• <
PZT_980x120_gif_2020

Rada Interesantów Portu Gdynia w sprawie zapowiadanej blokady portów morskich

Strona główna Porty, logistyka Rada Interesantów Portu Gdynia w sprawie zapowiadanej blokady portów morskich
Rada Interesantów Portu Gdynia w sprawie zapowiadanej blokady portów morskich - GospodarkaMorska.pl

ew

17.12.2019 Źródło: własne

W związku z zapowiadaną na styczeń 2020 r. blokadą morskich portów strategicznych położonych na polskim wybrzeżu, głos zabrała Rada Interesantów Portu Gdynia. Publikujemy pełną treść oświadczenia, które otrzymaliśmy.

"Działając jako podmiot utworzony na mocy art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, zrzeszający przedsiębiorców prowadzących działalność  na obszarze Portu Gdynia, Rada Interesantów Portu Gdynia (dalej; „Rada”) pragnie wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec planowanych przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich działań polegających na blokowaniu portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, a więc m. in. portu morskiego w Gdyni.

Rozumiejąc trudną sytuację podmiotów zajmujących się wykonywaniem morskich rejsów wędkarskich, związaną z wprowadzeniem przez Komisję Europejską zakazu połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego, Rada zwraca uwagę, że godziwa obrona własnych interesów przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich wymaga, aby w wyniku podejmowanych w tym zakresie działań nie były naruszane prawa oraz słuszne interesy innych podmiotów, w tym w szczególności przedsiębiorców  funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa i wykonujących działalność gospodarczą na terenie Portu Gdynia i pozostałych portów polskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Tym bardziej, że działalność gospodarcza prowadzona na terenie ww. portów morskich pozostaje bez jakiegokolwiek związku z funkcjonowaniem podmiotów trudniących się wykonywaniem morskich rejsów rybackich.

Rada pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż planowana blokada, która - zgodnie z zapowiedziami organizatorów - ma być prowadzona do odwołania,  w razie zrealizowania zapowiedzi, doprowadzi do opóźnienia lub wręcz uniemożliwi ruch statków wpływających i wypływających z Portu Gdynia, co spowoduje powstanie po stronie podmiotów operujących na terenie Portu Gdynia wielomilionowych strat finansowych. Szkody te obejmą nie tylko rzeczywiste straty poniesione w czasie trwania blokady portu związane bezpośrednio z brakiem możliwości wykonywania zawartych z kontrahentami umów, ale również utracone korzyści w postaci wartości odstąpienia bądź rezygnacji kontrahentów z dalszej współpracy z uwagi na utratę zaufania.

Podkreślenia również to, że przeprowadzenie przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich zapowiadanej blokady portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w tym portu morskiego w Gdyni, spowoduje nie tylko szkody finansowe dla budżetu państwa, związane z niepobranymi należnościami publicznoprawnymi w postaci podatków i ceł oraz brakiem możliwości osiągnięcia spodziewanych zysków przez spółki Skarbu Państwa zarządzające portami z tytułu poboru opłat portowych, ale wprowadzi również zakłócenia w łańcuchu dostaw wszystkich przedsiębiorstw realizujących wymianę handlową przez polskie porty morskie.

Nie można także pominąć okoliczności, iż największe polskie porty morskie, w których planowane jest przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich przeprowadzenie blokady, posiadają strategiczne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa. W tym kontekście przypomnieć trzeba w szczególności, że port morski w Gdyni spełnia nie tylko funkcje handlowe, ale również związane z bezpieczeństwem militarnym kraju, a w jego granicach znajdują się infrastruktura oraz jednostki Marynarki Wojennej RP. W związku z tym, planowane przez Armatorów Morskich Jednostek Wędkarskich działania w postaci blokady tego portu mogą godzić w bezpieczeństwo państwa.

W świetle wszystkich powyższych okoliczności, Rada Interesantów Portu Gdynia zwraca się do organizatorów oraz podmiotów zamierzających wziąć udział w zapowiadanej blokadzie o rezygnację z tej formy protestu i wybór drogi obrony swych interesów, zgodnej z przepisami prawa i nienaruszającej interesów innych przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze gospodarki morskiej oraz całego grona uczestników wymiany handlowej  obsługiwanej przez polskie porty morskie.

Piotr Pawłowski, Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia".

Źródło:
własne
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020
port_gdańsk_390x100_2020
invest_gda_390x100_gif_2020
 Ropa brent 43,09 $ baryłka  0,00% 22:59
 Cyna 18150,00 $ tona -0,52% 17 wrz
 Cynk 2466,00 $ tona -1,56% 17 wrz
 Aluminium 1743,00 $ tona -0,91% 17 wrz
 Pallad 2382,60 $ uncja  0,00% 22:59
 Platyna 932,40 $ uncja  0,00% 22:59
 Srebro 26,97 $ uncja  0,00% 22:59
 Złoto 1957,75 $ uncja  0,00% 22:59
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.