• <
PZT_1100x200_gif_2020

Polska gospodarka morska jest konkurencyjna, innowacyjna i ma potencjał - konkluzje MARE FORUM

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Polska gospodarka morska jest konkurencyjna, innowacyjna i ma potencjał - konkluzje MARE FORUM
Polska gospodarka morska jest konkurencyjna, innowacyjna i ma potencjał - konkluzje MARE FORUM - GospodarkaMorska.pl

oprac. MN

24.09.2016 Źródło: Klaster Morski

Polska gospodarka morska jest konkurencyjna, innowacyjna i ma potencjał wiedzy, a Polski Klaster Morski ma szanse na rozszerzenie swojej aktywności w Unii Europejskiej i na globalnym rynku przemysłu i usług morskich – to konkluzja pierwszej w Polsce konferencji MARE FORUM.

Mare Forum to jedna z imprez realizowanych w całym świecie prestiżowych konferencji poświęconych rozwojowi gospodarki morskiej. Organizację konferencji merytorycznie wspierał Polski Klaster Morski. Otwierając konferencję Jannis Kostoulas, prezydent MARE FORUM, stwierdził, że w środowisku międzynarodowym polski klaster morski dostrzegany jest jako branża z dużym potencjałem. Natomiast  Wiesław Byczkowski, Wicemarszałek Pomorski podkreślił, że Pomorskie stanowi przykład województwa wygrywającego nadmorskiego położenie i otwarcie na świat, właśnie dzięki rozwojowi przemysłów i usług morskich. Generują one w otoczeniu gospodarczym, w zależności od rodzaju działalności, od kilkunastu do kilkudziesięciu miejsc pracy.

Makroekonomicznym czynnikom rozwoju gospodarki morskiej poświęcony został panel pierwszy, który prowadził  Aposotolos Poulovassilis, CEO Eletson. Sytuację ekonomiczną omówił szeroko Guy Verberne, Chief Economist, PGGM Pension Fund, wskazując na spowolnienie gospodarcze w wielu regionach, a ambasador Wojciech Ponikowski, wicedyrektor Departamentu Współpracy ekonomicznej  omówił kontekst polityczny globalizacji wskazując zagrożenia w otoczeniu.

Dyskusję nt. globalnego handlu, transportu i energii oraz aspektów finansowych prowadził Zhongyi (John) Su, CEO Erasmus Shipinvest. W tej sesji Piotr Kuś, Dyrektor biura w Brukseli Gaz-System omówił szeroko problematykę bezpieczeństwa energetycznego, a dr Jerzy Majewski, wiceprezes HSN Nordbank – problematykę finansowania shippingu. Marcin Białek, Radca Ministra   z Departamentu Żeglugi Śródlądowej MGiŻŚ omówił szeroko program MGiŻŚ rozwoju polskiej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Trzecia sesja skupiła się na rozwoju innowacyjnych jednostek. Dyskusja skupiła się na szerokim wprowadzeniu Zbigniewa Kurowskiego, CEO MARS Design and Solutions, w którym dyr. Kurowski zaprezentował innowacyjne jednostki produkowane w polskich stoczniach. W związku z tym, że współczesna żegluga opiera się na systemach informatycznych, istotnym uzupełnieniem wprowadzenia była prezentacja Pino Spadafory, Dyrektor RINA (Europa Północna), który zwrócił uwagę na rozwój zarządzania transportem morskim w chmurze informatycznej oraz zagrożenie cyber przestępczością. Na inny aspekt innowacji zwrócił uwagę Irek Kuligowski, prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Statków, który mówił   na temat zarządzania flotą i polskich doświadczeń doświadczeń i przewag konkurencyjnych w tym obszarze usług morskich.  Istotnym podsumowaniem dyskusji dot. działalności Polski na rynku stoczniowym i offshore była prezentacja aktywności Grupy MARS wykonana przez Andrzeja Rodziewicza, doradcę ds. strategii i rozwoju Zarządu MARS.

Kolejny panel poprowadzony przez Marka Grzybowskiego, prezesa zarządu Polskiego Klastra Morskiego.  skupił się na wyznaczeniu głównych szans rozwojowych dal polskiej gospodarki morskiej. Polski Klaster Morski jest kluczowym klastrem morskim w Europie Środkowej i Wschodniej, najaktywniejszym klastrem morskim w Regionie Morza Bałtyckiego i liczącym się klastrem w European Network of Maritime Clusters. Jest również aktywnym partnerem UN Global Compact. Po wprowadzeniu nt. polskiej gospodarki morskiej oraz jej otoczenia wraz z wiceprezesem kpt. Alfredem Naskrętem i przy aktywnym uczestnictwie uczestników konferencji Marek Grzybowski przeprowadził burzę mózgów, w wyniku której dokonano analizy SWOT polskiej gospodarki morskiej wspartej analizą PESTLE. Wśród silnych stron wyeksponowano wysoką jakość polskich produktów i usług morskich oraz niskie koszty polskich pracowników. Wśród słabości słaby marketing i PR.

Pierwsza w Polsce konferencja Mare Forum pdbyła się 21 września w Hotelu Sheraton w Sopocie.

 

Źródło:
Klaster Morski
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 33686,00 $ tona 1,78% 11 maj
 Cynk 3004,00 $ tona -1,09% 11 maj
 Aluminium 2549,00 $ tona -0,62% 11 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.