• <
PZT_1100x200_gif_2020

STRABAG wybudował most na Nogacie w Malborku

STRABAG wybudował most na Nogacie w Malborku - GospodarkaMorska.pl

pc

04.10.2016 Źródło: własne

Nowa przeprawa przez Nogat w Malborku oddana do użytku kierowcom, stary most zamknięty na czas rozpoczynającej się modernizacji drogi. STRABAG Sp. z o.o. ukończył I Etap budowy najważniejszej od wielu lat inwestycji infrastrukturalnej w Malborku. Całe zadanie polegające na budowie mostu wraz z dojazdami w ciągu dróg krajowych 22 i 55 (w tym również dojazdów do starego mostu) na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku zgodnie w planem zakończy się po zakończeniu prac archeologicznych na Placu Słowiańskim i Alei Rodła. Wartość inwestycji to 55,5 mln PLN netto (70 mln PLN brutto).

– Obiekty mostowe należą do tych konstrukcji, które cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem. Są spektakularne, ciekawe architektonicznie, zaawansowane technologicznie, trudno przejść obok nich obojętnie. Często są dziełami sztuki, najczęściej jednak pełnią ważną funkcję komunikacyjną, czego najlepszym przykładem jest właśnie most w Malborku. W skali budowanych przez STRABAG konstrukcji inżynierskich nie należy być może do największych, ale dla jakości komunikacji w mieście i jego okolicach to projekt bez wątpienia bezcenny. Cieszę się, że mogliśmy zrealizować kolejny ważny dla nas kontrakt na Pomorzu, które jest jednym z najważniejszych i najlepiej rozwijających się regionów w kraju – mówi Wojciech Trojanowski, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Umowę między GDDKiA i wykonawcą, firmą STRABAG Sp. z. o.o., podpisano w kwietniu 2015 roku. Obejmowała ona rozbudowę odcinka drogi krajowej 22 na długości ok. 1,8 km (od ul. Tczewskiej do Placu Słowiańskiego) do dwóch jezdni oraz budowę przeprawy o dł. 178,8 m w ciągu tej drogi. Przewidywała także rozbudowę skrzyżowań, ścieżek rowerowych i chodników, przystanków autobusowych i poprawę odwodnienia drogi oraz kanalizację.

Most przez Nogat

Nowo wybudowany most przez Nogat, to obiekt o przekroju 3-belkowym, 5-przęsłowym, podpartym na 6 podporach, w tym trzech znajdujących się w korycie rzeki. Wszystkie podpory zostały posadowione na palach w technologii TUBEX. W celu wykonania fundamentów wykonano szczelne komory za pomocą wbijanych w grunt stalowych grodzic, następnie wykonano korki betonowe zapobiegające filtracji wody z gruntu. Z tak przygotowanych komór wypompowano wodę i osuszono, dając możliwość wykonania zbrojenia fundamentu i filarów podpór, a następnie ich zabetonowania.

Pomost realizowany w technologii nasuwania podłużnego

Zastosowana do wykonania ustroju nośnego technologia polegała na wykonywaniu kolejnych sekcji przęseł mostu na stanowisku do nasuwania, znajdującym się za skrajną podporą od strony Tczewa. Segmenty betonowano w szalunku stacjonarnym, a następnie, po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości oraz po sprężeniu wewnętrznych kabli, wysuwano sekcję, by zrobić miejsce dla kolejnej. W ten sposób wykonano i nasunięto 9 segmentów ustroju nośnego. Na wykonanej płycie pomostu zastosowano nowoczesną izolację natryskową typu MMA wykonywaną na zimno, opartą na technologii żywic metakrylanu metylu. Nasunięcie podłużne obiektu w technologii przeznaczonej dla ustrojów skrzynkowych w przekroju poprzecznym było największym wyzwaniem dla zespołu STRABAG. Wymagało nasunięcia przęseł o konstrukcji belkowej z usztywniającymi poprzecznicami podporowymi i przęsłowymi. Nie przeszkodziło to jednak budowniczym zakończyć budowy obiektu przed terminem.

Obrona Malborka, czyli wyzwania współczesnego budownictwa

Realizacja inwestycji od samego początku wymagała ze strony budowniczych dużej elastyczności i równie wielkiej cierpliwości. Już prace przygotowawcze wymagały badań pod kątem zalegania w podłożu gruntów słabonośnych, po to, by dobrać najwłaściwszą technologię wzmocnień podłoża. Było to konieczne, ponieważ budowa miała być prowadzona w starym dorzeczu Wisły, czyli na kapryśnym terenie o bardzo zróżnicowanym układzie warstw ziemnych. Badania te spowodowały zmianę wzmocnień podłoża pod konstrukcją drogi oraz zwiększenie zakresu wzmocnień kolumnami betonowymi. Dlatego też prace budowlane z pełną mocą rozpoczęły się dopiero we wrześniu 2015 roku. W ich trakcie wykonawca musiał między innymi uporać się z zapadaniem istniejącego już nasypu drogowego oraz z odkryciami archeologicznymi.

Budowa w liczbach:

 • 10 mln pojazdów – liczba pojazdów, które liczone jednostkowo przejechały przez teren budowy w trakcie realizacji kontraktu;
 • 3960 samochodów ciężarowych – tyle kursów ciężarówek potrzebne było do przewiezienia 99 tys. ton wbudowanego piasku;
 • 2,2 tys.m3 – ilość betonu ustroju niosącego mostu;
 • 780 tys. kg – ilość stali zbrojeniowej ustroju niosącego;
 • 22 tys. t – ilość użytej masy bitumicznej;
 • 22 tys. t – ilość użytego kruszywa;
 • 6,1 tys. szt – liczba wykonanych pali (49,5 km).


Roboty drogowe:

 • 39 tys. m2 – drogi główne;
 • 4,6 tys. m2 – drogi boczne;
 • 4,6 tys. m2 – ścieżka rowerowa;
 • 11 tys. m2 – chodnik;
 • 47 tys. mb – wzmocnienie podłoża kolumnami betonowymi.


Roboty mostowe:

 • Ustrój nośny – płytowo-belkowy, z betonu sprężonego – 5 przęsłowy; rozpiętość w osiach podpór – 177 m (rozpiętości kolejnych przęseł w osiach: 30 m + 39 m + 39 m + 39 m + 30 m) ;
 • Posadowienie pośrednie z wykorzystaniem pali typu TUBEX – 2,4 tys. mb;
 • Zbrojenie betonu – 777, 7 tys. kg;
 • Beton konstrukcyjny – 4,54 tys. m3;
 • Całkowita długość obiektu – 178,8 m;
 • Szerokość całkowita – 16,8 m.


STRABAG SE jest europejskim koncernem budowlanym, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii z silnym kapitałem własnym. Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług budowlanych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz najnowszej generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa realizacja inwestycji – terminowo, na najwyższym poziomie pod względem jakości i w najlepszej cenie. STRABAG korzysta z całej gamy usług oferowanych przez wyspecjalizowane spółki koncernowe, które przejmują odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten sposób wartość dodaną dla swoich klientów. Dzięki zaangażowaniu 73 tys. pracowników STRABAG SE osiąga roczne obroty w wysokości około 14 mld EUR. Koncern rozszerza swoją działalność daleko wykraczając poza granice Austrii i Niemiec. Za pośrednictwem sieci należących do niego spółek jest obecny w wielu krajach europejskich i coraz częściej reprezentowany na innych kontynentach.

Grupa STRABAG działa w Polsce od 1987 roku. Przy zatrudnieniu ok. 5 tys. pracowników, roczne obroty grupy wynoszą ponad 900 mln EUR.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.