• <
port_rezerwa_mega_1100_200

Darłowo przystępuje do Związku Miast Bałtyckich

30.10.2015 07:02 Źródło: własne
Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Darłowo przystępuje do Związku Miast Bałtyckich
Darłowo przystępuje do Związku Miast Bałtyckich - GospodarkaMorska.pl

Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej pomiędzy miastami w Regionie Morza Bałtyckiego na wniosek burmistrza Darłowa nasze miasto stanie się członkiem Związku Miast Bałtyckich. Związek Miast Bałtyckich – jest aktywną siecią współpracy  ponad 100 miast członkowskich, powstałą w celu rozwijania współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy miastami członkowskimi.

Nadrzędnym celem ZMB jest dążenie do demokratycznego, gospodarczego, społecznego, kulturalnego jak i  przyjaznego dla środowiska rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.Związek Miast Bałtyckich został powołany do życia na Konferencji Założycielskiej, która odbyła się w Gdańsku, w dniach 19-20 września 1991 r., podczas której przedstawiciele 32 miast podpisali Deklarację wyrażającą wolę utworzenia organizacji zrzeszającej miasta bałtyckie.

Głównymi celami ZMB są:

  • propagowanie, rozwój i wzmacnianie współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy miastami położonymi w Regionie Morza Bałtyckiego,
  • zmierzanie do systematycznej wymiany doświadczeń pomiędzy Miastami członkowskimi w dziedzinie wspólnych zainteresowań,
  • dążenie do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz optymalnego ekonomicznego i społecznego rozwoju Regionu Morza Bałtyckiego z pełnym poszanowaniem europejskich zasad lokalnej i regionalnej samorządności oraz subsydiarności;      
  • udzielanie poparcia i pomocy miastom członkowskim w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu wydawnictw poświęconych problematyce Morza Bałtyckiego i obszarów do niego przylegających,
  • promocja zainteresowania historią, ekologią i dziedzictwem kulturalnym regionu bałtyckiego, współdziałanie w zakresie ochrony walorów krajobrazowych regionu, jak również ochrona dóbr kulturalnych i historycznych,
  • współdziałanie i podejmowanie inicjatywy z rządami państw regionu bałtyckiego oraz z organizacjami międzynarodowymi na rzecz rozwiązywania problemów wynikających z rozwoju gospodarczego Regionu Morza Bałtyckiego oraz ochrony środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego,
  • utrzymywanie kontaktu ze strukturami Unii Europejskiej oraz z Radą Europy.

Bollore Logistics
port_gdańsk_bezpieczny_port_dla_biznesu_black_390x100_2020
port_gdynia_port_zewnętrzny_390x100_jpg_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39037,00 $ tona -0,61% 26 paź
 Cynk 3455,00 $ tona -1,57% 26 paź
 Aluminium 2830,00 $ tona -2,95% 26 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.