• <
gryfia_70lat

RZGW przejmują lodołamacze spółek Skarbu Państwa

06.11.2015 12:46 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski RZGW przejmują lodołamacze spółek Skarbu Państwa

Partnerzy portalu

RZGW przejmują lodołamacze spółek Skarbu Państwa - GospodarkaMorska.pl

Osiem lodołamaczy Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie oraz siedem kolejnych, należących do Przedsiębiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 w Szczecinie zostało przekazanych odpowiednim Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej (RZGW). Obie spółki, przekazujące urządzenia, są nadzorowane przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Dzięki tej transakcji, państwowe jednostki organizacyjne stały się bezpośrednimi właścicielami lodołamaczy.

– Przekazanie lodołamaczy ze spółek Skarbu Państwa zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe kraju, bo to właśnie RZGW, które przejęły statki, bezpośrednio odpowiadają za realizację tego zadania – powiedział Andrzej Czerwiński, Minister Skarbu Państwa.

Proces przekazywania lodołamaczy, realizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Środowiska, realizowany był od 2013r. Zakończony został w październiku br. faktycznym przekazaniem lodołamaczy do RZGW, nadzorowanych przez Ministra Środowiska.

Decyzja o przekazaniu lodołamaczy RZGW była podyktowana koniecznością zagwarantowania prowadzenia akcji lodołamania w sytuacjach zagrożenia powodziowego na głównych rzekach Polski. Mają to zapewnić instytucje państwowe prawnie zobowiązane do wykonywania tych zadań, czyli RZGW, przy użyciu sprzętu będącego ich własnością. Taka konstrukcja była postulowana m.in. przez instytucje, stowarzyszenia i zrzeszenia zajmujące się problematyką wodną. Dotychczas w razie zagrożenia powodziowego RZGW musiały zlecać lodołamanie zewnętrznym spółkom – m.in. tym, które przekazują lodołamacze.

RZGW po przejęciu lodołamaczy będą zlecały na rynku usługę obsługi lodołamaczy obejmującą głównie: zapewnienie załóg, bieżące utrzymanie sprzętu i okresowe remonty, co umownie zostało nazwane systemem operatorskim. O przyjęcie takiego rozwiązania, skutkującego zwiększeniem przychodów spółek, postulowały zarządy i związki zawodowe spółek przekazujących sprzęt.

Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 w Szczecinie Sp z o.o. są w trakcie wdrażania strategii dywersyfikacji działalności, która pozwoli im zwiększać przychody nawet po przekazaniu lodołamaczy.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
okmarit_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.