• <

Polacy odpowiedzialni za strategiczne tematy dla rozwoju światowego żeglarstwa

ew

04.02.2021 11:28 Źródło: PZŻ
Strona główna Polacy odpowiedzialni za strategiczne tematy dla rozwoju światowego żeglarstwa
Polacy odpowiedzialni za strategiczne tematy dla rozwoju światowego żeglarstwa - GospodarkaMorska.pl

Troje Polaków znalazło się w składach nowych Komisji World Sailing. Zarząd światowej federacji żeglarskiej dokonał też wewnętrznego podziału obowiązków. Tomasz Chamera, wiceprezydent World Sailing i jednocześnie prezes PZŻ odpowiadać będzie m.in. za współpracę z MKOl oraz organizację igrzysk olimpijskich.

W strukturach World Sailing funkcjonuje 21 komisji i podkomisji. Każda z nich ma swoją specjalizację tematyczną przedkładając efekty swoich prac do Rady World Sailing oraz Zarządu. Przedstawiciele Polski objęli funkcje w prestiżowych komisjach: Race Officials, Events ora Development and Regions.

Ewa Jodłowska zasiadać będzie w Race Officials Committee (Komisja ds. sędziów żeglarskich). Komisja ta sprawuje nadzór nad organizacją regat i zasobami ludzkimi zaangażowanymi w ich sprawną organizację. Mowa tu o sędziach, arbitrach i mierniczych. Ewa Jodłowska została także przewodniczącą Race Management Sub-committee (Podkomisja ds. prowadzenia regat żeglarskich). Podkomisja odpowiada m.in. za szkolenie i rozwój kadr sędziowskich, standaryzację dokumentacji oraz zasad prowadzenia regat. Dla przypomnienia, Ewa Jodłowska jest także członkiem Rady (Council) World Sailing.

W Development and Regions Committee (Komisja ds. rozwoju i upowszechniania żeglarstwa) działać będzie Maciej Szafran, który w strukturach Polskiego Związku Żeglarskiego zajmuje się upowszechnianiem żeglarstwa, m.in. koordynując ogólnopolski program edukacji żeglarskiej PolSailing. Głównym zadaniem komisji World Sailing jest upowszechnianie i rozwój żeglarstwa w poszczególnych regionach świata, celem zwiększenia liczby żeglarzy oraz miejsc, gdzie nasz sport jest uprawiany.

Piotr Oleksiak znalazł się w składzie Events Commitee (Komisja ds. rywalizacji sportowej). Najważniejszym jej zadaniem jest analiza żeglarskich konkurencji olimpijskich, rekomendowanie Radzie World Sailing klas i konkurencji olimpijskich uwzględniając założenia strategiczne oraz ewolucje zachodzące w światowym żeglarstwie.

Ponadto kandydatura Maji Leśny jest poważnie rozpatrywana w kontekście Sustainability Commission, którą powołuje Zarząd World Sailing. Komisja ta odpowiada za długoterminową politykę zrównoważonego rozwoju żeglarstwa w zakresie ochrony środowiska oraz zastosowania proekologicznych technologii.

Znamy już także zakres obowiązków nowego zarządu World Sailing, na którego czele stoi Chińczyk Quanhai Li, a jednym z wiceprezydentów jest Tomasz Chamera. Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego będzie odpowiedzialny za kontakty z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim i organizację igrzysk olimpijskich, regulacje sprzętowe, politykę ograniczającą konflikty interesów oraz procedury antymonopolowe w żeglarstwie, a także za współpracę ze Światową Agencją Antydopingową (WADA) oraz Europejską Federacją Żeglarską (EUROSAF). Ponadto, Tomasz Chamera będzie sprawował merytoryczny nadzór nad pracami Komisji ds. sędziów żeglarstwa oraz Komisji Medycznej.

- W Zarządzie World Sailing nad kluczowymi sektorami nadzór sprawują poszczególni wiceprezydenci, jako liderzy projektów lub wspomagający liderów. Oprócz głównych obszarów moich działań wspierał będę kolegów i koleżanki z Zarządu w pracach Komisji ds. sprzętu (Equipment Committee) oraz Komisji ds. Żeglarstwa Morskiego (Oceanic and Offshore Committee). Zakres obowiązków jest ciekawy i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Bardzo się cieszę, że prezydent obdarzył mnie tak dużym zaufaniem. Jestem też dumny z faktu, że przy strategicznych dla żeglarstwa tematach pracować będą Polacy, w tym przedstawiciele młodego pokolenia. To właśnie w komisjach World Sailing rodzą się nowe pomysły, powstają inspiracje i kreuje się przyszłość żeglarstwa – mówi Tomasz Chamera, wiceprezydent World Sailing i prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34362,00 $ tona 0,20% 15 wrz
 Cynk 3051,00 $ tona 1,23% 15 wrz
 Aluminium 2867,00 $ tona 0,74% 15 wrz
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.