• <

Podkarpackie: Wybrano wykonawcę koncepcji programowej S19 Babica-Domaradz

pc

12.01.2018 21:30 Źródło: PAP
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Podkarpackie: Wybrano wykonawcę koncepcji programowej S19 Babica-Domaradz
Podkarpackie: Wybrano wykonawcę koncepcji programowej S19 Babica-Domaradz - GospodarkaMorska.pl

Ponad 17 mln zł będzie kosztować wykonanie Koncepcji Programowej odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz. Fragment ten będzie częścią trasy Via Carpatia.

W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Promost Consulting, IRP Biuro Projektów, Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH - poinformowała PAP w piątek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

„Wartość oferty to ponad 17 mln zł, a zaproponowany termin wykonania dokumentacji projektowej i studium koncepcji z pełnym rozpoznaniem geologicznym to 26 miesięcy od daty podpisania umowy” – dodała.

Rarus zaznaczyła, że jeśli w ciągu najbliższych 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu zabezpieczenia finansowego możliwe będzie podpisanie z umowy z wykonawcą.

Rzeczniczka podkreśliła, że przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty oprócz kryterium ceny, pod uwagę brane były także kryteria pozacenowe, które stanowiły 40 punktów na 100 możliwych do uzyskania. „Dla tego 23-kilometrowego odcinka S19 kryteriami pozacenowymi były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie głównego projektanta mostowego oraz doświadczenie projektanta tunelu” – wyjaśniła Rarus.

Wykonawca w ramach zadania będzie musiał przygotować Koncepcję Programową w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu czy plan działań ratowniczych. „Wykona również kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentacje geologiczno–inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny” – dodała Rarus.

Koncepcja pomoże wybrać GDDKiA docelowe rozwiązania projektowe i technologię realizacji. „Uściśli również zakres rzeczowy i finansowy tej inwestycji” - powiedziała Rarus.

W ramach tego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz przewiduje się wykonanie m.in. trzech tuneli o łącznej długości ok. 4,65 km.

Jak zaznaczyła Rarus odcinek S19 Babica-Domaradz, na który dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, jest częścią dużego przetargu obejmującego wykonanie Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym na całym odcinku S19 Babica-Barwinek (gr. państwa).

„Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszych ofert dla kolejnych odcinków, tym na fragment węzeł Domaradz–węzeł Miejsce Piastowe (długość ok. 22 km); węzeł Miejsce Piastowe–węzeł Dukla (długość ok. 10,4 km) oraz odcinek węzeł Dukla–Barwinek (długość ok. 18,3 km)” - powiedziała rzeczniczka oddziału GDDKiA w Rzeszowie.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) wskazuje budowę szlaku jako priorytet inwestycyjny. Całkowita długość Via Carpatia w Polsce wyniesie ok. 760 km.

Na Podkarpaciu droga ekspresowa S19, która będzie częścią Via Carpatia, będzie miała docelowo długość ok. 170 km.

port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.