• <
port_szczecin_1100x200_2021_top_porty

Kontrola NIK - oświadczenie zarządu ZMPSiŚ SA

22.06.2015 09:05 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Kontrola NIK - oświadczenie zarządu ZMPSiŚ SA
Kontrola NIK - oświadczenie zarządu ZMPSiŚ SA - GospodarkaMorska.pl

18.06.2015 r. w godzinach porannych na stronie PAP pojawiła się informacja nt. wyników kontroli NIK w polskich portach oparta na Informacji o wynikach kontroli „Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej” (nr KIN-4101-003-00/2014, nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN), którą to Najwyższa Izba Kontroli opublikowała na swoich stronach internetowych w tymże dniu o godz. 13.07.

Zarząd Spółki oświadcza, że podobnie jak Rada Nadzorcza Spółki do tego momentu posiadał do wiadomości jedynie Wystąpienie Pokontrolne NIK (nr LSZ-4101-007-01/2014, P/14/031) z dnia 29.08.2014, w którym to mimo pewnych nieprawidłowości (w tym dotyczących robót czerpalnych), NIK ocenia pozytywnie gospodarkę finansową i inwestycyjną Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA w latach 2012-2014. Ani w toku kontroli, ani w wystąpieniu tym nie było żadnej informacji, iż kontrolujący ustalili fakty lub jakiekolwiek okoliczności które miałyby uzasadniać podejrzenie korupcji.

Zarząd spółki wyraża głębokie zdziwienie i zaniepokojenie faktem iż takie przypuszczenia przywołano we wspomnianej informacji o wynikach kontroli „Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej” opartej przecież na wystąpieniu pokontrolnym NIK i upublicznionej dopiero wczoraj po informacji PAP na ten temat. Pragniemy poinformować, iż dołożymy wszelkich starań w celu jak najszybszego wyjaśnienia powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki oświadcza, że procedura przetargowa oparta na Prawie Zamówień Publicznych, dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu. Budowa stanowiska Promowego nr 1″, została przeprowadzona zgodnie z przyjętymi procedurami w Spółce. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził kontrolę uprzednią prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania, w wyniku której Urząd Zamówień Publicznych Departament Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej stwierdził brak naruszeń.

Przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia zajmowała się Komisja Przetargowa powołana Uchwałą Zarządu nr 5 z dnia 10.04.2012 r. Komisja Przetargowa nie zgłaszała Zarządowi nieprawidłowości. Zarząd Spółki w oparciu o rekomendację Komisji Przetargowej według swojej najlepszej wiedzy wybrał najkorzystniejszą i najtańszą ofertę. Zarząd po wyborze wykonawcy i uzyskaniu informacji o błędzie popełnionym przez projektanta w wyliczeniu kubatury robót czerpalnych, zlecił przeprowadzenie doraźnego wyjaśniającego sprawę audytu wewnętrznego w Spółce, jak i podjął działania wobec projektanta służące możliwości dochodzenia od niego roszczeń z tytułu ewentualnego wzrostu kosztów inwestycji.

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz prawnych, ekonomicznych i technicznych oraz biorąc pod uwagę opinię niezależnego Inżyniera Kontraktu podjęto szereg decyzji celem zrealizowania całości zadania w jak najbardziej optymalny sposób. Pomimo wystąpienia robót dodatkowych, związanych z robotami czerpalnymi będąca obecnie na ukończeniu inwestycja zostanie wykonana w najkorzystniejszej cenie, biorąc pod uwagę oferty innych wykonawców uczestniczących w pierwotnym postępowaniu przetargowym oraz poniżej pierwotnego kosztorysu inwestorskiego.

Mamy nadzieję, iż obecnie zgłaszane przez NIK daleko bardziej idące niż w znanym spółce wystąpieniu pokontrolnym NIK z sierpnia 2014 roku przypuszczenia odnośnie niepra-widłowości w przetargu na Rozbudowę infrastruktury portowej w południowej części portu w Świnoujściu zostaną szybko wyjaśnione, i nie przesłonią pozytywnej opinii NIK wobec całokształtu działalności spółki w badanym okresie. Pragniemy podkreślić, iż Spółka jest jednym z największych inwestorów w regionie czyniąc wiele działań sprzyjających poprawie konkurencyjności portów w Szczecinie i Świnoujściu. Docenieniem tych działań są chociażby liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane przez Spółkę ostatnimi laty.
Zarząd informuje przy tym, że wystąpi do Wykonawcy Robót o podanie, czy jakiekolwiek okoliczności lub zdarzenia uzasadniające podejrzenie korupcji stwierdzono po stronie Wykonawcy Robót.

Wystąpienie pokontrolne NIK (nr LSZ-4101-007-01/2014, P/14/031) z dnia 29.08.2014 oraz informacja NIK o wynikach kontroli „Gospodarka finansowa i inwestycyjna portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej” (nr KIN-4101-003-00/2014, nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN) znajdują się na stronie Najwyższej Izby Kontroli.

Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
okmarit_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.