• <

Ruszył 3. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

11.06.2015 05:22 Źródło: własne
Strona główna Ruszył 3. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie
Ruszył 3. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl

W Szczecinie rozpoczął się 3. Międzynarodowy Kongres Morski. W wyjątkowo uroczystej atmosferze, w absolutnie wyjątkowym miejscu jakim jest Filharmonia Szczecińska przedstawiciele polityki, biznesu oraz nauki rozpoczęli 3 dniową debatę nad najważniejszymi sprawami dzisiejszej gospodarki morskiej.

Ponad tysiąc zarejestrowanych uczestników, ponad pięćdziesięciu prelegentów dyskutować będzie o perspektywach rozwoju branży morskiej, tak w Polsce, jak i na świecie oraz wymieniać swoje doświadczenia i wiedzę. Jedno z najważniejszych wydarzeń branży morskiej w Polsce otworzyła minister Maria Wasiak.

Zwracając się do zebranych, minister przedstawiła ostatnie działania rządu na rzecz rozwoju gospodarki morskiej w Polsce. Mówiła o prowadzonej przez resort działalności legislacyjnej i inwestycyjnej oraz przyjętej przez Radę Ministrów Polityce morskiej RP do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030). M. Wasiak przybliżyła kierunki rozwoju polskiej gospodarki morskiej nakreślone w tym dokumencie.

"Polityka morska RP do roku 2020 jest dokumentem o charakterze strategicznym. Jej realizacja ma na celu zwiększenie udziału sektora gospodarki morskiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej" - stwierdziła.

"Jestem przekonana, że nakreślone priorytety polityki morskiej państwa do 2020 r. z perspektywą do 2030 r., prace legislacyjne, w tym wprowadzone ułatwienia dla przedsiębiorców, a także modernizacja infrastruktury stanowią solidną podstawę dla zrównoważonego i stabilnego rozwoju krajowego sektora morskiego" - podsumowała minister Maria Wasiak.

Uroczystość zainaugurowały również wystąpienia ministra Janusza Piechocińskiego, wiceminister Doroty Pyć oraz wiceminister Doroty Wendel.

– Przemysł stoczniowy jest jedną z najbardziej innowacyjnych gałęzi polskiej gospodarki stawiających na zaawansowane technologie oraz ochronę środowiska naturalnego – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

W opinii wicepremiera Piechocińskiego aktualna sytuacja na światowym rynku skłania polskie firmy z sektora stoczniowego do coraz większej dywersyfikacji działalności. – Polskie stocznie koncentrują się na promowaniu rozwoju statków przyjaznych środowisku, wspieraniu inicjatyw dla rozwoju statków specjalistycznych oraz intensyfikacji działalności badawczo–rozwojowej – powiedział. – Produkcja oparta na nowoczesnych technologiach pozwoli na zwiększenie konkurencyjności branży – dodał.

Szef resortu gospodarki podkreślił także, że polskie stocznie remontowe stanowią silną konkurencję dla wiodących stoczni europejskich. – Świadczą one specjalistyczne usługi w zakresie podnoszenia standardów eksploatowanych statków i platform offshore, dostosowując te jednostki do coraz bardziej restrykcyjnych norm w dziedzinie ekologii – powiedział.

Wiceminister Dorota Pyć, mówiąc o inwestycjach, odniosła się do rosnących przeładunków w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W 2013 r. łączne obroty ładunkowe w potach morskich wyniosły 64,1 mln ton, tj. o 9 proc. więcej niż w roku poprzednim.

"Dynamika wzrostu przeładunków świadczy o rosnącej konkurencyjności polskich portów w regionie Morza Bałtyckiego, a także o coraz lepszym skomunikowaniu z zapleczem, co jest możliwe dzięki realizacji inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury portowej oraz dostępu do portów od strony morza i od strony lądu" - powiedziała wiceminister.

D. Pyć podkreśliła również rangę polskich uczelni morskich.

"Szkolnictwo morskie w Polsce prezentuje najwyższy światowy poziom. Absolwenci polskich Akademii Morskich stanowią nie tylko korpus oficerów floty handlowej, ale również zasilają kadry menadżerskie przedsiębiorstw handlu morskiego, portów i administracji morskiej na całym świecie" - dodała.

Z kolei wiceminister Iwona Wendel mówiła o innowacjach i inteligentnym rozwoju.

"Podnoszenie poziomu innowacyjności gospodarki to kluczowy cel polityki rozwojowej Polski oraz całej Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów Strategii Europa 2020 r. jest wzrost inteligentny, czyli rozwój gospodarki opartej na wiedzy, nie kopiującej nowoczesnych technologii, lecz je kreujących" – podkreśliła wiceszefowa resortu.

Dodała, że jednym z ważniejszych narzędzi wsparcia innowacyjności w Polsce w najbliższych latach są Programy Inteligentny Rozwój (PO IR), Polska Wschodnia (PO PW) oraz 16 programów regionalnych (RPO).

"Unijne środki zostaną zainwestowane w obszary, w których kraj lub dany region mogą uzyskać przewagę konkurencyjną, czyli tzw. inteligentne specjalizacje" – przypomniała wiceminister Wendel.

Kongres jest platformą dla międzynarodowej współpracy branży morskiej i forum do dyskusji o szeroko pojętej gospodarce morskiej. Biorą w nim udział przedstawiciele środowiska morskiego, a także przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i samorządowcy. W programie Kongresu znajdą się panele dyskusyjne, interdyscyplinarne warsztaty, debaty i wykłady plenarne. W tegorocznej edycji wśród spraw, które poruszone zostaną, są takie zagadnienia jak: inteligentne specjalizacje morskie, wykorzystanie zasobów morza i ochrona środowiska morskiego, ekologia i bezpieczeństwo na morzu, energetyka odnawialna. Omówiona zostanie również idea rozbudowy autostrad morskich oraz ich wpływu na rozwój żeglugi, a także kwestia rozwoju europejskich portów morskich w kontekście inteligentnej współpracy na linii miasto-port.

III Międzynarodowy Kongres Morski odbywa się w dniach 10-12 czerwca 2015 r. w Szczecinie.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 35671,00 $ tona -0,25% 28 lip
 Cynk 2951,00 $ tona 0,10% 28 lip
 Aluminium 2516,00 $ tona 0,76% 28 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.