• <
smartre_2023

Rozpoczęto wstępną kwalifikację projektów z zakresu rozwoju transportu intermodalnego

13.01.2016 07:23 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Rozpoczęto wstępną kwalifikację projektów z zakresu rozwoju transportu intermodalnego

Partnerzy portalu

Rozpoczęto wstępną kwalifikację projektów z zakresu rozwoju transportu intermodalnego - GospodarkaMorska.pl

Rozpoczęła się wstępna kwalifikacja projektów do zaplanowanego w III kwartale 2016 r. naboru konkursowego w działaniu 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Wstępna kwalifikacja polega na przeprowadzeniu naboru wniosków o udzielenie pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych - CUPT (Instytucja Pośrednicząca). CUPT dokona ich wstępnej oceny pod kątem kwalifikowania się projektu do otrzymania pomocy.

Celem wstępnej kwalifikacji jest umożliwienie potencjalnym beneficjentom jak najwcześniejszego rozpoczęcia prac nad realizacją projektów, które są objęte zasadami udzielania pomocy publicznej. Wniosek o udzielenie pomocy publicznej ma na celu wstępne potwierdzenie spełnienia jednej z zasad zgodności pomocy publicznej z unijnym rynkiem wewnętrznym.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.