Zapobieganie korozji zbiorników balastowych wody morskiej w zbiornikowcach i masowcach).

Projekt interpretacji przewiduje dwa scenariusze:

(1) umowa dotycząca budowy statków została zawarta między 1 lipca 2016 r., a 1 lipca 2020 r. lub w przypadku braku umowy budowy statków, położenie stępki miało miejsce między 1 lipca 2017 r., a 1 lipca 2020 r.;

(2) dostawa statku miała mieć miejsce przed 1 lipca 2020 r., ale została opóźniona z powodu nieprzewidzianych okoliczności, niezawinionymi przez stocznię lub armatora, państwo bandery tego statku może zaakceptować ten statek jako statek dostarczony przed 1 lipca 2020 r. do celów Regulacji.

Projekt interpretacji przewiduje między innymi, że:

1. Państwo bandery powinno rozpatrywać wnioski indywidualnie dla każdego przypadku, zawsze w świetle szczególnych okoliczności. W przypadku budowy statku w obcym kraju państwo bandery może wymagać formalnego raportu od władz tego kraju stwierdzającego, że opóźnienie było spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, niezależnymi od stoczni lub armatora;
2. Niektóre certyfikaty statku powinny zawierać informację o przyjęciu statku przez państwo bandery na podstawie Interpretacji, dotyczącej nieprzewidzianego opóźnienia w dostawie;
3. Państwo bandery powinno zgłosić IMO dane statku i powody, dla których statek został przyjęty przez państwo bandery, zgodnie z Interpretacją.

Z powodu odroczenia sesji Komitetu ds. Bezpieczeństwa na Morzu, IMO nie ma możliwości podjęcia decyzji o przyjęciu projektu ujednoliconej interpretacji w Wytycznych przed 1 lipca 2020 r. Warto jednak mieć na uwadze, że charakter prawny wytycznych pozostawia swobodę wyboru zastosowania przez państwa bandery, dlatego też w ich gestii pozostanie faktyczne jej zastosowanie oraz implementacja.

Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego

Źródło: www.imo.org

Źródło:
własne
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.