• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Nowe przepisy związane ze złomowaiem statków

05.10.2015 09:31 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Nowe przepisy związane ze złomowaiem statków
Nowe przepisy związane ze złomowaiem statków - GospodarkaMorska.pl

Polski Rejestr Statków informuje – Recykling Statków.

Zasady ekologicznego recyklingu statków opisane w Konwencji z Hong Kongu (z 2009), Rozporządzeniu UE nr 1257/2013 i przewodnikach IMO dotyczących złomowania statków nakładają na właścicieli statków szereg nowych obowiązków, między innymi stworzenia i aktualizacji, przez cały cykl życia statku "Wykazu materiałów niebezpiecznych" uwzględniającego wszystkie potencjalnie niebezpieczne materiały:

  • zawarte w konstrukcji i wyposażeniu statku,
  • wygenerowane w czasie eksploatacji odpady i zapasy.

Nowe ujęcie problemu recyklingu statków, obowiązki nakładane na armatorów oraz procedura związana z przygotowaniem "Wykazu materiałów niebezpiecznych" przedstawiona została w Publikacji Informacyjnej nr 33/I – Recykling Statków.

Polski Rejestr Statków S.A. pomaga Armatorom w opracowaniu"Wykazu materiałów niebezpiecznych", zarówno dla nowych, jak i istniejących statków. W ramach usługi prowadzone są działania takie jak: zebranie i analiza dokumentacji, pomoc w uzupełnieniu dokumentacji (m.in. od producentów i dostawców materiałów), przygotowanie i przeprowadzenie kontroli wizualnej lub kontroli z pobraniem próbek. PRS zapewnia utrzymanie i aktualizację "Wykazu Materiałów Niebezpiecznych", zgodnie z planem i potrzebami statku oraz według aktualnych przepisów IMO i rozporządzeń unijnych, zarówno w trakcie eksploatacji statku, jak i budowy oraz przygotowania do recyklingu.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39625,00 $ tona 0,13% 19 paź
 Cynk 3706,00 $ tona -2,83% 19 paź
 Aluminium 3175,00 $ tona -0,13% 19 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.