• <
BOTA_2023

Rządowe rozmowy o korytarzu sieci bazowej TEN-T Morze Północne-Bałtyk

06.05.2015 14:45 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Terminale, Logistyka Morska, Transport Morski Rządowe rozmowy o korytarzu sieci bazowej TEN-T Morze Północne-Bałtyk

Partnerzy portalu

Rządowe rozmowy o korytarzu sieci bazowej TEN-T Morze Północne-Bałtyk - GospodarkaMorska.pl

5 maja 2015 roku w Warszawie odbyło się spotkanie  minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak z Catherine Trautmann, koordynatorem europejskim korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk, na którym omawiano bieżące kwestie związane z planem pracy dla przebiegającego przez Polskę  korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne – Bałtyk.

Nowy budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zakłada wprowadzenie systemu wdrażania transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, którego główym celem jest utworzenie spójnego i zintegrowanego systemu transportowego UE.

- Plany pracy dla korytarzy sieci bazowej przebiegających przez Polskę opracowywane są przez koordynatorów europejskich i będą musiały być zaakceptowane przez nasz kraj - podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu. Zgodnie z zamierzeniami Komisji Europejskiej plany te będą cyklicznie aktualizowane.

Po spotkaniu Rady Ministrów Centrum Informacyjne Rządu wydało komunikat określający plany bazowe dla przebiegu ciągów korytarzy sieci, w informacji podano również charakterystykę tych ciągów z uwzględnieniem szczegółowych parametrów dla infrastruktury transportowej.

Minister Wasiak zaznaczyła, że realizacja nowoczesnej i spójnej sieci TEN-T, zapewniającej dostęp do wszystkich regionów Unii Europejskiej, powinna pozostać głównym priorytetem europejskiej polityki transportowej na najbliższe lata.

- Nasza ścisła współpraca w ramach wdrażania projektów wynikających z uzgodnionych przez wszystkie strony planów pracy korytarza Morze Północne – Bałtyk jest szczególnie ważna - dodała.

Zewnętrzne zespoły ekspertów, powołanych przez UE, na czele których stoją koordynatorzy europejscy drobiazgowo przyjrzały się każdemu z transeuropejskich korytarzy transportowych. Poddano wnikliwej analizie obecny stan infrastruktury, próbowano odpowiedzieć na pytanie jakie są przeszkody w sprawnym przepływie pasażerów i towarów oraz okreslono działania jakie należy podjąć do 2030.

W ramach sieci TEN-T opracowano 9 korytarzy bazowych, które powinny pozytywnie wpłynąć na rozwój połączeń transgenicznych i przyczynić się do poprawy wydajności i zrównoważonego charakteru systemu transportowego.

Przez Polskę biegną dwa korytarze sieci TEN-T. Korytarz Bałtyk-Adriatyk, który łączy polskie porty morskie przez Czechy, Słowację, Austrię z włoskimi portami adriatyckimi) i korytarz Morze Północne-Bałtyk (który łączy Finlandię, Estonię łotwę, Litwę, Polskę z portami w Belgii, Holandii i w Niemczech).


Transeuropejska sieć transportowa TEN-T
to program unijny dotyczący sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych. Jest to część Trans-European Networks (TEN). Za realizację tego programu odpowiada Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej .

W marcu 2011 r. Komisja Europejska zaproponowała utworzenie jednolitego europejskiego obszaru transportu , zgodnie z którym do 2050 r. ma nastąpić pełne zintegrowanie systemów transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, a do 2020 r. połączenie systemów informacji, zarządzania i płatności wykorzystywanych w przewozie towarów i osób w Europie.

Wśród szczegółowych celów plan przewiduje między innymi:
• przeniesienie do 2030 r. 30% transportu drogowego towarów na odległości większe niż 300 km na inne środki transportu (kolej, transport wodny), a do 2050 r. – 50% tego typu transportu,
• ukończenie do 2050 r. szybkiej europejskiej sieci kolejowej, a do 2030 r. – trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich kolei,
• połączenie do 2050 r. wszystkich lotnisk należących do sieci bazowej z siecią kolejową, najlepiej z szybkimi kolejami, oraz zapewnienie, aby wszystkie najważniejsze porty morskie miały dobre połączenie z kolejowym transportem towarów, a – w miarę możliwości – z systemem wodnego transportu śródlądowego,
• wprowadzenie do 2020 r. zmodernizowanej infrastruktury zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) oraz równoważnych systemów zarządzania transportem lądowym i wodnym.

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.