• <
PZT_1100x200_gif_2020

PRS przewodzi Grupie EU RO MUTUAL RECOGNITION

PRS przewodzi Grupie EU RO MUTUAL RECOGNITION - GospodarkaMorska.pl

pc/PRS

31.07.2019 Źródło: własne

Grupa EU RO MUTUAL RECOGNITION została powołana przez organizacje uznane przez Unię Europejską dla zapewnienia wspólnej i jednolitej implementacji Artykułu 10.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 391/2009. W tym roku mija 10-ty rok jej funkcjonowania.

Obecnie członkami grupy jest 12 towarzystw klasyfikacyjnych uznanych przez UE. Strukturę Grupy tworzą: Komitet Sterujący, Komitet Techniczny i Sekretariat. Przewodnictwo każdego z komitetów sprawowane jest rotacyjnie.

Od 1 stycznia 2019 r. PRS objął na rok przewodnictwo Komitetu Sterującego, najważniejszego organu decyzyjnego Grupy. Komitet Sterujący odpowiada za zarządzanie procedurami i metodami pracy pomiędzy organizacjami uznanymi oraz za wprowadzanie wymagań technicznych, które mają ułatwiać wdrożenie wzajemnego uznawania certyfikatów na materiały, wyposażenie i komponenty.

Warto wspomnieć, że od lipca 2013 r. do końca 2014 roku PRS przewodniczył pracom Komitetu Technicznego a w lipcu 2018 r. wydał Publikację przepisową 102/P pt. „EU RO Mutual Recognition of Type Approval”. Wymagania w niej zawarte stanowią rozszerzenie wymagań części VI i VIII Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich.

W okresie 10-letniej działalności Grupa opracowała zharmonizowane wymagania techniczne dla 70 wyrobów wyposażenia maszynowego i elektrycznego, dla których przepisy klasyfikacyjne wszystkich organizacji wymagają nadzoru w formie uznania typu wyrobu. Według danych z maja tego roku, organizacje te wystawiły łącznie 160 świadectw uznania, w tym najwięcej dla: czujników (22%), komputerów i sterowników programowalnych (19%) oraz wyświetlaczy i monitorów (13%). PRS przeprowadził proces uznania i wystawił świadectwa dla pięciu wyrobów (https://approvals.prs.pl/#en%2Fmr).

Poddanie wyrobu procedurze uznania typu na zgodność z jednolitymi wymaganiami, przy zastosowaniu uzgodnionych procedur, oznacza, że świadectwo uznania typu wyrobu wydane przez jedno z uznanych towarzystw klasyfikacyjnych, w tym PRS, będzie honorowane przez wszystkie pozostałe organizacje.

PRS zachęca wszystkich producentów wyposażenia i komponentów na statki do ubiegania się o odpowiednie certyfikaty uznania wyrobów.

Kontakt:
Pion Okrętowy
Biuro Handlowe
tel: +48 58 75 11 348
email:oh@prs.pl


Najnowszy biuletyn Grupy tutaj.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 27800,00 $ tona 0,38% 15 kwi
 Cynk 2809,00 $ tona 0,72% 15 kwi
 Aluminium 2328,00 $ tona 1,35% 15 kwi
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.