• <
PZT_980x120_gif_2020

Baltona wchodzi na promy Unity Line

Strona główna Porty, logistyka Baltona wchodzi na promy Unity Line

jk

12.10.2017 Źródło: własne
Baltona wchodzi na promy Unity Line - GospodarkaMorska.pl

Baltona zawarła umowę na prowadzenie działalności handlowej na czterech promach morskich należących do Unity Line. Firma otrzymała  wyłączną koncesję na prowadzenie działalności handlowej na jednostkach. 

Umowa została zawarta na okres od 1 listopada 2017 roku do 31 października 2020 roku. Rozpoczęcie prowadzenia działalności handlowej nastąpi na początku listopada.

Szacowana wartość umowy w okresie wyniesie od 11 mln zł netto do 19 mln zł netto. "Na szacowaną wartość Umowy składa się roczna opłata ryczałtowa oraz opłata zmienna stanowiąca prowizję od wartości obrotów handlowych. W przypadku gdy w związku z zakończeniem obowiązywania Umowy Emitent nie dokona w ustalonym terminie zwrotu powierzchni handlowej w określonym przez Unity Line standardzie, Spółka zobowiązana będzie do zapłaty kary umownych w wysokości 1/365 wartości opłaty ryczałtowej za ostatni rok obowiązywania Umowy. Pozostałe warunki Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania czy odstąpienia, nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie przy tego typu umowach" - czytamy w komunikacie.

 

 

Źródło:
własne

Dziękujemy za wysłane grafiki.