• <
Kongres_Polskie_Porty_2030

Rejs badawczy po Zatoce Puckiej

ew

23.05.2018 13:05 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Rejs badawczy po Zatoce Puckiej - GospodarkaMorska.pl

W piątek 25 maja odbędzie się rejs badawczy po Zatoce Puckiej, podczas którego nastąpi wybieranie sieci z rybami do celów badawczych.
Przez ostatni rok do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wpłynęły od środowiska rybackiego oraz lokalnej społeczności zamieszkującej nad Zatoką Pucką sygnały dotyczące problemów ze stanem zasobów ryb w Zatoce Puckiej. W związku z tym minister Gróbarczyk podjął działania związane oceną wpływu różnych czynników antropogenicznych na środowisko tego akwenu oraz stan zasobów ryb na tym obszarze.


Zatoka Pucka jest szczególnie ważna dla prowadzenia działalności połowowej przez rybaków przybrzeżnych, którzy ze względu na wielkość jednostek nie mają możliwości połowów w innych regionach Morza Bałtyckiego. Spadek zasobów ryb prawdopodobnie związany jest ze zmianą parametrów wody w rejonie Zatoki Puckiej, dlatego też Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjęło rozmowy z różnymi podmiotami działającymi na tym obszarze, które potencjalnie mogą mieć wpływ na środowisko morskie, w celu wypracowania dialogu i podjęcia wspólnych działań związanych z przeprowadzeniem badań wód Zatoki Puckiej.


Ponadto, w 2017 roku resort zlecił wykonanie ekspertyzy p.n. „Opracowanie założeń monitoringu rybackiego i naukowego w kontekście uwarunkowań środowiskowych, zasobów ryb i innych presji stanowiących potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania rybołówstwa przybrzeżnego na obszarze Zatoki Puckiej”, która  miała na celu przygotowanie założeń monitoringu rybackiego i naukowego w kontekście uwarunkowań środowiskowych, zasobów ryb i innych presji stanowiących potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania rybołówstwa przybrzeżnego na obszarze Zatoki Puckiej. W tym roku kontynuację ekspertyzy stanowi „Program badań w polskich obszarach morskich” polegający na ocenie stanu zasobów ryb na obszarze Zatoki Puckiej zlecony  w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego Instytutowi Morskiemu w Gdańsku.

Dziękujemy za wysłane grafiki.