• <
PZT_1100x200_gif_2020

Strategia: wsparcie publiczne nakierowane na większe wykorzystanie kolei

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Strategia: wsparcie publiczne nakierowane na większe wykorzystanie kolei
Strategia: wsparcie publiczne nakierowane na większe wykorzystanie kolei - GospodarkaMorska.pl

pc

22.02.2017 Źródło: PAP

Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada, że wsparcie publiczne będzie w najbliższych latach nakierowane m.in. na większe wykorzystanie potencjału transportu kolejowego. Chodzi o transport międzynarodowy, regionalny, między- i wewnątrzaglomeracyjny.

Transport zaliczono w Strategii do sektorów strategicznych, które mają szanse stać się przyszłymi motorami polskiej gospodarki.

Jak czytamy w SOR, rozwój infrastruktury transportu determinuje zarówno jakość życia obywateli, dostępność rynków pracy, jak i konkurencyjność gospodarki. Oprócz budowy czy modernizacji materialnej infrastruktury transportu, istotny jest efektywny sposób jej wykorzystania. Wiąże się to między innymi z integracją różnych gałęzi transportu, a także z poprawą jakości usług transportowych.

Równocześnie duży nacisk ma być położony na ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko, m.in. poprzez wspieranie rozwiązań ograniczających emisję zanieczyszczeń.

Zakłada się ponadto większe wykorzystanie przewozów intermodalnych w relacjach międzykontynentalnych, takich jak Jedwabny Szlak. Większe wykorzystanie kolei, poza ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko, spowoduje skrócenie czasu podróży, wzrost bezpieczeństwa transportowanych koleją ładunków oraz zmniejszenie kosztów transportu, a także poprawę bezpieczeństwa na drogach.

W zakresie transportu drogowego priorytetem wpisanym do strategii jest dokończenie sieci drogowej zapewniającej połączenia w oparciu o autostrady i drogi ekspresowe pomiędzy największymi ośrodkami w kraju, połączenia transgraniczne: Polska-kraje bałtyckie (Via Baltica) i Polska-Południe (Via Carpatia).

Strategia zapowiada też podjęcie działań w zakresie odbudowy możliwości transportowych polskich szlaków wodnych (zwłaszcza Odry oraz dolnej Wisły). Transport rzeczny będzie promowany jako konkurencyjny i niskoemisyjny środek transportu.

Według zapowiedzi zawartych w strategii, w miastach rozwijane będą zintegrowane systemy transportu publicznego przy wykorzystaniu niskoemisyjnych środków transportu, szczególnie pojazdów szynowych i elektrycznych autobusów. Stworzone zostaną łańcuchy ekomobilności, poprawiające warunki przemieszczania się rowerem i pieszo. Miasta będą lepiej skomunikowane z obszarami funkcjonalnymi, a indywidualny transport samochodowy zostanie ograniczony, szczególnie w centrach miast.

Na obszarach wiejskich będą kontynuowane działania w zakresie budowy i modernizacji podstawowej infrastruktury transportowej (drogi lokalne, infrastruktura towarzysząca, ścieżki rowerowe, środki transportu zbiorowego) oraz rozwoju usług transportu zbiorowego.

W zakresie transportu lotniczego, w celu zwiększenia efektywności i rentowności portów lotniczych, realizowane będą działania związane z inwestycjami w części lotniczej (airside) portów lotniczych, poprawą bezpieczeństwa, infrastrukturą komunikacji nawigacyjnej i dozorowania, systemami zarządzania ruchem lotniczym oraz ochroną środowiska. Niezbędne będzie również powiązanie poszczególnych portów z siecią transportową oraz regionalnymi centrami gospodarczymi drogami kolejowymi.

W strategii napisano, że w ramach programu dotyczącego nowoczesnych produktów przemysłu okrętowego konieczne będzie zapewnienie ram prawnych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych dla aktywizacji przemysłu stoczniowego, rozwoju naukowych ośrodków badawczo-rozwojowych opracowujących innowacyjne typy statków. Chodzi tu m.in. o projekt Batory, który zakłada stymulowanie rozwoju technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających i konstrukcji morskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku produkcji innowacyjnych produktów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej.

Z kolei w ramach projektu Żwirko i Wigura stymulowany będzie rozwój zintegrowanych systemów zarządczych pozyskujących dane z bezzałogowych statków powietrznych – usługi oparte na wykorzystaniu dronów.

W ramach Programu Elektromobilność, zakładającego rozwój produktów z obszaru elektromobilności, rozwój rynku będzie stymulowany w taki sposób, aby zwiększyć udział pojazdów o napędzie elektrycznym. W jego skład wejdzie m.in. projekt E-bus, czyli stymulowanie projektowania i produkcji polskich pojazdów elektrycznych na potrzeby komunikacji miejskiej; budowa silnych podmiotów na wszystkich etapach łańcucha wartości w sektorze produkcji taboru komunikacji miejskiej, takiego jak autobusy elektryczne czy tramwaje. Z kolei projekt nazwany „Samochód Elektryczny” zakłada stymulowanie rozwoju technologii, produkcji i rynku samochodów elektrycznych.

W ramach projektu Luxtorpeda 2.0 stymulowany będzie rozwój technologii i produkcji polskich pojazdów szynowych, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów transportu pasażerskiego.

Źródło:
PAP
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33097,00 $ tona -1,39% 10 maj
 Cynk 3037,00 $ tona 2,15% 10 maj
 Aluminium 2565,00 $ tona 1,87% 10 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.