• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Dzień dostawcy w GAZ-SYSTEM

pc

20.09.2019 11:09 Źródło: własne
Dzień dostawcy w GAZ-SYSTEM - GospodarkaMorska.pl

Po raz szósty spółka zorganizowała spotkanie z firmami wykonawczymi w ramach Dnia Dostawcy, które odbyło się 20 września 2019 r. w Warszawie. GAZ-SYSTEM  prowadzi stały dialog z rynkiem firm projektowych i budowlanych, aby zrealizować największy w historii polskiego gazownictwa plan inwestycyjny.

Prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień zwraca uwagę, że przyjęta przez Spółkę strategia zakłada realizację szeregu złożonych projektów inwestycyjnych takich jak: Baltic Pipe, Korytarz Północ-Południe, interkonektory. Plan rozbudowy sieci przesyłowej generuje coraz większe potrzeby w zakresie usług projektowych, dostaw i robót budowlanych.

– Na bieżąco analizujemy rynek wykonawczy. Wiemy, co dzieje się w branży i jakie zachodzą w niej zmiany. Zdajemy sobie również sprawę, że nasza spółka musi je w swojej działalności uwzględniać. Wszystko po to, aby rynek wykonawców mógł z wyprzedzeniem przygotować się do realizacji naszego planu inwestycyjnego – powiedział prezes GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień.

– Aby było to jednak możliwe po stronie wykonawców i dostawców musimy mieć partnera, który podobnie jak my uzna realizację kontraktu za wspólny cel. Wiemy, że istnieją obszary do dalszej pracy, a dzisiejsza konferencja jest doskonałym miejscem do swobodnej wymiany doświadczeń, które mogą przełożyć się na efektywną  i terminową realizację umów – dodał.

Agnieszka Olszewska, dyrektor odpowiedzialny za Pion Zakupów w GAZ-SYSTEM podkreśliła, że spółce zależy na budowaniu partnerskich relacji z wykonawcami. – Rozmawiamy z naszymi partnerami biznesowymi, aby poznać ich oczekiwania względem inwestora – dodała. Zwróciła uwagę, że GAZ-SYSTEM wprowadził już znaczące zmiany w zapisach kontraktowych, mające pozytywny wpływ na płynność finansową wykonawcy.

Poza tym Spółka realizuje zakupy z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W procesie zamówień funkcjonuje również lista wiarygodnych dostawców, która premiuje firmy rzetelnie wywiązujące się z realizacji umów. - Stosowany przez GAZ-SYSTEM dialog techniczny w przypadku złożonych projektów pozwala na wypracowanie takich rozwiązań, aby wykonanie zamówienia dla obu stron było realne. Będziemy dokładać starań, aby opis przedmiotu zamówienia był doprecyzowany, jednoznaczny i zrozumiały dla wszystkich oferentów – dodała na zakończenie.

Bollore Logistics
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34937,00 $ tona 1,67% 16 wrz
 Cynk 3063,00 $ tona 0,39% 16 wrz
 Aluminium 2868,00 $ tona 0,03% 16 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.