• <

Polski rynek transportu drogowego jest rynkiem przewoźnika

Strona główna Polski rynek transportu drogowego jest rynkiem przewoźnika
Polski rynek transportu drogowego jest rynkiem przewoźnika - GospodarkaMorska.pl

pc

11.12.2018 Źródło: własne

Sytuacja na rynku transportu drogowego w Polsce zdecydowanie sprzyja przewoźnikom. 45% polskich firm przewozowych, biorących udział w badaniu Grupy Transporeon Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018, wskazało na ponad 5-procentowy wzrost dochodu w 2017 roku, a 79% prognozowało zwiększenie obrotów do końca br. Załadowcy zmagają się ze zbyt małą dostępnością przewoźników, wysokimi kosztami transportu, a także procesami planowania, które okazują się nieefektywne.

– Pierwsza połowa 2018 roku umocniła pozycję przewoźników w całej Unii Europejskiej ze względu na sukcesywny spadek możliwości przewozowych. 46% polskich firm transportowych, biorących udział w naszym badaniu, upatrywało w nim przyczyny wzrostu cen za transport, a ponad 60% zadeklarowała wówczas, że spodziewa się dalszego zwiększania się wartości tego wskaźnika, co postawiłoby przewoźników w jeszcze korzystniejszym położeniu w stosunku do załadowców – komentuje Mariusz Nowak, Key Account Manager w Grupie Transporeon.

Aż 63% badanych firm przewozowych w Polsce wyraziło chęć inwestycji w rozwój swojej floty, a jedynie 25% zamierzało utrzymać ją na tym samym poziomie. Dla porównania, wśród wszystkich przewoźników z Unii Europejskiej, biorących udział w badaniu Grupy Transporeon, takie plany zadeklarowało odpowiednio 51% i 36% respondentów. Może to wynikać z faktu, że Polska znajduje się obecnie w relatywnie dobrej sytuacji gospodarczej na tle innych krajów unijnych. Według Eurostatu, w III kwartale 2018 roku odnotowała najwyższą roczną dynamikę produktu krajowego brutto spośród wszystkich państw Unii Europejskiej, które przedstawiły swoje dane w tym zakresie. Z kolei Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, że we wrześniu 2018 roku produkcja sprzedana przemysłu w Polsce wzrosła o 2,8% w porównaniu do września 2017 roku.

Bariery w rozwoju przewoźników

Pomimo, że przewoźnicy chcą rozbudowywać swoje floty, barierę w rozwoju biznesu może stanowić dla nich pogłębiający się niedobór kierowców – deficytu „rąk do pracy” obawia się aż połowa badanych firm przewozowych w Polsce i aż 59% w całej Unii Europejskiej. Niewiele mniej, bo 48% polskich respondentów, stwierdziło, że odczuwa też skutki rosnących cen paliwa. Zdecydowanie mniej niepokojące są dla nich zmiany w regulacjach prawnych (5% wskazań), które stanowią poważne wyzwanie dla przewoźników w wybranych krajach unijnych (takiej odpowiedzi udzieliło 25% firm przewozowych).

– Niedobory kadrowe to obecnie jedno z największych wyzwań dla europejskich przewoźników. Tylko w Polsce deficyt kierowców szacowany jest na około 20%. Co więcej, średnia wieku kierowców w transporcie międzynarodowym wynosi 50 lat, co oznacza, że wielu z nich w niedługim czasie przejdzie na emeryturę. Pomimo rosnących zarobków, rąk do pracy nie przybywa, co może świadczyć o tym, że problem będzie się pogłębiał. Taka sytuacja odbijać się będzie na możliwościach przewozowych na rynku oraz cenach za transport, co w pierwszej kolejności odczują załadowcy – mówi Mariusz Nowak.

Bolączki załadowców

Ograniczona dostępność przewoźników oraz wysokie koszty transportu stanowią ogromne wyzwanie dla załadowców. Okazuje się jednak, że nie są to jedyne problemy, z jakimi muszą się borykać.

– Podczas konferencji Transporeon Logistic Dialogue 2018, która miała miejsce w listopadzie, poprosiliśmy załadowców, aby wskazali kluczowe dla nich obszary problemowe. Okazało się, że są to: zarządzanie strefami załadunkowymi i rozładunkowymi, które jednego dnia mogą być przepełnione, a kolejnego całkowicie puste, jak również zbyt czasochłonne wyszukiwanie przewoźników oraz prowadzenie z nimi bieżącej korespondencji – mówi Mariusz Nowak.

Pomocne systemy IT

– Do poprawy sytuacji załadowców może znacząco przyczynić się ograniczenie pracy manualnej, obarczonej ryzykiem błędu i nieefektywności, na rzecz inteligentnych systemów IT. Przykładowo, wykorzystanie platformy Transporeon pomaga zdecydowanie bardziej efektywnie planować transport, a dodatkowo pozwala zredukować koszty administracyjne związane z wyszukiwaniem oraz prowadzeniem korespondencji z przewoźnikami. Z doświadczenia wiemy, że mogą one zostać obniżone nawet o 30% – dodaje Mariusz Nowak.

Cyfryzacja procesów logistycznych ma ogromne znaczenie także dla przewoźników. 63% polskich firm przewozowych biorących udział w badaniu Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018 widzi w niej szansę na dalszy rozwój biznesu.

Informacje o badaniu Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018

Badanie Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018 zostało przeprowadzone przez Grupę Transporeon w maju 2018 roku. Wśród uczestników znalazło się ponad 1 000 europejskich firm przewozowych, również z Polski, o różnej wielkości i skali działania, obsługujących rynki lokalne, zagraniczne lub oba jednocześnie oraz świadczących usługi w różnych branżach, działających na platformie TiContract.

Informacje o Grupie Transporeon

Grupa Transporeon jest dostawcą inteligentnych rozwiązań IT dostępnych w chmurze, pozwalających na znaczne ograniczenie kosztów działów logistyki, redukcję zatorów na rampach oraz pustych przewozów, a także zwiększenie wydajności procesów w całym łańcuchu dostaw, w tym możliwości załadunkowych i rozładunkowych magazynów. Ponadto, wpływają one na obniżenie emisji CO2 do atmosfery. Rozwiązania Grupy Transporeon można dowolnie konfigurować, stosownie do potrzeb różnych branż, a także integrować z zewnętrznymi systemami informatycznymi, takimi jak ERP. Firma łączy globalną sieć ponad 1 000 załadowców (producentów oraz dostawców), 65 000 przewoźników (3PL oraz 4PL) i ponad 100 000 pozostałych użytkowników (m.in. spedytorów oraz specjalistów ds. logistyki i obsługi klienta) w ponad 100 krajach za pośrednictwem systemu dostępnego w 24 wersjach językowych.

Flagowym produktem Grupy Transporeon jest oparta na chmurze platforma logistyczna pod nazwą Transporeon, umożliwiająca nawiązanie najbardziej efektywnej i korzystnej cenowo współpracy pomiędzy załadowcami a przewoźnikami. Jej kluczowe funkcje to zlecanie transportów, rezerwacja okien czasowych oraz monitorowanie przewozów w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, Grupa Transporeon posiada platformy do organizacji i zarządzania przetargami (TiContract) oraz do obsługi zleceń sieci handlowych (Mercareon). Oferta dla klientów obejmuje wdrożenie inteligentnych systemów IT oraz ich obsługę, a także szkolenia dla załadowców i przewoźników oraz bieżące konsultacje i doradztwo. Rozwiązania oferowane przez Grupę Transporeon posiadają certyfikat ISO 27001 i znajdują zastosowanie w licznych branżach przemysłu, takich jak branża chemiczna, papiernicza, budowlana, drzewna, opakowaniowa czy FMCG.

Raport Grupy Transporeon z badania Dostępność, Stawki & Technologia: Europejskie Badanie Transportu Drogowego 2018

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34462,00 $ tona 6,28% 6 maj
 Cynk 2920,00 $ tona -0,51% 6 maj
 Aluminium 2476,00 $ tona 1,23% 6 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.