• <
gryfia_70lat

Chcemy metropolii na Pomorzu! Deklaracja samorządów i spotkanie z parlamentarzystami

ew

10.07.2018 09:43 Źródło: gdansk.pl
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki Chcemy metropolii na Pomorzu! Deklaracja samorządów i spotkanie z parlamentarzystami

Partnerzy portalu

Chcemy metropolii na Pomorzu! Deklaracja samorządów i spotkanie z parlamentarzystami - GospodarkaMorska.pl

Gminy i powiaty zrzeszone w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot nie ustają w staraniach o utworzenie metropolii na Pomorzu. Opublikowały deklarację na rzecz utworzenia obszaru metropolitalnego i organizują spotkanie z parlamentarzystami Pomorza.

“Chcemy metropolii na Pomorzu!” - wykrzyknikiem kończy się deklaracja podpisana 9 lipca 2018 r. przez przedstawicieli miast, gmin i powiatów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, które po raz kolejny przypominają w ten sposób, że Pomorze wciąż czeka na swoją metropolię.

Przypomnijmy: w lipcu 2016 r. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu i wiceprzewodniczący zarządu OM G-G-S zawiózł do Warszawy oficjalny dokument poświadczający wolę utworzenia metropolii na Pomorzu. Dokument sygnowały władze Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz 50 okolicznych gmin. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawiciele OM G-G-S prowadzili rozmowy z wiceministrem Sebastianem Chwałkiem, który nadzorował prace nad utworzeniem Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii.

W 2017 r. OM G-G-S złożył do ówczesnej premier Beaty Szydło projekt ustawy i wniosek o utworzenie metropolii na Pomorzu. Starania pomorskich samorządowców w międzyczasie zyskały poparcie: Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich.

- MSW nie mówiło “nie”. Oświadczyło, że po tym jak powstanie metropolia śląska (funkcjonuje od 1 stycznia 2018 r. - red.), będą przyglądać się kolejnym potencjalnym obszarom, w pierwszej kolejności naszemu - przypomina Michał Glaser, dyrektor biura Stowarzyszenia OM G-G-S. - Obecnie Sebastian Chwałek już nie jest wiceministrem i mamy nowego premiera. Wyciągamy wnioski z działań Śląska, który tylko przez konsekwencję i upór w komunikowaniu w różnych środowiskach, że domaga się związku metropolitalnego, osiągnął sukces. My nie chcemy działać raz na cztery lata w tej sprawie. Apelujemy do różnych środowisk Pomorza: biznesowych, prawniczych, artystycznych, do organizacji pozarządowych, żeby zaangażowały się w kampanię na rzecz powstania metropolii.

18 lipca OM G-G-S przypomnieć chce pomorskim parlamentarzystom, że także ich rolą jest lobbowanie na rzecz stworzenia metropolii na Pomorzu i zaprasza posłów i senatorów na spotkanie w sejmie w tej sprawie. Stowarzyszenie deklaruje, że także podczas kampanii wyborczej w nadchodzących wyborach samorządowych temat metropolii dla Pomorza będzie mocno zaakcentowany.

- Będziemy dalej zabiegać, w tym roku i kolejnych latach, by sejm obecny, czy wybrany w przyszłym roku, przyjął ustawę metropolitalną dla nas - podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, przewodniczący zarządu OM G-G-S. - Chcielibyśmy, tak jak metropolia śląska móc sięgać po dodatkowe uprawnienia i środki finansowe, które moglibyśmy przeznaczyć np. na usamorządowienie komunikacji kolejowej i wspólny bilet, na poprawę warunków życia mieszkańców naszych miast, gmin i powiatów.

Jeśli powstanie metropolia, na Pomorzu co roku zostanie około 170 milionów złotych, które obecnie trafiają do budżetu państwa. Kwota ta jest równowartością 5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, która przysługuje właśnie związkom metropolitalnym.

TREŚĆ DEKLARACJI

My sygnatariusze zaangażowani w zrównoważony rozwój Pomorza wyrażamy nasze poparcie dla utworzenia związku metropolitalnego w województwie pomorskim.

Związek metropolitalny jest formalnym usankcjonowaniem istniejących oraz sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy i powiaty województwa pomorskiego.

Utworzenie związku metropolitalnego jako zjednoczonej siły miast i gmin przyczyni się do bardziej dynamicznego rozwoju naszych samorządów oraz służyć będzie widocznej poprawie warunków życia mieszkańców Pomorza.

Kluczowe są wola oraz wspólne działanie, ale także zachowanie własnej tożsamości. Ze świadomością różnic i podobieństw, w poszanowaniu historycznych doświadczeń, łatwiej jest planować, a także koordynować działania na poziomie metropolitalnym.

Wymiana różnorodnych doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk dają szansę na harmonijny rozwój całego obszaru metropolii.

Skoordynowana metropolia to codzienne korzyści, zarówno dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, sektora nauki, mieszkańców jak i turystów. Rozwój metropolii jest naszą wspólną szansą, a powodzenie całego projektu zależy od zaangażowania wszystkich strategicznych partnerów.

Chcemy metropolii na Pomorzu!

Źródło:
gdansk.pl

Partnerzy portalu

aste_580x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.