• <
siemens_gamesa_2022

Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

mk

19.09.2019 19:27 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

Partnerzy portalu

Prezydent podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych - GospodarkaMorska.pl

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych; ma ona ułatwić realizację strategicznych projektów rozbudowy potencjału przeładunkowego portów morskich - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, ustawa "ma na celu wprowadzenie mechanizmów prawnych ułatwiających realizację strategicznych z punktu widzenia interesów państwa projektów rozbudowy potencjału przeładunkowego portów morskich".

Wyjaśniono, że chodzi m.in. o wprowadzenie, wydawanej przez właściwego wojewodę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego; uproszczenie procesu uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Założony cel ma być też realizowany dzięki przyśpieszeniu towarzyszących inwestycjom portowym postępowań administracyjnych przez określenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć.

Wprowadzone mają być przepisy pozwalające inwestorowi na skuteczne uzyskanie niezbędnego do realizacji inwestycji prawa do nieruchomości, przy jednoczesnym zapewnieniu odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości.

Zmiany mają umożliwić inwestorowi wejście na teren nieruchomości "w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (...) lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie innych decyzji wymaganych w celu realizacji inwestycji".

Wyłączone ma być stosowanie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów ustawy o rewitalizacji oraz przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w przypadku przygotowywania inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego.

"Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji w zakresie oznaczonym w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja ta stała się ostateczna, za odszkodowaniem" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z ustawą, za nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, będzie przysługiwać odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między wojewodą a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości.

Wysokość odszkodowania będzie ustalana na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Odszkodowanie będzie podlegać waloryzacji na dzień wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
Bollore_390x100_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.