• <
smartre_2023

Nowe przepisy związane ze złomowaiem statków

05.10.2015 09:31 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Nowe przepisy związane ze złomowaiem statków

Partnerzy portalu

Nowe przepisy związane ze złomowaiem statków - GospodarkaMorska.pl

Polski Rejestr Statków informuje – Recykling Statków.

Zasady ekologicznego recyklingu statków opisane w Konwencji z Hong Kongu (z 2009), Rozporządzeniu UE nr 1257/2013 i przewodnikach IMO dotyczących złomowania statków nakładają na właścicieli statków szereg nowych obowiązków, między innymi stworzenia i aktualizacji, przez cały cykl życia statku "Wykazu materiałów niebezpiecznych" uwzględniającego wszystkie potencjalnie niebezpieczne materiały:

  • zawarte w konstrukcji i wyposażeniu statku,
  • wygenerowane w czasie eksploatacji odpady i zapasy.

Nowe ujęcie problemu recyklingu statków, obowiązki nakładane na armatorów oraz procedura związana z przygotowaniem "Wykazu materiałów niebezpiecznych" przedstawiona została w Publikacji Informacyjnej nr 33/I – Recykling Statków.

Polski Rejestr Statków S.A. pomaga Armatorom w opracowaniu"Wykazu materiałów niebezpiecznych", zarówno dla nowych, jak i istniejących statków. W ramach usługi prowadzone są działania takie jak: zebranie i analiza dokumentacji, pomoc w uzupełnieniu dokumentacji (m.in. od producentów i dostawców materiałów), przygotowanie i przeprowadzenie kontroli wizualnej lub kontroli z pobraniem próbek. PRS zapewnia utrzymanie i aktualizację "Wykazu Materiałów Niebezpiecznych", zgodnie z planem i potrzebami statku oraz według aktualnych przepisów IMO i rozporządzeń unijnych, zarówno w trakcie eksploatacji statku, jak i budowy oraz przygotowania do recyklingu.

Partnerzy portalu

port_gdańsk_390x100_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.